Nyhet

Nokia kaller tilbake mobillader

Post- og teletilsynet, som også har til oppgave å føre tilsyn med at radio- og telekommunikasjonsutstyr ikke forårsaker fare for liv og helse, melder om at Nokia har tilbakekalt mobilladeren med typenummer Nokia AC-3E produsert mellom 15. juni og 9. august, 2009. Årsaken er at dekselet på laderen kan løsne, og dermed blottlegge elektronikken med påfølgende fare for elektrisk støt. Ifølge Nokias nettsider er også modellene Nokia AC-3U og Nokia AC-4U berørt av samme feil.

For å undersøke om din Nokia-lader er blant de som blir tilbakekalt, ber Post- og teletilsynet deg om å besøke Nokias nettsted som omhandler problemet. Hvis din lader viser seg å ha feilen, vil produsenten erstatte laderen.

Oppdatert:
Nokias norske mediebyrå ønsker i forbindelse med PTs pressemelding fra i dag 3. februar 2010 å henvise til pressemeldingen Nokia sendte ut 9. november 2009 angående samme tilbakekalling. I den pressemeldingen står det:
Under en rutinekontroll har Nokia identifisert et potensielt produktkvalitetsproblem på spesifikke ladere fra en tredjepartsleverandør. Plastdekslet på de aktuelle laderne kan løsne og eksponere laderens indre komponenter. Dette kan utgjøre en potensiell risiko for støt, dersom laderen håndteres under lading. Til nå kjenner ikke Nokia til hendelser eller skader relatert til disse laderne.
Mediebyrået hevder at de ikke har hørt noe nytt i denne saken siden pressemeldingen til Nokia ble sendt ut, og det er heller ikke rapportert om hendelser eller skader relatert til disse laderne.

Les også
Mobilen din kan få kuldesjokk
Les også
Når batteriet går tomt
Les også
Nokia satser på Qi-energi
Les også
Én lader til alle mobiler
Les også
Lad mobilen i løse lufta
Les også
Mobilen du selv lader opp
Les også
Feil grep tømmer batteriet
Les også
Lader med idiotsikring
Les også
Universale mobilladere i 2012
annonse