Gartner-skepsis til Saas

Noe av poenget med Saas (Software as a Service) er at man skal slippe å ta stilling til infrastruktur, lisenskostnader og teknisk installasjon.

Man leier seg ganske enkelt inn hos en leverandør som tilbyr hele "stacken", inkludert software og vedlikehold som en tjeneste. Et eksempel på dette kan være et ERP- eller CRM-system der man betaler månedlig per brukerkonto.

Ifølge en undersøkelse utført av Gartner ser det imidlertid ut til å være et betydelig gap mellom kundens forventning til Saas og det som faktisk er tilfelle.

Av de kundene som kikket på Saas og valgte å ikke implementere de ga 42 prosent tilbakemelding om at prisen var for høy, mens 38 prosent mente at integrasjonsmulighetene var for dårlige. 33 prosent mente at det tekniske oppsettet var for dårlig.

Undersøkelsen omfatter litt over 300 selskaper i USA og Storbritannia .

Hos Gartner Group mener man disse tallene bør være en oppvekker for Saas-leverandørene siden mange mener Saas nettopp skal gjøre løsningene billigere og enklere, uten bruk av konsulenter.

Gartner har tidligere rapportert om dette tidligere i år.

På samme måte som andre IT-tjenester er det også ganske stort sprik i kvalitet på Saas-leverandørene, men kundene merker de negative konsekvensene bedre på Saas siden leverandørene i utgangspunktet tar ansvaret for en større del av verdikjeden.

(Kilde: Internetnews)

Les også
Mange kjøper ny PC i år?
Les også
Problemer i kø for "public clouds"?
Les også
Datasenterproblemer i sikte?
Les også
Cloud-begrepet topper listen
Les også
Gartner: Planlegg for Windows 7
Les også
Windows Vista haster ikke
Les også
Har din bedrift satt bort sikkerhet?
Les også
Usikker fremtid for Sun?
annonse