Nyhet

Ny lov forbyr piratstrømming i Norge

I helgen, den 1. juli, ble en ny åndsverkslov i Norge satt i effekt – over ett år siden det først ble foreslått av Kulturdepartementet.

Den nye loven er en komplett overhaling av den tidligere åndsverksloven fra 1961. I den nye loven står det tydelig at strømming av filmer og TV-serier som åpenbart er piratkopierte er forbudt. Dette har vært delvis lovlig tidligere, via et teknisk smutthull. Dette ble først meldt av ITavisen.

Slik er ordlyden i den nye åndsverksloven:

Det er ikke tillatt å strømme eller på annen måte bruke åndsverk som åpenbart i strid med denne loven er gjort tilgjengelig for allmennheten på Internett eller annet elektronisk kommunikasjonsnett når bruk fra den ulovlige kilden er egnet til å skade opphavers økonomiske interesser i vesentlig grad. Vederlag og erstatning etter § 81 kan bare ilegges ved forsettlig overtredelse av bestemmelsen i dette ledd.

I paragraf 81 står det blant annet man vil måtte betale et «rimelig» vederlag for bruken, erstatning for skade og for eventuell vinning du har fått fra å dele/bruke innholdet.

Nettsurfere er fortsatt beskyttet

I endringsforslaget til Kulturdepartementet skriver de at de fortsatt ønsker at nettsurfere generelt skal være beskyttet, og ikke bli straffet hvis de skulle lytte eller se på innhold som har blitt delt uten opphavspersonens samtykke. Hvis du for eksempel ser på en video på YouTube som har «ulovlig» bakgrunnsmusikk, skal ikke du stå ansvarlig for det, selv om du teknisk sett har konsumert ulovlig innhold.

Men hovedregelen har nå altså et unntak:

«Det blir ulovlig å strømme film og andre åndsverk der det er åpenbart at materialet er ulovlig lagt ut. I tillegg er det et vilkår at bruk fra den ulovlige kilden er egnet til å skade rettighetshavernes økonomiske interesser i vesentlig grad.»

Kulturdepartementet skriver også at bare er de som besøker disse nettsidene med vilje som står i fare for straff og erstatning:

«Brukere som oppsøker slike ulovlige tilbud og ser filmer gratis, selv om de er vel vitende om at filmene ulovlig er gjort tilgjengelig på Internett – og at den ulovlige tjenesten påfører rettighetshaverne tap, vil kunne komme i ansvar.»

Kulturminister Trine Skei Grande utdyper dette i en kommentar til Tek.no:

– I den nye åndsverkloven er det innført et forbud som særlig skal kunne treffe strømming fra de opplagte piratsidene, som undergraver lovlige tilbud. Forbudet er innført i tråd med stortingsflertallets ønske, forteller Grande, og utdyper:

– Hovedregelen blir videreført, og den enkelte internettbruker som surfer på Internett vil ikke ha noe ansvar etter åndsverkloven, selv om materiale hun eller han ser på er ulovlig lagt ut. Det er imidlertid innført en ny bestemmelse som gjør det ulovlig å strømme film og andre åndsverk der det er åpenbart at materialet er ulovlig lagt ut og overtredelsen erforsettlig, skriver Grande.

Nøyaktig hva som ligger i ordet «åpenbart» er det imidlertid ikke noen tydelige svar på, og det vil være opptil domstolen å tolke dette, og for å gjøre avgjøre utmåling av vederlag og erstatning.

Popcorn Time fortsatt ulovlig

Den nye ordlyden i loven gjør at det ikke spiller noen rolle hva slags teknologi nettstedet bruker for å gjøre bruken ulovlig.

Det tidligere smutthullet gjorde at nettsider som bare strømmet innhold til brukerens PC, men brukeren ikke delte det videre, var lovlig. Tjenester som brukte P2P-teknologi, slik som Popcorn Time, har imidlertid vært ulovlig i Norge siden starten av 2018. Dette fordi brukere teknisk sett delte innholdet de så på videre til andre brukere, og dermed bidro til spredning av piratkopiert innhold.

Nå som loven retter seg mot nettsider hvor det er «åpenbart» at de er i strid med åndsverksloven, vil det ikke spille noen rolle hva slags teknologi som ligger bak.

Rettighetsalliansen er strålende fornøyde

Øystein Flagstad, partner i advokatfirmaet Grette, uttalte seg på vegne av Rettighetsalliansen.

– Det er svært positivt at den nye åndsverkloven nå har trådt i kraft. Loven innebærer på mange punkter en nødvendig modernisering av lovverket, slik at den passer bedre inn i vår digitale tidsalder, forteller Øystein Flagstad, partner i advokatfirmaet Grette, på vegne av Rettighetsalliansen i en e-post til Tek.no.

Rettighetsalliansen er en forening som representerer en rekke aktører i den norske filmbransjen, som naturligvis har mye å tjene på at brudd på opphavsretten blir fulgt opp og stoppet.

– Rettighetsalliansen mener at det er svært positivt at loven nå inneholder en uttrykkelig bestemmelse som gjør det tydelig at det er ulovlig å strømme innhold fra ulovlige tjenester, fortsetter Flagstad. Han påpeker imidlertid at dette uansett var en gråsone i forkant av den nye loven, og at EU-domstolens praksis i senere tid bekrefter at dette ikke var lovlig.

– Vi tror at folk flest forsøker å opptre lovlig, og at en tydeliggjøring av regelen vil gjøre at folk flest heller vil velge å benytte gode, lovlige alternativer i form av lovlige tjenester.

Loven savner imidlertid et par ting, ifølge Rettighetsalliansen. De savner blant annet strengere regler for bruk av opphavsrettsbeskyttet materiale i forbindelse med undervisning. I den nye loven blir nå visning av innhold i et klasserom sidestilt med visning i et privat område. I praksis betyr dette mindre penger for de som sitter på rettighetene, men mindre jobb for lærere og institusjoner.

– Vi mener at det er viktig å sikre at skoleelever får tilgang til musikk og film i undervisningen, men mener også at skoleeier (kommuner og fylkeskommuner) må betale for bruken på samme måte som for eksempel en kafé eller butikk som spiller musikk for kundene. [...]Lovfestingen av «klasseromsregelen» innebærer derfor et tilbakeskritt og ingen modernisering, skriver Flagstad.

annonse