Til hovedinnhold

Bredbåndskunder klager mest

EPSI Norge har publisert et omfattende sammendrag av kundetilfredshetsstudiene fra 2010. Godt over 10 000 nordmenn ble intervjuet.

Kundetilfredshet

Resultatet viser at norske barnehager i snitt har den høyeste kundetilfredsheten (74 poeng i en skala fra 0 til 100) blant de målte bransjene, mens Politiet (50 poeng) havner i bunn.

Skandiabanken, Handelsbanken, One Call og Talkmore er de bedriftene som kan vise til en kundetilfredshet som kan betegnes som høy (en snittscore på over 75 poeng).

Servicekvalitet

Analyser fra EPSI Norge viser at servicekvaliteten hos bedriftene er av større betydning for kundetilfredsheten enn tidligere.

Totalt sett så er det i år bedrifter som tilbyr helsetjenester som har den høyeste opplevde servicekvaliteten, mens politiet også her kommer ut med laveste resultat. EPSI studiene fra i høst viser at Handelsbanken, Skandiabanken, Terra og Tryg Forsikring er de bedriftene som kan vise til en servicekvalitet som kan betegnes som høy.

Klager

Resultatet viser at 1 av 3 bredbåndskunder har klaget i løpet av det siste året, mens det er kunder av forsikringsselskaper som klager minst.

– Håndteringen av klagene varierer sterkt i følge kundene, sier Fredrik Høst, Daglig Leder i EPSI Norge i en pressemelding. Det er barnehager som i snitt håndterer klager på den beste måten.

(Kilde: EPSI Norge)

annonse