Til hovedinnhold
Artikkel

Feil bruk av Facebook kan føre til oppsigelse

Vet du hvor grensene dine går?

iStock/20716385/Hardware.no

Vi i Norge er svært aktive på sosiale medier. For bedriftene er det en utfordring at medarbeiderne utfolder seg på nettet i arbeidstiden. Noen tenker nettverksbygging og kontaktflate og oppmuntrer til aktivitet innen rimelighetens grenser. Andre mener det er tyveri å bruke bedriftens tid på noe som strengt tatt tilhører privatsfæren.

Hva som formidles på sosiale media kan være langt viktigere enn tidsbruken. Hva kan du skrive på nettet når du representerer et selskap, og hvor går grensen mellom deg som privatperson og deg som ansatt i firmaet du jobber?

Det er lett å skrive først og tenke etterpå...

Ingen fasit

Her er det ikke noe enkelt svar. Kravene til deg som ansatt må generelt ses i forhold til hvilket ansvarsområde du har. Er du administrerende direktør for et selskap og går ut med sterke meninger, vil det du sier bli direkte satt i forbindelse med selskapet og påvirke dets profil. Det gjelder uansett om du er på jobb eller uttaler deg som privatperson. Om du derimot programmerer komponenter, har de personlige meningene dine mindre å si for selskapets profil.

Et sted går det naturligvis en grense. Du skriver ikke negativt om bedriften du jobber i, og du henger ikke ut kollegaene dine. I hvert fall ikke i arbeidstiden. Men hvor går grenen når du ikke er på jobben?

Hvordan bedriftene takler at medarbeiderne utfolder seg på nettet varierer sterkt. Noen kan tenke nettverksbygging og kontaktflate og oppmuntre til aktiv deltakelse, mens det i en annen bedrift kan være oppsigelsesgrunn.

Apple er det ekstreme eksemplet. Der er enhver form for lekkasje er oppsigelsesgrunn, om det så gjelder et ord for mye på soveværelset hjemme, eller en antydning i lunsjen. På fritiden er Apple-ingeniørene kjent for å begynne å snakke om noe annet så snart Apple blir et tema. Et internt Apple-notat som ble publisert i forbindelse med en oppsigelse i for et år siden, viser at den ansatte bør holde tungen rett i munnen på sosiale medier og helst ikke besøke dem i det hele tatt, og at grensen mellom privatliv og business er flytende.

Steve Jobs var ikke nådig om noen forsnakket seg.Foto: iStock

Kommentarer på Facebook kan få konsekvenser i følge SVD Näringsliv:

«En dag igjen av uken på dette galehuset», skrev en arbeider på Volvo i fjor i lunchpausen. To kollegaer markerte med «liker». Så kommenterte han «det er ingen feil ved Volvo, jeg er bare ikke så sugen på å jobbe akkurat nå.» Det viste seg at moren hans var dødssyk og døde et par dager senere. Men det han skrev var nok til at han ble sett på som illojal og fikk sparken et par dager senere. De samme fikk kollegaene som likte utsagnet.

Under halvparten har retningslinjer

Slike eksempler er det blitt mange av etter hvert. Sosiale media og arbeidsrett er blitt et hett tema. Ubetenksomhet i sosiale medier kan ha store konsekvenser – både for enkelte og for arbeidsgiver. Likevel har bare 45 prosent av norske arbeidstakere fått utformet retningslinjer av arbeidsgiveren sin, slik at de vet hva de kan forholde seg til, i følge Xtra personells årlige undersøkelse om sosiale goder i arbeidslivet.

Hanne Zimmermann i Xtra etterlyser klare kjøreregler for ansatte.

– Selv om man kommer langt på vei med sunn fornuft, kan retningslinjer være bra for arbeidsgivere og gunstige for de ansatte. Ved å ha enkle kjøreregler til oppførsel i sosiale medier kan man unngå uheldige episoder, som offentlig kritikk av konkurrenter og misnøye med kolleger, sier administrerende direktør Hanne Zimmermann i Xtra personell.

I følge Xtra personell var noe av det mest overraskende i undersøkelsen at kun 15 prosent av de spurte sier at arbeidsgivers retningslinjer gjelder utenfor arbeidstiden.

Advokat Eva Jarbekk, assosiert partner i Kluge, kommenterer undersøkelsen. Hun er særlig opptatt av balansen mellom ytringsfrihet og lojalitetsplikt og sier hun er overrasket over at det er et markant fall i retningslinjer for bruk av sosiale medier utenfor arbeidstiden.

Hun understreker at det på ingen måte er slik at tabber i sosiale medier og brudd på lojalitetsplikten bare skjer i arbeidstiden, heller tvert i mot. For henne er det et hovedpoeng med retningslinjene å formidle at alle er ansvarlige overfor arbeidsgiver også på fritiden.

Hanne Zimmermann tror mange arbeidstakere er mer observant på sin ytringsfrihet enn på sin lojalitetsplikt.

– Det gjør innføringen av retningslinjer vanskelig, fordi arbeidstakeren vil oppleve det som en inngripen i sin ytringsfrihet, særlig hvis retningslinjen også gjelder på fritiden. Derfor tror jeg det er viktig at retningslinjene ikke er for stramme, men samtidig klargjørende på de juridiske aspektene.

Undersøkelsen viser små forskjeller i bruk av retningslinjer mellom offentlig og privat sektor, men en bransje skiller seg positivt ut. 69,5 prosent av alle arbeidstakere i bank og finanssektoren må forholde seg til arbeidsgivers retningslinjer for bruk av sosiale medier. Til sammenligning er det bare 53 prosent innenfor IT og teknologi som sier det samme. Aller færrest er det innenfor ideelle eller frivillige organisasjon med 22,8 prosent.

I følge Jarbekk er det slik at arbeidsgiver lettere kan bruke rettslige sanksjoner mot en illojal arbeidstaker dersom det er behov for det, når arbeidstakeren på forhånd har fått vite hvordan han eller hun bør oppføre seg, og hvilke sanksjoner som kan bli aktuelle hvis retningslinjene brytes.

Eva Jarbekk i Kluge mener klare retningslinjer gjør det lettere for arbeidsgiver å bruke rettslige sanksjoner.

Disiplinærtiltak

For arbeidstaker kan det nok også være greit å vite hva en kan forholde seg til, forutsatt at reglene er greie og utvetydige. En engelsk undersøkelse, gjengitt av E24, viser at nesten hver tredje bedrift har gitt ansatte strekk for måten de bruker Facebook på. 21 prosent av de spurte måtte utføre disiplinærtiltak overfor ansatte, fordi de har publisert informasjon om andre ansatte, mens 31 prosent har gjennomført lignende tiltak fordi bedriften har blitt nevnt.

E24 påpeker her det paradoksale i at dette skjer samtidig som at arbeidsgiverne oppmuntrer de ansatte til å være til stede på sosiale medier. Hele 62 prosent av de spurte oppfordrer de ansatte til å opprette profiler på Twitter, Facebook og LinkedIn, for å bidra til å styrke selskapets merkevare og for å tiltrekke seg nye ansatte.

annonse