Til hovedinnhold
NyhetNettleverandør dømt til å blokkere piratside

British Telecom dømt til å stenge ute piratnettside

Er likevel fornøyde med dommen.

Den britiske internettleverandøren British Telecom (BT) har blitt dømt til å stenge ute nettsiden Newzbin2 for brudd på opphavsretten. Dette melder NRK på sine nettsider.

Twentieth Century Fox, Paramount Pictures og Disney er blant selskapene som har presset på for å få nettsiden utestengt. Newzbin2 legger ikke selv ut piratkopiert materiale, men lenker til sider med slikt innhold. Dette holdt ikke i retten, og nettsiden blir nå blokkert av BT.

BT likevel fornøyde

British Telecom er en av verdens største leverandører av kommunikasjonsteknologi, og er den største aktøren i Storbritannia. Før rettsaken hevdet de at en utestengning vil gjøre det lettere for andre å forlange det samme med sider som har påstått ulovlig innhold.

Selv om de ble dømt til å stenge ute Newzbin2, var BT likevel fornøyde etter rettssaken. Ifølge dem vil dommen være en veiledning i forhold til vanskelige saker med piratkopiert materiale på Internett.

Mer sensur?

Piratpartiet i Storbritannia er ikke overraskende imot kjennelsen, og ifølge dem kan dommen sette igang en økt sensur av nettet.

Forsker og internettviter Gisle Hannemyr tror ikke at den britiske dommen vil føre til mer nettsensur.

– Sensur er noe som bryter med ytringsfriheten, og jeg ser ikke at denne typen aktivitet er beskyttet av ytringsfriheten. Vi lever i et samfunn som har visse lover, og hvis noen sprer noe som andre eier, er jo dette et lovbrudd, sier han til NRK.

Videre presiserer Hannemyr at det er domstolene som må avgjøre om et nettsted skal bli blokkert, og ikke leverandørene:

– Ansvaret for å beslutte hvilke nettsteder som skal blokkeres kan ikke ligge hos leverandørene, men hos domstolene. Det er bare domstolen som kan vurdere om innhold er ulovlig eller ikke.

Ulik praksis i Norge

Saker som dette har også vært oppe i norske domstoler. En mann ble for eksempel dømt i høyesterett for å ha lenket videre til sider med ulovlig innhold fra sin egen nettside.

Telenor ble i sin tid ble forsøkt presset til å stenge ute The Pirate Bay, men i denne saken vant ikke rettighetshaverne frem.

Dommen sa blant annet at «Telenor medvirker i åndsverklovens forstand ikke til straffbare eller erstatnignsbetingede handlinger blant sine sluttbrukere ved å stille sitt nett til rådighet for allmennheten uten å blokkere The Pirate Bay.»

(Kilde: NRK)

annonse