Nyhet

Nå kan du også leie elsykkel fra Tier

Slik ser de nye elsyklene ut.

De siste årene har det foregått en regelrett eksplosjon av elsparkesykkelutleie landet over, og da særlig i hovedstadsområdet. Nå prøver et av elsparkesykkel-selskapene, Tier, å utvide tilbudet til også å gjelde elsykler.

I en pressemelding opplyser Tier om at de fra og med i dag, 9. april, vil plassere ut 150 elsykler for utleie i Bærum kommune. Dette kommer på toppen av 450 elsparkesykler leverandøren allerede tilbyr i kommunen, og alle de totalt 600 fremkomstmidlene kan leies direkte gjennom appen deres.

Kan settes hvor som helst - innenfor visse områder

De to fremkomstmidlene har også samme prismodell, med en oppstartspris på 10 kroner og deretter 2,5 kroner i minuttet – og er inkludert i samme abonnemenentsordning som de eksisterende elsparkesyklene. Elsyklene inngår imidlertid også i Bærum kommunes bysykkelordning, som også driftes av Ruter.

De nye elsyklene vil for øvrig være uavhengige av stativ, akkurat som elsparkesyklene, men være del av en stasjonsbasert driftsmodell utarbeidet av Bærum kommune. Det betyr enkelt og greit at det er definerte parkeringsområder der syklene kan frasettes, enten på asfalt eller i frittstående stativer uten lås.

Ifølge kommunen, Tier og Ruter er målet at mikromobilitetstjenesten skal oppleves mer helhetlig, og at det i lengden skal redusere biltrafikken i kommunen. Forbundet med dette er også klimamål som lavere utslipp og bedre luftkvalitet – kommunen har tross alt et mål om at 60 prosent av alle reiser skal være med kollektiv, sykkel eller gange innen 2025.

– Håper at elsyklene åpner for bruk i røffere terreng

Nå kan du leie både elsparkesykler og elsykler fra Tier i Bærum.

Elsparkesykler har vært en stor suksess i asfaltjungelen, men egner seg dårlig så fort det blir snakk om terreng eller ujevne overflater. Ruter påpeker at ett av målene med de nye elsyklene derfor er å få flere til å bruke elsykler også på ruter der slikt terreng finnes, ettersom elsparkesyklene ikke kan brukes der:

– Vi ønsker at de nye elsyklene skal muliggjøre lengre reiser, samtidig som det bidrar til at flere brukere enn de som har benyttet elsparkesyklene i Bærum til nå også benytter tjenesten, sier Robert Fjelltun, områdeleder i Ruter, i meldingen.

Tier sier at Bærum kun er starten, og at de vil rulle ut tilbudet i flere norske byer og europeiske markeder i løpet av 2021 og årene som kommer. Selskapet er for øvrig godt etablert med elsparkesyklene sine i en lang rekke andre europeiske land fra før av.

Samarbeid med regionale selskap som Ruter skal sørge for at reisende tilbys et helhetlig reisealternativ til bil, ved å kombinere tradisjonell kollektivtransport som T-bane, buss og trikk med nye tilbud som elsyklene.

Ingen hjelm

Selskapet har for øvrig oppgradert de vanlige elsparkesyklene sine siden de først ble lansert her til lands, med en ny, sammenbrettbar hjelm festet på sykkelen. Tier kan fortelle til Tek.no at de vanlige elsyklene så langt ikke får en slik hjelm inkludert. De understreker imidlertid at de vil «...utforske muligheten til å ettermontere hjelmbokser på våre nye elsykler, eller integrere denne teknologien på fremtidige modeller(...)».

Det er også verdt å nevne at utleie av elsparkesykler og elsykler ikke har vært uten kontroverser; hver fjerde nordmann ønsker faktisk et totalforbud mot utleie av slike. Blant problemene med de nye fremkomstmidlene finner vi at de gjensettes på fortau og hindrer fremkomst for barnevogner, gående og handikappede, og at de står for en god del ulykkestilfeller landet rundt.

Les også
Elsykler (2020): Vi fant den beste elsykkelen
annonse