Til hovedinnhold

– Maskiner vil ikke erstatte mennesker i fremtiden

Maskinene vil i stedet bli våre partnere, mener forskere.

Dell Technologies

Med den rasende teknologiske utviklingen som skjer i disse tider, for eksempel innen kunstig intelligens, er det mange som uttrykker bekymring for at maskiner rett og slett vil ta arbeidsplassene våre. Dette er det imidlertid ikke grunn til å bekymre seg for, skal vi tro forskere.

I en ny forskningsrapport utført av Institute for the Future (IFTF) og bestilt av PC-giganten Dell konkluderes det nemlig med at maskiner ikke vil ta jobbene våre, av flere ulike årsaker.

I rapporten anslås det blant annet at rundt 85 prosent av jobbene som vil eksistere i fremtiden, nærmere bestemt i år 2030, ennå ikke er oppfunnet. Dette er fordi den teknologiske utviklingen vil endre arbeidslivet og menneskenes oppgaver betydelig.

Maskiner, her representert ved den avanserte, Google-utviklede roboten Atlas, er ingen trussel skal vi tro forskere..
Boston Dynamics

Åpner nye muligheter

Nærmere bestemt vil den økte effektiviteten som kommer med den teknologiske utviklingen åpne opp nye muligheter for mennesker, som ikke lenger vil være bundet opp av «enkle» oppgaver.

I stedet for å erstatte mennesker vil maskiner snarere inngå i ulike former for partnerskap med mennesker, hvor mennesker fremdeles vil spille en viktig rolle når det gjelder «instinktive» egenskaper som intuisjon, dømmekraft og emosjonell intelligens.

Andre menneskelige egenskaper som entreprenørskap, kreativitet, lidenskap og evne til helhetlig problemløsning er også egenskaper som det vil være vanskelig å emulere i maskiner, og nettopp slike egenskaper vil bli stadig viktigere for fremtidens arbeidere å inneha. Teknologien vil kun fungere som en forlenget arm av vår kompetanse, mener forskerne.

Alle betraktningene til IFTF finner du i selve forskningsrapporten.

Teknologien har blitt skremmende avansert: Nå finnes det kunstig intelligens som kan lese tankene dine »

annonse