Til hovedinnhold

De ti mest lovende teknologiene i 2012

Verdens økonomiske forum kommer med teknospådommer.

Verdens økonomiske forum (engelsk: World Economic Forum, WEF) har gitt ut en liste over det de mener er de viktigste og mest lovende teknologiske fremskrittene menneskeheten kommer til å gjøre i 2012.

På et møte i Abu Dhabi i 2011 spurte forumet noen av verdens ledende tenkere om hvilke teknologiske trender de mente ville ha størst slagkraft på verden i den nærmeste fremtiden.

Resultatene kan du se under, rangert etter hva som har størst potensiale:

1. Bedre organisering av informasjon

Mengden informasjon tilgjengelig for alle har aldri vært større i verdenshistorien, men den enorme størrelsen står i fare for å skape mer støy enn verdi. Innovasjoner innen organisering av informasjon er derfor viktig for å filtrere ut støy og bruke den voksende mengden til å imøtekomme fremtidige utfordringer.

2. Syntetisk biologi og stoffskifte

Fremskritt innen syntetisk biologi og stoffskifte gjør at bioingeniører kan manipulere og skape nye biologiske prosesser og organismer som er designet for spesifikke oppgaver. Dette kan være å konvertere biomasse til kjemikalier, drivstoff og materialer, produsere nye medisiner eller å beskytte kroppen mot skade.

3. Grønn revolusjon 2.0 – teknologier for økt mat og biomasse

Økt etterspørsel for sunn og næringsrik mat truer jordas ressurser, men ved å ta i bruk fremskritt innen biologi og naturvitenskap kan man øke matproduksjon og samtidig begrense belastningen på miljøet. I tillegg reduseres avhengigheten av energi og vann og karbonutslipp.

4. Nanoteknologi

Økende behov for naturressurser gjør at man må øke effektiviseringen. Materialer med nanostruktur viser allerede unike egenskaper som vil gi oss en ren energirevolusjon, og øker samtidig effektiviseringen på atomnivå når det gjelder produksjon og foredling.

5. Samhandling mellom biologi og datasimulering

Det er viktig å forstå hvordan biologi og kjemi virker sammen med tanke på å forbedre helsevesenet og medisin. Simulering av biologi i datasystemer spiller en stadig viktigere rolle i å lage medisiner som er effektive, og som samtidig har minst mulig negativ påvirkning på helse og miljø.

6. Karbondioksid som ressurs

Karbon er basis for alt liv på jorda, men likevel mener mange at økt utslipp av CO2 er en utfordring for klima og miljø. Flere forsøker å omforme CO2 til å bli en nyttig ressurs i stedet, ved hjelp av nanobaserte katalysatorer. Disse gjør CO2 om til hydrokarboner og andre karbonmolekyler, og de kan deretter bli brukt som alternativer til petrokjemiske produkter.

7. Trådløs energi

Samfunnet er avhengig av elektrisitet, men en begrensende faktor er at man må ha et fysisk strømnett. Det kommer stadig nye forsøk innen trådløs strømoverføring, slik at man skal slippe å måtte ha sine enheter koblet til strømuttak.

8. Kraftsystemer med høy energitetthet

Renere energi innebærer blant annet bedre batterier og lagring av energi. Utviklingen av elektroder med nanostruktur, solid elektrolyse og rask overføring fra superkondensatorer foregår for fullt, og disse teknologiene vil tilby nok energitetthet og kraft som trengs for neste generasjon med ren energiteknologi.

9. Skreddersydd medisin, næring og sykdomsforebygging

Det blir flere og flere mennesker på jorda, og alle har behov for god helse. Tradisjonelle måter å løse helseproblemer på begynner å bli avleggs, men fremskritt innen områder som genomikk, proteomikk og metabolomikk åpner for muligheten til å skreddersy medisin, næring og sykdomsforebygging for hvert individ. Sammen med nyvinninger innen syntetisk biologi og nanoteknologi legger dette grunnlaget for en revolusjon innen medisin, slik at god helse vil ta mindre ressurser og være mer individrettet.

10. Forbedret utdanningsteknologi

Den unge befolkningen er også i rask vekst, og det dukker opp nye tiltak for å møte utfordringen med å gi alle en god utdannelse. Personlige og IT-baserte tilnærminger setter eleven i sentrum, og retter fokus mot kritisk tankegang og kreativitet. Rask utvikling i sosiale medier, fri utdanning og adgang til Internett bidrar også til den nye utdanningshverdagen ved siden av tradisjonell skole.

(Kilde: World Economic Forum Blog)

annonse