Tek.no

Nyhet

Dette kartet viser Internett

Via disse punktene er det bygget opp.

TeleGeographyv
Jørgen Elton Nilsen
18 Des 2012 15:38

Internett består i veldig grove trekk av en rekke datasentre som er koblet sammen. Via disse koblingene får du tilgang til hele verden. Både kommunikasjon, informasjon og handel flyter grenseløst mellom statsgrensene, har vært et viktig del av verdens industrialisering siden 70-tallet.

Nøyaktig hvor de fleste datasentrene som knytter Internett sammen befinner seg, er ikke hemmelig. Analysebyrået TeleGeography nå har samlet informasjonen i et detaljert, oversiktlig og åpent kart du selv kan utforske, via The Internet Exchange Map.

512 bygninger

Kartet har samlet informasjon rundt 274 «Internet Exchange Points» (IXP), punkter i verdensnettverket som internettleverandørene sender trafikken sin igjennom. Videre inneholder det også informasjon om 512 bygninger, steder som huser denne delen av infrastrukturen. Kartet er så detaljert at man kan se gatadressen til bygningen, og hvilke IXP-er som befinner seg der.

Du kan fritt navigere rundt i kartet og klikke på landmerkene, som forteller hva som ligger bak hvert punkt. Alternativt kan du velge i en lang liste over IXP-ene, for å se hvor de forskjellige ligger.

Tre i Oslo

Kartet viser at vi har åtte IXP-er i Norge. Tromsø, Trondheim, Bergen og Stavanger har én hver, mens Oslo har fire. De fire ligger på Universitetet i Oslo, St. Olavs plass, Helsfyr og Linderud.

Ellers viser kartet en stor tetthet i Sentral-Europa, mens koblingene er konsentrert på øst-kysten og vest-kysten av USA, med en spesielt stor tetthet rundt Silicon Valley. Det motsatte bildet ser vi i Afrika, der den nordre delen er så godt som fri for knutepunkter.

Ser vi nærmere på de mer Internet-restriktive landene, har ikke Kina et eneste knutepunkt – foruten en god del Hong Kong, som har litt mer liberale spilleregler. Nord-Korea er helt blottet for knutepunkter.

(Kilde: TeleGeography)

Les også
Så mye skjer på Internett hvert minutt
Les også
Dette skjedde på Internett i 2012
Les også
Slik er verdens nettsider koblet sammen
Les også
Internett har byttet adressesystem
Les også
Rotter gnagde bort nettet
annonse

Les også