Flere sikter mot skyene

En ny undersøkelse gjennomført av Cisco viser at bare 18 prosent av IT-profesjonelle jobber med skytjenester i dag. Dette er imidlertid i ferd med å endre seg. Undersøkelsen ble gjennomført i 13 land verden over, og 1 300 personer sendte inn et svar.

Rundt 34 prosent svarer at de planlegger å ta i bruk løsninger for skyen i nærmeste fremtid. Nesten 90 prosent mener at de vil lagre deler av selskapets data og applikasjoner i private eller offentlige nettskyer i løpet av de neste tre årene.

I undersøkelsen svarer 29 prosent av de spurte at de har tatt i bruk virtualisering på over halvparten av bedriftens servere i produksjon, og 28 prosent svarer at de har virtualisert mer enn halvparten av sine testservere. Undersøkelsen viser imidlertid at antall virtuelle løsninger vil øke vesentlig i tiden som kommer. Nesten halvparten av deltakerne i undersøkelsen mener at 50 til 100 prosent av deres produksjonsmiljø vil være virtualisert i løpet av de neste tre årene.

Hele tre av fire svarer at de vil redusere sine driftskostnader med opp til 50 prosent ved å ta i bruk virtualiserte servere. Én av fire mener de vil redusere sine kostnader med mer enn 50 prosent.

Ifølge undersøkelsen er sikkerhet (20 prosent) den største barrieren for virtualisering, etterfulgt av manglende stabilitet (18 prosent) og vanskeligheter med å bygge operasjonelle prosesser for et virtuelt miljø (16 prosent).

(Kilde: Cisco)

Les også
Chrome OS presentert
Les også
Cloud Computing - begynnelsen på enda en ny nedtur?
Les også
Retningslinjer for nettskyen
Mer om
annonse