Tek.no

Nyhet

- Eurofoto kidnappet bildene mine

Ole Morten Knudsen
14 Mai 2009 12:00

Teknofil har den siste tiden skrevet mye om hvordan du kan sikre dine filer, og da spesielt private bilder, for ettertiden. Et av våre tips har vært å lagre bildene over nett via forskjellige tjenester. Nå forteller skuffet leser at disse tjenestene ikke alltid er like trygge som en skal tro.

Les også:

Slik sikrer du filene dine.
Nå sikres bildene dine.

1470 bilder i karantene

Leseren, som har kontaktet Teknofil anonymt, har lenge benyttet seg av gratistjenesten hos Eurofoto og lastet opp godt over tusen bilder til tjenesten. Leseren har stolt på at bildene lå trygt her, men da personen for noen uker siden gikk inn for å hente ut bildene var det ikke lenger mulig å få tilgang til bildene. I så fall må kunden betale løsepenger i form av et 6 måneders eller 12 måneders abonnement for å få tilgang til tjenesten.

- Eurofoto har reklamert for gratis lagring av bilder og fått mange nye kunder som ønsker å oppbevare bildene sine her. Praktisk da en slipper å miste bilder på datamaskinen eller på CD-plater med begrenset varighet. Kunder som har tusenvis av sine privateide bilder lagret på denne internettsiden, har ikke lenger tilgang på disse bildene. Mot å betale lagringsavgift får de tilbake eierskapet til sine egne bilder. Dersom det ikke settes penger på kontoen til Eurofoto, blir bildene slettet og blir borte for alltid, skriver leseren i e-post til Teknofil.

Leseren har selv lagt opp 1470 bilder hos Eurofoto. Bildene har nå blitt satt i karantene og vil ikke bli tilgjengelig om ikke det betales for et abonnement hos Eurofoto. Et abonnement koster ikke all verdens. For tilgang i 6 måneder koster det 90 kroner å få tilgang til bildene og 180 kroner for 12 måneder. Leseren mener likevel at dette er et prinsipielt spørsmål hvor Eurofoto først har tilbudt en gratis tjeneste for så senere holde bildene som gissel og som kun vil utleveres om det betales en løsesum. Leseren har på sin side ingen planer om å betale inn penger til Eurofoto.

- Vi får vel ta noen nye bilder. Disse vil garantert ikke havne i hendene til grådige Eurofoto, skriver leseren.

- Alle kunder er informert

Eurofoto på sin side kan fortelle at de har sitt på det tørre i denne saken. Alle deres kunder har fått flere varslinger på forhånd sier de.

- Vi la om til betalingstjeneste og begynte å sette bilder i karantene fra 1. april i år. Vi hadde da sendt ut i alt tre varsler til alle registrerte mailadresser i vårt system om at vi ville endre brukervilkårene. Kundene fikk da tilbud om et års abonnement ved kjøp av ett enkelt produkt i vår nettbutikk, sier Geir Sårheim ved Eurofotos kundesupport.

Grunnlaget for å gå over til betalingsløsning var i første rekke å få ryddet opp i systemet og få luket vekk inaktive kontoer presiserer han. Kunder som ikke har fått med seg meldingene, eller har benyttet en lite brukt e-postadresse da de først meldte seg inn tjenesten vil nå måtte betale full abonnementspris om de vil ha tilgang til tjenesten.

- Bør vise romslighet

Forbrukerrådet mener Eurofoto har sitt på det tørre i denne saken under forutsetning av at forbrukeren får rimelig tid til å områ seg, og at meldingen kommuniseres på en måte som gjør at meldingene når frem til forbrukeren. De stiller seg likevel skeptiske til måten Eurofoto velger å gjennomføre dette på.

- Jeg har vanskelig for å forstå hvorfor Eurofoto skal stille betingelser for å gi tilgang til bildene i en slik overgangsperiode. Dette kan vanskelig forstås som noe annet enn et "salgstriks", hvor bildene holdes som gissel i bytte mot et abonnement. Eurofoto vet selvsagt at mange av kundene deres bruker Eurofotos lagringstjenester som back-up, eller i noen tilfeller eneste lagringssted. Da bør man vise størst mulig romslighet når de velger å endre brukervilkår. Det skal være frivillig å bli kunde et sted. Slik blir det ikke når man tegner abonnement under trussel om å miste dyrebare fotografier, påpeker Hans Marius Graasvold, rådgiver hos Forbrukerrådet.

Han påpeker at denne problemstillingen ikke kun gjelder Eurofoto, men som nok vil dukke opp hos andre tjenester som går fra å være gratistjenester til å ta betalt.

Dette viser at forbrukere bør følge med og utvise varsomhet ved bruk av gratistjenester, for eksempel ekstern online lagring. "Gratis" kan vise seg å være et relativt begrep, og forbrukernes rettigheter ved bruk av slike tjenester er noe Forbrukerrådet vil fokusere på fremover, sier Graasvold.

Vil revurdere garantistempel

Forbrukerrådet har i samarbeid med IKT-Norge og Fotorådet nylig utviklet en egen norm for sikker lagring på nett. Tjenester som oppfyller normene, blant annet ved å sørge for dobbel back-up og ved å sikre tilgangen til bilder og filer, kan pryde seg med et eget stempel som skal være en garanti for kundene som benytter tjenesten. Eurofoto er i dag en av de tjenestene som har dette stempelet, men Graasvold påpeker at normene må følges opp også i ettertid om dette stempelet skal kunne brukes.

- Med utgangspunkt i denne normen må det blant annet vurderes hvorvidt Eurofoto har lagt godt nok til rette for overføring av bildene ved avslutning av avtaleforholdet, opplyser han.

Eurofoto mener de har fulgt de normer og regler som gjelder i denne saken og gitt sine kunder både tid og informasjon om overgangen. I utgangspunktet vil de etter at bildene er satt i karantene ikke frigi disse uten at det betales for abonnement, men de åpner samtidig for at brukere som kan legge frem spesielt gode grunner kan få ut sine bilder uten å måtte betale.

- Det er bare å beklage hvis noen ikke har fått med seg dette, og om de som har gyldig grunn til at de ikke har fått med seg informasjonen vi har sendt ut kan ta kontakt med oss. Da kan vi vurdere å gi tilgang i for eksempel en uke slik at de kan få ut bildene sine. Men uten slik grunn må de som har fått satt sine bilder i karantene betale for abonnement for å få tilgang, opplyser Geir Sårheim hos Eurofoto.

- Vi har ingen ønsker om å kidnappe bilder

Etter at artikkelen ble publisert har Rolf Kjetil Egge, daglig leder i Eurofoto tatt kontakt med Teknofil. Ifølge han har Eurofoto på ingen måte ønsket å ta noen av kundenes bilder som gissel.

- Det er feil å påstå at vi her kidnapper filene og krever løsepenger. Vi har varslet om disse endringene i over tre måneder på forhånd til kundene, og bildene har vært fritt tilgjengelig for nedlastning under hele denne perioden. Det er en utfordring at mange er registrert med gammel e-postadresse som de ikke lenger leser, men vi må samtidig ha mulighet til å kunne endre våre vilkår, forteller han.

Egge lover at tjenesten har som formål å gi kundene best mulig kundeservice kombinert med størst mulig sikkerhet.

- Det er nettopp for å kunne oppfylle normene om sikker lagring at vi har gjennomført dette. Vi har ingen ønsker om å kidnappe våre kunders bilder. Vi har som formål å være mest mulig fleksible ovenfor kundene våre og gi et tilbud som gir sikkerhet for bildene de laster opp, påpeker Egge.

Eurofoto vil på bakgrunn av dette endre sine rutiner slik at kunder som har under tre måneder til bildene blir satt i karantene vil bli varslet både per mail og direkte på sine profilsider.

- Vi ønsker å gi kundene god tid til å gjøre valg og ikke "kidnappe" bildene, sier Egge til slutt.

Les også
Sniktitt - Expono bildelagring
Les også
Slik sikrer du filene dine
Les også
Har du backup av bildene dine?
Les også
Nå sikres bildene dine
annonse

Les også