Til hovedinnhold

Elbillading: Derfor betaler du per minutt, ikke for strømmen du bruker

Elbilandelen i Norge vokser stadig, og med det behovet for hurtigladere. Et tema som ofte kommer opp blant både elbileiere og -skeptikere er at det er rart at man betaler per minutt på hurtigladerne, fremfor å betale per kilowattime.

Fyller du bilen med bensin betaler du tross alt for bensinen du tanker, og hjemme betaler du for strømmen du bruker. Slik er det ikke med elbilladere flest.

Med ladefarten dagens hurtigladere byr på, som stort sett er 50 kW, betaler man gjerne fire kroner eller mer per kilowattime energi ut. Og jo fullere batteriet blir, jo saktere går ladingen, og dermed prisen per kilowattime opp.

Daglig leder Ole Henrik Hannisdahl i ladeoperatøren Grønn Kontakt sier det har vært uavklart hvorvidt de har hatt lov til å selge kilowattimer uten en såkalt omsetningskonsesjon for strøm, og at de fortsatt venter på en avklaring fra Norges vassdrags- og energiverk (NVE) angående det.

– Kilowattimeprising passer ikke

Han sier de har vært bekymret for at de kunne blitt definert som nettselskap, noe som ville ført til at de ville måttet tilby fritt valg av strømleverandør på ladestoppet. Det ville blitt «et gigantisk kaos», som Hannisdahl kaller det.

Daglig leder Ole Henrik Hannisdahl i Grønn Kontakt sier de avventer en avklaring om krav til omsetningskonsesjon for strøm for å kunne ta betalt per kilowattime.

– Selger vi strøm, eller selger vi en tjeneste? Vi har valgt å ikke bruke kilowattimer som underlag, noe som også skyldes at det gir den adferden vi ønsker på våre hurtigladestasjoner, nemlig at du flytter deg når du er ferdig med å lade. Å lade fra 80 til 90 prosent tar fort en time, og det er ekstremt dårlig utnyttelse av laderen. Det gjør at kilowattimeprising ikke passer spesielt godt på hurtigladere.

– Kostnadsstrukturen for en hurtiglader er hovedsaklig investeringskostnaden, ikke strømmen vi leverer. Råvaren er billig, men det koster ganske mye å bygge og vedlikeholde selve anlegget, og det gjør at det er riktigere å ta betalt for tiden du bruker der fremfor råvaren du kjøper.

Grønn Kontakts AC-ladere, altså den stolpen som ofte står plassert ved siden av hurtigladeren og leverer inntil 11 kW via en type 2-kontakt, har på sin side en helt annen type prising. Her betaler du «per kilowatt per påbegynte kvarter», som jo er en langt mer komplisert type prising.

– Jeg tror vi kommer til å få lov til å ta betalt for kilowattimer, og da regner jeg med at vi i noen tilfeller kommer til å gå over til slik prising. Det gjelder spesielt der det er snakk om parkering hvor du også lader, sier Hannisdahl.

Hannisdahl sier dog at det kan bli aktuelt med en strømkomponent i prisstrukturen i fremtiden, ettersom ladefarten på hurtigladerne går opp og de ulike bilene kan ta imot ulik effekt.

– Ønskelig med betaling per minutt

Kommunikasjonssjef Stian Mathisen i Fortum Charge & Drive.

Kommunikasjonssjef Stian Mathisen i Fortum, den andre av de to store hurtigladeoperatørene i Norge, er på samme linje. Han sier det er ønskelig fra deres side å ta betalt for tid, ikke for strøm.

– Å ta betalt per minutt handler om å hindre kødannelse ved ladestasjonene, og vi mener det er viktig for å gi så mange som mulig anledning til å lade bilen sin. Dersom man betaler per kilowattime levert strøm, har man som elbilist ingen insentiver for å koble fra ladestasjonen når ladehastigheten synker, og dermed risikerer vi situasjoner der noen står koblet til ladestasjonen i timesvis for å få ladet bilen helt full. Med betaling per minutt unngår vi dette, skriver Mathisen i en e-post.

Han påpeker at det de selger er en tjeneste, og den tjenesten er tilgang til lading med høy effekt.

– Kostnadene for oss ved ladestasjonene er ikke å kjøpe inn strømmen per kilowattime på strømbørsen, kostnaden er å kunne tilby den høye effekten som en hurtigladestasjon gir. Hjemme i garasjen har man som regel lading på rundt 3 kilowatts effekt, ved hurtigladestasjonene tilbyr vi derimot hele 50 kilowatt, og på de nye lynladestasjonene 150 kilowatt. Det er her kostnaden ligger for oss, altså mengden energi som kan leveres på en gang, sier Mathisen.

Fortum satte også opp prisene ved en del hurtigladere tidligere i år, nettopp på grunn av de såkalte effekttariffene, som gjør at det blir dyrere å ta ut stor effekt på én gang. Disse 35 stasjonene fikk prisen økt fra 2,50 til fire kroner per minutt.

Fortum tilbyr for øvrig også betaling per kilowattime på de såkalte fleksiladerne sine, som lar deg lade med opptil 22, i noen tilfeller 43 kilowatt effekt.

– Ta heller to stopp

Om man har behov for å lade fra 20 til 100 prosent for å komme dit man skal, anbefaler Mathisen å ta to stopp og lade 40 prosent hver gang.

– Det vil man som elbilist spare tid på, og det skaper mindre kø for andre. Vi snakker kontinuerlig med våre kunder, og vi har omtrent 50 000 følgere på vår Facebook-side. Der opplever vi at tilbakemeldingen fra elbilistene er at de setter pris på at vi tar betalt per minutt, fordi de ser fordelen det gir med mindre kødannelse.

Rådgiver Stian Skaalbones i NVE sier de jobber med å vurdere om elbilladere skal unntas fra krav om omsetningskonsesjon for strøm.

NVE: Jobber med saken

Rådgiver Stian Skaalbones i NVE sier til Tek.no at all omsetning av elektrisk energi i utgangspunktet er omsetningskonsesjonspliktig, også ladestasjoner for elbiler.

– Vi behandler nå spørsmålet om ladestasjoner skal få unntak fra omsetningskonsesjonsplikten eller ikke. Vi har sagt til ladeoperatørene at de ikke trenger omsetningskonsesjon frem til vi er ferdige med vurderingen, uavhengig av prisstruktur for ladingen, for eksempel minutt eller kWh.

– Arbeidet rundt fremtidig praksis på dette området er ikke ferdig, og skal ferdigstilles så raskt som mulig. Når vi er ferdige med vår vurdering, vil våre konklusjoner kommuniseres tydelig på våre nettsider og til aktørene, sier Skaalbones.

Tesla priser for øvrig sine hurtigladere per kilowattime. Bileiere som må betale for Supercharger-bruken må ut med 1,40 kr per kilowattime.

Les også
Så mye koster det å lade en mobil til 100 prosent hver eneste dag i ett år
annonse