Oppstart av Windows

Introduksjon

Synes du Windows bruker for lang tid til å starte opp? Her får du tips og gode råd angående dette. Du får også oversikt over oppstartsfilene i Windows.

Treg Windows-oppstart kan ha mange ulike årsaker. Det kan dreie seg om skadelige programmer som har lagt seg i oppstarten uten at du er klar over dette, men det kan også gjelde programmer som du selv har installert, men som ikke nødvendigvis må starte hver gang Windows starter.

Denne guiden har en oversikt over ulike tiltak som gjør Windows-oppstarten raskere.

Her er oversikten over guiden:

Raskere oppstart

Raskere Windows-oppstart

Det finnes mange måter å redusere tiden for Windows-opptstarten. Her finner du noen forslag.

Fjern programmer fra oppstarten

Programmer som starter opp samtidig som Windows starter opp, bidrar ofte til å gjøre oppstarten tregere. Det finnes mange måter å fjerne disse programmene på.

 • Msconfig
  Dette programmet er innebygd i Windows XP og Vista. Les mer.
 • Tredjepartsprogrammer
  De enkleste alternativene er gratisprogrammene WinPatrol, Startup Control Panel eller AutoRuns. Da får du brukervennlig oversikt over programmer i oppstarten, og har muligheten til å fjerne de du ønsker.
  Dersom du er usikker på hva programmene i oppstarten gjør, kan du bruke nettsiden AnswersThatWork.com, som har en fin oversikt over mange prosesser og programmer, og beskrivelse av disse.
 • Registerredigering
  Et alternativ er å bruke regedit-programmet. Programmene i Windows-oppstarten finner du i følgende gren:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  Men dette alternativet innebærer stor risiko, og er ikke noe for nybegynnere - les mer.
 • Skadelige programmer
  Skadelige programmer kan snike seg inn på PC-en din uten at du er klar over det. Slike programmer har meget forskjellig virkning, men en del av dem kan sette seg i oppstarten og gjøre den tregere. Les mer.

Nettverkskort

Har du nettverkskort i datamaskinen vil Windows gjerne lete etter nettverksinformasjon i oppstarten. Dette kan ta lang tid, spesielt hvis denne informasjonen ikke er tilgjengelig for øyeblikket.

Dersom du har et nettverkskort i PC-en som ikke er i bruk kan du eventuelt deaktivere kortet.

Start, Kontrollpanel, Nettverk

Høyreklikk på nettverksforbindelsen og velg deaktiver.

Minne

For lite minne i PC-en kan bidra til langvarig Windows-oppstart. Du bør derfor vurdere å installere mer fysisk minne.

Er du usikker hva slags RAM-brikker du har i PC-en din kan du laste ned og installere gratisprogrammet SIW. Programmet gir detaljert informasjon om maskinvaren i PC-en, blant annet hva slags minne den har.

Se også våre nettsider som har med minne å gjøre:

I vårt forum vil du også kunne spørre om gode råd angående minne eller generelle ting rundt Windows.

Msconfig

Dette er et innebygd program i Windows XP og Vista som kan brukes til å konfigurere Windows-oppstarten.

Du kan kjøre opp programmet via Start-menyen, skriv msconfig i Kjør...-vinduet og klikk OK.

Msconfig har følgende faner (de er forskjellige i henholdsvis XP og Vista):

 • Generelt
  Her kan du velge måten Windows starter opp på. Førstevalg er Normal oppstart, mens de andre valgene kan brukes ved feilsøk av Windows.
 • Boot
  Viser konfigurasjonsalternativer for operativsystemet og avanserte feilsøkingsinnstillinger.
 • System.ini
  Filen System.ini inneholder informasjon om datamaskinens innstillinger for bestemt maskinvare. Filen brukes til å laste inn ulike drivere, blant annet lyd- og skjermkortdrivere.
 • Win.ini
  Filen Win.ini inneholder informasjon som gjelder spesielt for det helhetlige utseendet i Windows.
 • Boot.ini
  Boot.ini gir oppskriften for en oppstartmeny, det vil si en meny som presenteres i oppstarten hvis du har installert flere enn én Windows i samme PC.
 • Tjenester
  Viser oversikt over prosesser i Windows. Fjern haken ved den prosessen du ønsker fjernet, og aktiver valget med Bruk-knappen.
 • Verktøy
  Viser en nyttig liste over diagnoseverktøy og andre avanserte verktøy som du kan kjøre.
 • Oppstart
  Viser en liste over programmer i Windows-oppstarten. Fjern haken ved programmet du ønsker å fjerne fra oppstarten, og aktiver valget med Bruk-knappen. Vi anbefaler at du tenker deg om før du eventuelt gjør dette fordi noen programmer faktisk er nyttige å ha i oppstarten.
  Dersom du er i tvil om hvilken oppgave et bestemt program har, kan du se etter mer informasjon på nettsiden AnswersThatWork.com - en side som har en oversikt en rekke prosesser og programmer.

Boot.ini

Boot.ini er en oppstartfil i Windows NT, 2000 og XP, en fil som kan være nyttig for å rette opp oppstartfeil av ulike slag.

Oppstartfilen boot.ini er ikke lenger i bruk i Vista. Dersom du ønsker å redigere oppstarten for Vista kan du gjøre dette med programmet msconfig - se forrige side. Vi kan også nevne at programmet EasyBCD er et utmerket program for å redigere oppstarten av flere enn ett operativsystem. Les mer i vårt programtips.

Boot.ini-filen gir oppskriften for en bootmeny, det vil si en meny som presenteres i oppstarten hvis du har installert mer enn én Windows-versjon på samme system.

Filen ligger i systempartisjonen, systemroten (C:), det vil si den aktive partisjonen som innholder oppstartfilene. Boot.ini er i utgangspunktet skjult, og kun lesbar ("read-only").

Feil i boot.ini?

Dersom du setter inn en ny harddisk i PC-en eller installerer en ny Windows (dualboot) i PC-en, må boot.ini muligens endres. Slike endringer skjer ofte automatisk, men ikke alltid.

En typisk feil i boot.ini-filen er at en instruks i filen peker på feil partisjon. Det kan være nødvendig å fjerne denne manuelt fra boot.ini-filen.

Du kan for eksempel få følgende feilmelding under oppstarten av Windows:

NTOSKRNL.EXE is missing

Endring i boot.ini-filen vil trolig fikse dette problemet.

Slik kan du endre boot.ini-filen

Før du setter i gang med endringer, bør du gi boot.ini-filen et nytt navn for sikkerhetens skyld, slik at du har en kopi av originalen.

Boot.ini er skjult og ikke skrivbar, av sikkermessige grunner. Du kan endre på filattributter via menyvalget: Verktøy, Mappealternativer og Vis i Utforsker. Sett en hake ved Vis skjulte filer og mapper, og fjern haken ved Skjul beskyttede operativsystemfiler.

Høyreklikk deretter på boot.ini-filen i Utforsker og velg bort "Skrivebeskyttelse".

Nå skal boot.ini være synlig og skrivbar, og du kan endre filen med for eksempel Notisblokk.

Windows startes ikke?

Går det ikke an å starte Windows i det hele tatt, kan du starte opp PC-en med en diskett hvis du bruker FAT- eller FAT32-filsystemet, og dermed få tilgang til boot.ini-filen for å endre den. Du finner en rekke oppstartdisketter på nettsiden bootdisk.com.

Du kan starte opp PC-en med disketten og bruke attrib-kommandoen til å endre filattributtene til boot.ini-filen:

attrib -r -h -s boot.ini

Bruker du derimot filsystemet NTFS, kan boot.ini-filen redigeres med programmet msconfig - se forrige side.

Aktuelle endringer

Hvilke endringer som er aktuelle i boot.ini-filen avhenger av hva problemet er. Du bør uansett sette deg godt inn i problemstillingen, før du gjør noe som helst. Hvis du mister kontrollen og Windows ikke lar seg starte, må du i verste fall reinstallere Windows.

Her er noe eksempler på endringer som kan være aktuelle i boot.ini:

 • Instruks for et operativsystem
  Instruksen ser slik ut, hvis du kun har Windows XP Home Edition installert:
  [operation system] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS=
  "Microsoft Windows XP Home Edition" /fastdetect
  Har du fjernet én av to Windows-installasjoner kan det være nødvendig å fjerne instruksen som peker til feil Windows.
 • Partition-tall
  Tallet i parentesen ved partition(), angir tallet på partisjonen hvor Windows ligger. I følgende eksempel er Windows installert på den første partisjonen.
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS=
  "Microsoft Windows XP Home Edition" /fastdetect
  Dette tallet kan bli feil, hvis du har lagt inn eller fjernet en lagringsenhet i PC-en.

Boot.ini-eksempler

Eksempler som skal illustrere hvordan en boot.ini-fil kan se ut.

A
Windows XP Home Edition installert.

[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operation system]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="
Microsoft Windows XP Home Edition" /fastdetect

B
Windows 98 og Windows 2000 installert.

[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operation system]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT=
"Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS=
"Microsoft Windows 98"

C
Windows XP Professional installert.

[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS=
"Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect

D
Samme som C, men det er lagt til en partisjon med Windows 2000 Professional.

[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS=
"Windows XP Professional" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT=
"Windows 2000 Professional" /fastdetect

Parametere i boot.ini

 • timeout=X
  X er antall sekunder bootmenyen står på skjermen. Dette er den tiden du har for å velge hvilken Windows som skal startes opp.
 • Default
  Instruksen som gjelder hvis oppstarten går videre uten at brukeren foretar et valg fra en eventuell bootmeny.
 • multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)
  En sti som definerer at datamaskinen har IDE harddisk, systemdisken er nummer 0 og systemfilene er på første partisjon.
  I følgende eksempel er Windows 2000 på den første og Windows 98 på den andre partisjonen:
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT=
  "Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows 98"
 • Multi(0)
  PC-en bruker IDE, ESDI eller SCSI disk(er). Tallet i parantesen er alltid 0. Multi() betyr at Windows bruker BIOS for å laste systemfilene. Hvis det står scsi() istedet for multi(), betyr det at en SCSI-driver brukes til å få tilgang til oppstart-partisjonen.
 • Disk(0)
  Tallet i parentesen er alltid 0 når multi() brukes. Hvis scsi() brukes, refererer det til at en fysisk disk brukes.
 • Rdisk(0)
  Systemdisken er nummer 0. Tallet er som regel 0, 1, 2 eller 3.
 • Partition(1)
  Tallet i parentesen forteller hvor systemfilene ligger. Er dette tallet feil, vil Windows ikke kunne starte.
 • /fastdetect
  Hvis dette parameteret er definert, vil ntdetect hoppe over gjenkjennelse av parallelle og serielle enheter.

Se en oversikt over flere boot.ini-parametere på pctools.com.

Les også om boot.ini-filen i artikler KB289022 og KB102873 fra Microsoft.

Andre oppstartfiler

 • Autoexec.bat
  Denne oppstartfilen er kun aktuell i MS-DOS pluss Windows 3.x, 9x og Me. Filen kjøres i oppstarten og konfigurerer systemet.
 • Autoexec.nt
  Oppstartfil i Windows NT, 2000, XP og Vista. Filen ligger i %systemroot%\System32. Filen har som oppgave å lage et miljø for MS-DOS-programmer.
 • Bootsect.dos
  En systemfil i Windows NT, 2000, XP og Server 2003. Filen blir kjørt av NTLDR dersom det installeres flere enn ett OS på PC-en, det vil si ved multiboot.
 • Config.nt
  Oppstartfil i Windows NT, 2000, XP og Vista. Filen ligger i %systemroot%\System32. Filen laster drivere og setter innstillinger, og har som oppgave å lage et miljø for MS-DOS-programmer.
 • Config.sys
  En oppstartfil for MS-DOS, Windows 95, 98 og Me. Filen har som oppgave å konfigurere enheter og programmer i systemet. Filen har også med minnekonfigurasjon å gjøre.
 • Hal.dll
  Hal.dll er en systemfil i Windows NT, 2000, XP og Vista som laster kernel. Filen styrer forbindelsen mellom programvaren og maskinvaren i PC-en.
 • Pagefile.sys
  Oppstartfil i Windows NT, 2000, XP og Server 2003. Kalles også for sidevekslingsfil. Filen brukes til å lagre programkode midlertidig, det vil si kode som det midlertidig ikke er behov for. Hensikten er å optimalisere minnebruk.
  Optimal størrelse på denne filen er 1.5 ganger antall RAM som er installert i PC-en. Du kan videre optimalisere minne ved å flytte filen til en egen harddisk med egen kontroller, dersom dette er tilgjengelig.
  Bruk følgende menyvalg under System-ikonet i Kontrollpanelet for å justere sidevekslingsfilen:
  System, Avansert, Ytelse, Avansert, Endre-innstillinger
 • Ntldr
  NTLDR (NT Loader) er et program i Windows 2000, XP og Server 2003. Programmet gjør at Windows lastes i oppstarten.
 • Ntbootdd.sys
  Driver i Windows NT, 2000, XP og Server 2003, men den brukes kun dersom scsi() finnes i boot.ini-filen, det vil si i tilfelle ingen SCSI BIOS er tilgjengelig.
 • Ntdetect.com
  Oppstartfil i Windows NT, 2000, XP og Server 2003. Brukes til å oppdage maskinvare for NTLDR-programmet.
 • Ntoskrnl.exe
  Systemfil (windows kernel) i Windows NT, 2000, Server 2003 og Vista. Filen leser informasjon fra registeret.
 • Command.com
  Kommandotolken i MS-DOS. Denne filen representerer skallet i MS-DOS pluss Windows 95, 98, 98 SE og Me. Dette er den første filen som starter opp i de aktuelle systemene. Det er command.com som er ansvarlig for å kjøre autoexec.bat.
 • Ios.sys
  Oppstartfil i MS-DOS, Windows 95 og 98. Filen styrer oppstartprosessen og I/O drivere.
 • Msdos.sys
  Systemfil i MS-DOS og Windows 95, 98 og Me. Filen kjøres i oppstarten etter IO.SYS, og inneholder DOS-kjernen. Filen ligger i roten på systemet.
 • System.ini
  Oppstartfil i Windows 3.x, 95, 98, Me. Filen System.ini inneholder informasjon om datamaskinens innstillinger for bestemt maskinvare. Filen brukes til å laste inn ulike drivere, blant annet lyd- og skjermkortdrivere. Filen ligger i mappen C:\windows directory.
 • Win.ini
  Oppstartfil i Windows 3.x, 95, 98 og Me. Filen inneholder informasjon som gjelder blant annet skrivebordet.

Oppsummering

En viktig grunn til at Windows-oppstarten tar lang tid er programmer som starter i denne prosessen. Vi har i denne guiden gitt en oversikt over tiltak som kan gjøre oppstarten raskere.

Et av forslagene er konfigurasjon av oppstarten med programmet msconfig og redigering av filen boot.ini i Windows XP.

Se også våre andre Windows-guider:

Les også
PC-oppstart på sekunder
Les også
Dualboot
Les også
Process Monitor 1.2 sluppet
Les også
Guide: Dropp unødvendige tjenester
Les også
Effektiv Windows-bruk
annonse