Til hovedinnhold

Platebransjen vil stoppe salget av brukt digital musikk

Netthandel havner i retten.

iStock, 1262253

Det amerikanske bruktmarkedet for digitalmusikk, Redigi.com, er nå dratt til retten av musikkgiganten EMI. Nettstedet lar deg kjøpe og selge brukt digital musikk, på samme måte som en butikk som selger brukte vinyl- og CD-plater.

Men siden Redigi behandler digitale kopier er ikke virksomheten lovlig, mener EMI. Digitale kopier må behandles med helt andre rettighetssyn enn de fysiske kopiene, mener platebransjen.

«Originalkopien» slettes

Redigi har prøvd å holde rettighetsproblemet unna ved å forsikre seg om at den digitale kopien faktisk bytter hender. De har et system på plass som sletter sangen hos selgeren etter at den er overlevert til kjøperen. På den måten bytter den digitale kopien hender – den blir ikke duplisert.

For å gjøre dette er tjenesten knyttet opp mot iTunes, slik at man også er sikker på at selgeren faktisk har kjøpt sangen, og ikke lastet den ned ulovlig.

På toppen av dette er det også mulig for artister å registrere seg, slik at de får en liten bit av inntektene når deres musikk blir omsatt. Prisen for en brukt musikkfil er i underkant av fem kroner.

Disse funksjonene mener Redigi er nok for å holde seg på den riktige siden av loven, siden de i praksis fungerer som en helt vanlig butikk. EMI er imidlertid ikke enig, og mener at sikkerhetssystemene ikke er gode nok. De mener at rettighetene deres er blitt brutt, og sikter til at de har ekslusive avtaler om videresalg med andre nettbutikker.

Plateselskapet krever derfor 150 000 dollar – 860 000 kroner – for hver en eneste sang Redigi har omsatt for fire kroner. I snitt blir sanger bare omsatt én gang på nettstedet.

Kan endre industrien

Til BBC sier Benjamin Shiller, en professor i økonomi ved universitetet i Brandeis, at avgjørelsen i denne dommen vil ha stor betydning:

– Jeg tror dette absolutt kan endre industrien, sier han til BBC.

På denne siden av Atlanteren har den øverste EU-domstolen, European Court of Justice, nylig avlagt en lignende dom. Det ble avgjort at programvare-selskaper ikke har rett til å blokkere videresalg av digitale kopier av programmere deres, og at brukere dermed kan trygt selge programvare de lovlig har lastet ned fra nettet til nye brukere.

Norske bransjen er enig med EMI

Til NRK P3 har Christian Wadahl Uhlen, advokatfullmektig for artistorganisasjonen Gramart, tidligere i år uttalt seg om Redigi. Han mener at virksomheten strider med norsk lov:

– En slik forretningsmodell er etter mitt syn klart i strid med norsk åndsverklov. Opphavsmann, utøver og tilvirker har enerett til eksemplarfremstilling. Ved downloads, og ved videresalg av slike, skjer det en ny eksemplarfremstilling som rettighetshaverne i så fall må samtykke til, sier han til NRK.

– Ved videresalg av fysiske eksemplarer skjer det ikke noen ny eksemplarfremstilling. Det er det samme eksemplaret som selges, og selger mister muligheten til å gjøre nytte av det eksemplaret han solgte. Dette står i motsetning til salg av digitale eksemplarer, der selger har en mulighet til å beholde et fullgodt elektronisk eksemplar, sier Wadahl Uhlen til statskanalen.

(Kilde: BBC)

annonse