Til hovedinnhold

Kampanje mot OOXML

Microsofts forslag om at dokumentformatet Open XML skal bli en ISO-standard er tidligere blitt nedstemt av organisasjonen "International Organization for Standardization" ISO. På nettsiden noooxml.org kan du se hvordan enkelte land stemte på Microsofts forslag.

Det blir ny avstemning i begynnelsen av neste år, og Microsoft har tro på at forslaget blir godtatt i den andre avstemningen. Mange av nasjonene som stemte nei til forslaget la nemlig med kommentarer som spesifiserte hva Microsoft må endre på, dersom de skal kunne godta forslaget.

Underskrifter mot Office Open XML

En nettside er nå opprettet som har til hensikt å samle inn underskrifter mot Microsofts dokumentforslag. Innsamlingen er drevet av non-profit-organisasjonen

"Free Information Infrastructure" (FFII)

.

En bakgrunnene for kampanjen er at FFII mener det er uheldig med en ny standard i tillegg til Open Document Format (ODF). Innføring av en ny standard er både kostbart og forvirrende, og OOXML har også flere svakheter, heter det i erklæringen på nettsiden for underskriftskampanjen.

Les detaljene på noooxml.org.

Det er på skrivende stund registert over 50 000 underskrifter på nettsiden.

(Kilde: noooxml.org)

annonse