Søker internasjonale regler for Cloud Computing

I etterslepet av buzzword de siste årene, troner "Cloud Computing" øverst på listen i 2010 over de mest fremtreende ordene.

En av flere utfordringer med "cloudifiseringen" av tjenester er at man pga. uvitenhet tar i bruk man ikke vet den reelle konsekvensen av.

Prinsippet bak "Cloud Computing" (deriblant glem fysiske begrensninger og kompleks infrastruktur) kan kanskje virke forlokkende, men i praksis kan man få en rekke problemer både juridisk, teknisk og til syvende og sist administrativt.

Microsoft har nå etterspurt retningslinjer, anbefalinger og engasjement fra den amerikanske kongressen for å regulere "Cloud Computing". Spesielt ønsker man å se på datasikkerhet og få stimulert til et internasjonalt juridisk rammeverk.

Det finnes allerede en rekke direktiver, regler og normer for datalagring. I hvilken grad kan en "cloud"-tjeneste faktisk garantere at disse blir overholdt?

En løsning på dette kan være at man bygger en såkalt "private cloud" pr. bedrift, men dette passer mer for de litt større foretakene og ikke de som i dag bare har 5-10 maskiner.

Ifølge Microsoft er tallene for "Cloud Computing" ganske så oppsiktsvekkende:

Les også
CA kutter 1000 stillinger
Les også
G.ho.st legges ned
Les også
Cloud Computing - begynnelsen på enda en ny nedtur?
Les også
Trend oppretter datterselskap
Les også
Retningslinjer for nettskyen
Les også
Problemer i kø for "public clouds"?
Les også
Icloud nå på norsk
Les også
Cloud-begrepet topper listen
Les også
Farene ved nettskyen
Les også
HP kjøper for Cloud-forberedelse
Les også
Azure klar i november
annonse