Til hovedinnhold
FeatureUniversitetet i Agder

– Alle fikk jobb før sommerferien var over

Bedriftene er svake for kombinasjonen av IT, administrasjon
og organisasjonskunnskap.

iStockphoto

Universitetet i Agder (UiA) har vært gjennom mange faser og fusjoner fra det opprinnelige Seminariet på Holt for nesten 200 år siden. Det er resultatet av at en rekke forskjellige regionale høyskoler gikk inn i det som ble Høyskolen i Agder, og som senere fikk universitetsstatus. Faglig spenner det fra musikk og sykepleie til teknologi og realfag. Siste skudd på den faglige stammen er jus.

jørn Furuholt som er instituttleder på Institutt for informasjonssystemer.

– I europeisk sammenheng er vi nå et middelsstort universitet med våre 10000 studenter og 1000 ansatte, forteller Bjørn Furuholt som er instituttleder på Institutt for informasjonssystemer. Av disse følger 2000 undervisningen i Grimstad, mens de resterende studerer i Kristiansand.

To separate IT-miljøer

UiA har to forskjellige IT-miljøer og tilbyr to forskjellige IT-utdannelser. Begge er gamle og ærverdige, med røtter helt tilbake til databehandlingens spede barndom rundt 1970. Ingeniørstudiet er et tradisjonelt dataingeniør-studium og foregår i Grimstad. IT og informasjonssystemer, som Furuholt leder, setter IT inn i en organisatorisk og administrativ sammenheng. De tilbyr både bachelor-, master- og doktorgradsstudier.

Hvilke linjer kan dere tilby på bachelornivå?

– Vi har ikke linjer eller klasser, men spesialiseringer som går mot kjernefagene, der studentene velger noen fag framfor andre. At vi fokuserer mot det organisasjonsmessige betyr at vi ikke i så stor grad går inn på maskinnivå, sier Furuholt.

Men han understreker samtidig at dette ikke betyr at det rent datatekniske ikke blir ivaretatt. Faget heter IKT og informasjonssystemer, og studenten skal ha det IT-faglige i bunnen. Derfor begynner studiet med det grunnleggende – programmering, databaser, operativsystemer og nettverk.

– Etter hvert skiftes fokuset mer over mot organisasjon og administrasjon. Vi ser på grensen mellom systemene og organisasjonen, og en typisk oppgave i starten kan for eksempel være å lage en aktiv webside som samler informasjon for en mindre virksomhet.

Men Furuholt poengterer også at sammensetningen av bachelor-studiet er rimelig åpen, slik at det er mulig å velge et tradisjonelt IT-løp med fokus på drift og systemutvikling.

Bacheloroppgaven etter 3 år går ofte på samspillet mellom mennesker og teknologi som for eksempel å få et system i en bedrift til å fungere.

Ettertraktet kompetanse

Masterstudiet er mer forskningsrettet eller rettet mot konsulentrollen, og en masteroppgave kan for eksempel dreie seg om evaluering av innføringen av et erp-system eller dreie seg om vurdering av hvilket erp-system som bør tas i bruk i en gitt bedrift og hvordan.

– Siste semester hadde alle de 29 masterstudentene som gikk ut jobb da ferien var over. Vi håper vi får noen tilbake som doktorstudenter når vi får noen ledige stipender her, sier Furuholt.

Alle de 29 masterstudengene som gikk ut våren 2012 hadde jobb da sommerferien var over.

Jobbsituasjonen er generelt god for kandidatene, men hvor raskt de kommer ut i jobb er avhengig av bransjens svingninger. Furuholt forteller at studentene i perioder ble hentet ut fra studiet og inn i jobber før de har rukket å bli ferdige bachelorer. Andre perioder er trykket mindre, og de går lengre og blir mastere.

IKT og informasjonssystemer i Kristiansand har 300 IT-studenter og tar opp 60 – 80 nye bachelorstudenter hvert år. 25 – 30 blir tatt opp til masterstudiet.

Dere krever kun generell studiekompetanse. Vil det si at det ikke er nødvendig med et spesielt nivå innen matematikk for å begynne på IKT og informasjonssystemer?

– Dessverre er det slik, men vi har to førsteprioritetssøkere per studieplass, så vi siler på kandidatenes kompetanse.

Internasjonalt fokus

Det siste semesteret jobber bachelorstudentene som regel for en bedrift. Alle har også krav på minst et halvt år i utlandet på bachelornivå og et halvt på masternivå. Det er en del av det ordinære studiet, noe som innebærer at de ikke betaler stuepenger i utlandet og får ordinær støtte.

Utveksling er en av Furuholts fanesaker, som har engasjert ham i mange år.

– Vi er svært opptatt av utveksling og internasjonalisering her ved UiA. Vi har svært gode kontakter internasjonalt, og samarbeider også nært med flere universiteter, som Universitetet i Nebraska, USA. Mange av studentene våre har også reist til Australia. Mange internasjonale studenter har også opphold hos oss, og vi kjører minst 25 prosent av kursene på engelsk.

Kantinen er kåret til landets beste studentkantine.

Furuholt har mye pent å si om studentmiljøet. Mange av studentene er fra Sørlandet, men UiA har også god rekruttering fra resten av landet.

– Ikke minst på masternivå – de har ikke så tunge mastere så mange andre steder, sier Furuholt. Han mener at både det store antallet utenlandsstudenter og masterstudenter som kommer tilbake fra arbeidslivet bidrar til å farge miljøet.

Sist men ikke minst er alt topp moderne. I både Grimstad og Kristiansand er campus bygd og modernisert det siste tiåret, og kantinen har fått prisen som landets beste studentkantine.

Kristiansand en passe stor by for mange, med et aktivt kulturliv med festivaler og musikk, og vi har et rimelig godt ord på oss som studentby, avslutter Bjørn Furuholt.

annonse