Til hovedinnhold

USAs krigsskip kan drives av sjøvann

Hele flåten kan bli selvforsynt med drivstoff.

Bilen som går på vann, er noe mennesker har drømt om i årtier, uten at noen har klart å lage "evighetsmaskinen". Men nå har USAs sjøforsvar kastet seg på vannvogna. De ønsker at krigsskipene deres skal drives av saltvann – eller mer presist: de ønsker å gjøre sjøvann om til drivstoff.

Tanken er å utvinne karbondioksid og hydrogen fra havets utømmelige bensinstasjon. Forskerne ved U.S. Naval Research Laboratory (NRL) tester nå ut en metode for å hente ut gassene og gjøre dem om til flytende drivstoff ombord i skipene.

Det er tungvint og kostbart å fylle drivstoff på sjøen. Men i framtiden kan dette bli unødvendig.Foto: U.S. Navy Military Sea Lift Command

Tanken som aldri blir tom

Hvert år frakter 15 oljetankere 2,27 milliarder liter drivstoff til amerikanske marinefartøy på havet. Dette er svært tungvint, og situasjonen blir ikke bedre dersom fiendtlige nasjoner skulle kutte ut oljeeksporten i krisetider. Krigsskip som aldri går tom for drivstoff vil være et gedigent framskritt på veien mot å lage en uovervinnelig flåte for verdens største krigsmaskin.

Sjøvann inneholder omkring tre prosent karbondioksid. Sammen med store mengder hydrogen som er bundet i vannmolekylene, har forskerne alt de trenger for å lage hydrokarbon-drivstoff på sjøen. Både bensin og diesel består av hydrokarboner, utvunnet av olje.

En komplisert prosess

Problemet er bare hvordan man på en enkel måte skal klare å foredle sjøvannet i en båt ute på havet. Forskerne har stor tro på at de skal klare nettopp dette, og de har allerede lyktes med å forbedre deler av prosessen med 60 % i forhold til tidligere metoder.

For å lage drivstoff bruker de en elektrokjemisk forsuringsmaskin. Når sjøvannet passerer gjennom apparatet, utsettes det for elektrisitet, som får vannet til å gi slipp på hydrogen-ioner. Noe av væsken blir dermed forvandlet hydrogengass, mens den forsurede delen av saltvannet ribbes for karbondioksid. Til slutt utsettes de utskilte gassene for en oppvarmingsprosess, som omdanner dem til hydrokarboner.

Metoden er blitt testet på åpent hav i Mexicogolfen, og forskerne jobber nå med å forbedre og forenkle metodene.

Dersom du vil dykke inn i detaljene rundt prosessen, kan du lese mer på NRLs egne nettsider.

Kostbart å lage

Dessverre for U.S. Navy er drivstoffproduksjon fra sjøvann en dyr affære. Prisen er beregnet til mellom 0,8 og 1,6 dollar per liter. Flybensinen marinen bruker i dag koster rundt 0,9 dollar per liter. Dermed er det fare for at saltvannsbensinen blir dobbelt så dyr.

Et annet problem er at produksjonen krever mye energi. Så en god del av drivstoffet vil måtte brukes til å drive maskinene som fremstiller mer drivstoff.

Likevel er fordelene med selvforsynte krigsskip så store, at amerikanerne vil fortsette å satse på teknologien. Og kanskje, en gang i framtiden, går bilen og båten din på saltvann, takket være denne forskningen.

Er du interessert i militær teknologi?
Da bør du lese disse sakene:

Kilder: Gizmag, NRL

annonse