Guide

Makro-/nærfotoguide, del 1

Innledning

I en artikkelserie på 3 artikler er det meningen å gå gjennom hovedprinsippene for makrofoto og nærfoto, både når det gjelder de grunnreglene man bør kjenne til og hvilket utstyr og hvilken teknikk det er fornuftig eller mulig å bruke.

Les mer i Carsten Arnholms Makroguide del 2 og del 3.

Denne første artikkelen vil søke å forklare noen grunnregler som det er nødvendig å kjenne til for å kunne fotografere med utbytte på svært kort hold. Samtidig vil jeg, også med bildeeksempler, forklare og vise at det er mulig å komme langt med forholdsvis enkelt tilleggsutstyr som også er rimelig i anskaffelse.

I artikkel nr. 2 blir det snakk om å å inn på utsrtyr og metoder som dels krever litt mer utstyr og dessuten utstyr som koster endel. Målet er å få til en forholdsvis omfattende redegjørelse for utstyrsmulighetene og ikke minst hvordan slik utstyr bør brukes. Hvordan man rent praktisk nærmer seg litt sky småkryp – og hvor man finner dem - skal også være med. Egnet lys for nærfoto/makro er viktig.

I artikkel nr. 3 tar vi fatt på de mer avanserte oppgavene, nærfoto/makrofoto med spesialutstyr, rent generelt saker som er noe krevende, delvis fordi utstyret kan være vanskelig å bruke på en god måte, dels fordi oppgavene er krevende i seg selv (f.eks. opptak av flygende insekter) eller motivene svært små.

Det er ikke utelukket at det også kan bli en artikkel nr. 4, en oppfølgingsartikkel som tar for seg emner lesere av de tre første artiklene ønsker nærmere gjennomgått eller videre behandling av emner som kunne trenge en mer detaljert gjennomgåelse.

Det vil i artiklene bli mange henvisninger til utstyr fra Canon og bilder laget med Canon kamera eller annet utstyr fra Canon. Leserne må imidlertid ikke lese dette som en sammenhengende reklame for Canons produkter. De er bra, det er så, men like bra er tilsvarende produkter fra andre produsenter som Nikon, Pentax, Sony etc.

Makro er desverre et av de mest misbrukte ordene når det gjelder objektiver. Strengt tatt er makro opptak i 1:1 (10 mm i motivet blir 10 mm på bildebrikken) eller forstørrelse. Mange av de all-round-zoomene som vifter med ordet "macro"- er knapt brukbare for opptak i mer enn 1:4, det vil si at 10 mm i motivet bare blir 2,5 mm på bildebrikken. Jeg syns vi skal bruke betegnelsen "makro" slik språkbruken har vært i årevis. For det som ikke når frem til 1:1 er det etter min mening naturlig å snakke om nærfoto, dvs når man fokuserer så nær at det til en viss grad forrykker forholdet mellom nominell og effektiv blender, se tabeller lenger ut i artikkelen.