Til hovedinnhold

- 150 mobilkroner er nok

Foreldre synes 150 mobilkroner i måneden er nok. Det kommer frem i en fersk undersøkelse mobilselskapet Chess har gjort sammen med analysebyrået InFact.
- Det er det få teleoperatører som tar på alvor, mener Barnevakten.
- En av tre fedre synes faktisk grensen bør være 50 kroner. Det er menn som holder hardest på pengepungen. Mødrene er litt mer usikker på hvor grensa skal gå, men for begge kjønn er det størst enighet om «inntil 150 kroner», forteller markedsdirektør i Chess, Jarle Alvær.
Kun én av fire foreldre synes det er ok at barna bruker mer enn 150 kroner på mobil i måneden.
Daglig leder i Barnevakten, Øystein Samnøen, mener teleoperatørene ikke har tatt foreldre tilstrekkelig på alvor når det gjelder mobilabonnement som skal benyttes av barn.
- Lite informasjon, liten foreldrefleksibilitet og ensidig prisfokusering preger teleoperatørenes tilbud, mener Samnøen, som selv er utdannet markedsøkonom.
Marius Halle, innholdssjef i Netcom, forteller at operatøren har hatt mulighet til å legge begrensninger på innholdsforbruket.
- Jeg mener dette er noe vi har hatt i lang tid, at foreldre har mulighet til å begrense hvor mye barna kan bruke på innhold i måneden. Vi har mulighet for å legge inn sperrer på 150, 300 eller 500 kroner – eller sperre helt for kjøp av innhold. Det jeg synes er viktig, er at foreldre går i dialog med sine barn, sier Halle til Mobilen.no.
Heller ikke informasjonssjef i Telenor, Anders Krokan, kjenner seg igjen i bildet. 
- Telenor har inntatt en aktiv rolle med å snakke om trygghet og sikkerhet vedrørende barn og mobilbruk. Vi tilbyr ikke bare mobbefilter, men har også innført barnepornofilter i samarbeid med Kripos, og gir råd om trygg bruk av mobiltjenester og internett. Vi i Telenor ofte følt oss alene når det gjelder å sikre at barn har trygge rammer rundt mobilbruken sin. Dersom Chess ønsker å ta et større ansvar innenfor dette området, synes vi det er positivt. Men det er lite nytt de kommer med, sier Krokan.
Informasjonssjefen forteller at Telenor har vurdert å opprette egne abonnement rettet mot barn, men ser at de løsninger de har i dag er gode nok.
- Det er fullt mulig å sperre for innholdstjenester, og vi tilbyr selvfølgelig også å reservere barna mot katalogoppføring. Rådet fra oss har lenge vært å velge abonnement med klare økonomiske rammer, en god løsning er å velge et kontrollabonnement kombinert med FriFamilie, sier han.
Vi har tidligere skrevet om Chess’ lansering av kontantkortene Chess KingKontant Kidz og Chess KingKontant Teenz, som er de første mobilabonnementene som er godkjent av Barnevakten. KingKontant Kidz er tilpasset barn opp til tolv år, mens Teenz er myntet på ungdom mellom 13 og 18 år.
- Det er ikke å mulig å kjøpe innhold som ringetoner, logoer og liknende tjenester med disse to kontantkortene. Dette er regler som du kan endre på Min Side etter bestilling. Nummeret vil heller ikke vil bli oppført i telefonkatalogen, sier Alvær.

Mer om
annonse