Til hovedinnhold

Cloud Computing - begynnelsen på enda en ny nedtur?

I dag dreier tilsynelatende alt seg om Cloud Computing. Dersom du tar en tur på de store Expo-ene til eksempelvis Microsoft, Oracle, IBM og lignende, kan tydeligvis all teknologi og tjenesteleveranse på IT-siden relateres til en sky:

 • Hosted Cloud Services
 • CRM in the Cloud
 • ERP in the Cloud
 • Support in the Cloud
 • Rational Cloud Services
 • Hardware perfect for the Cloud

Det finnes allerede en god del offisielle uttalelser og selvutnevnte standarder på hva Cloud Computing egentlig er, men disse er forsåvidt irrelevant ettersom konsekvensen av implementering strengt tatt henger sammen med den persepsjonen man fikk på forhånd av salgskanalen og markedsføringen.

Cloud Computing (eller skytjenester på norsk) har merkelig nok blitt noe alle for tiden skal ha, selv om man i utgangspunktet ikke har noen som helst bakgrunn for å bedømme hvorvidt det er hensiktsmessig eller ikke for bedriften (vi holder privat bruk utenfor i denne artikkelen).

Hver eneste uke møter jeg toppledere som av en eller annen grunn mener at de skal ha Cloud Computing med grunnlag i følgende persepsjoner: "Man betaler kun for de ressursene man forbruker og kan skalere ubegrenset i takt med egen virksomhet".

Selv i disse tidene når vi virtualiserer serverne i stor stil, er det fortsatt vanlig å ha mye ressurser ledig på serverne (spesielt på x86-plattformen og kanskje mer på CPU enn minne).

Når en ikke-teknisk ledelse til stadighet ser prislappen på alle disse serverne til hundretusener og kanskje millioner av kroner, er det selvfølgelig ikke til å unngå at man kan bli lokket av en skytjeneste som lover gull og grønne skoger akkurat når du trenger det og resten av tiden ligger til nærmest null i kostnad!

For noen år siden blåste man opp virtualisering i stor stil og selv om budskapet nok også nådde ledelsen, var det i mange tilfeller IT-avdelingen som var den største drivkraften fordi man sparte mye fysisk jobb og rundtomliggende utstyr (switcher, KVM-er, powerswitcher, osv).

Konsekvensene i dag av at mange bedrifter har virtualisert over evne er at man har mistet kontroll på den virtuelle infrastrukturen (en påstand som også støttes av Gartner Group). Samtidig har man i mange tilfeller skapt en generasjon som tror at man egentlig ikke trenger å bry seg om maskinvaren fordi hypervisoren (eks. Hyper-V eller VMware) fikser alt automatisk.

 • Hva imidlertid konsekvensen av å kople absolutt alt via host-OS?
 • Hva er konsekvensen av å versjonsoppgradere deler av den virtuelle infrastrukturen?
 • Hvem kontrollerer host-OS og hvordan er hypervisoren beskyttet?
 • Bruker man fullstendig virtualisering eller paravirtualisering og forstår man forskjellene?
 • Gror man seg fast mot én type hypervisor?

Alle disse konsekvensene kan man videre dele inn i teknisk aspekt, juridisk aspekt, administrativt/forretningsmessig aspekt. I dag sitter flere bedrifter med forhold i sin virtuelle infrastruktur som strengt tatt er et hull rett inn i kjernen av forretningen (eks: store lisenskostnader, sikkerhetshull, osv).

Cloud Computing selges ikke primært inn til IT-avdelingen, men går rett opp i toppledelsen. Hva er konsekvensen av å legge 40 virtuelle servere på en to bricks bundet sammen med NFS og heartbeat solgt som en Cloud-tjeneste? Hvor mye data kan man presse gjennom en nettverkskabel og hvor mange servere kan du ha i et cluster før ytelsen konvergerer mot ett bestemt tall uansett hvor mange jern du hiver på?

Konsekvensen av å hive virksomhetskritiske tjenester på cloud uten å definere hvilke komponenter denne består av og hvordan den SKAL oppføre seg både teknisk og juridisk kan være fatal!

 • Hva med datasikkerhet? "Flyter" dataene fra forskjellige virksomheter sammen på samme minnesegment?
 • Hva betyr egentlig 99,5 prosent SLA og kan man egentlig verktøyene og underliggende infrastruktur til å garantere for dette i praksis eller blir det bare en ubetydelig forsikringssum som utbetales NÅR man går ned.
 • Hva skjer den dagen man må flytte tjenestene fra skytjenesten? Får man enorme flyttekostnader? Hvilket tallgrunnlag har man for å skalere en egen rigg?

Vårt råd er enkelt: kall en spade for en spade!

Cloud i praksis er langt i fra mer enn en virtualisert rigg med noen nye verktøy for ressursfordeling og monitorering.

Ikke glem at underliggende all programvaren så må det faktisk gjøres en "sizing" av infrastruktur som består av lagring, CPU, minne, switcher, busser – der hver av disse har begrenset kapasitet.

Cloudifisering kan kanskje bli en enkel vei på å kjøpe seg midlertidig fri fra det å drive en presis IT-strategi?

annonse