Til hovedinnhold

Dualboot

Introduksjon

I denne guiden får du en gjennomgang av hvordan du kan installere to operativsystemer på en og samme PC. Det finnes riktignok flere måter å få til dette på, men her beskriver vi ett konkret alternativ.

Windows og Linux

Vi tar utgangspunkt i tre operativsystemer og gjennomgår alle dualboot-varianter av disse: Windows XP og Vista, og Linux-distribusjonen Ubuntu.

For ordens skyld, guiden er basert på Ubuntu 7.04, og ikke Ubuntu 7.10 som nylig er blitt sluppet. Likevel skal det ikke være noen forskjell mellom de to versjonene i forhold til beskrivelsen i denne guiden.

Vi baserer vår beskrivelse på den norskspråklige versjonen av Ubuntu, men vær klar over oversettelsen av menyer og funksjoner i Ubuntu er ufullstendig. det vil si det forekommer blanding av engelsk og norsk. Se for øvrig vår test av både Vista, Ubuntu 7.04 og Ubuntu 7.10.

Hvorfor dualboot?

Hva er vitsen med å installere to operativsystemer på samme PC? Den viktigste grunnen er at man får tilgang til to systemer på samme PC. Ytelsen blir også mye bedre sammenlignet med bruk av virtualisering.

En av ulempene med dualboot er at to OS bruker mer plass på harddisken enn ett OS, og at systemene ikke starter samtidig.

Et alternativ til dualboot er bruk av virtuelle programmer - les mer om dette i vår guide om virtualisering. Det er også mulig å bruke OS på alternative måter - uten en installasjon på tradisjonell måte. Den største ulempen med virtuelle programmer i forhold til dualboot, er at ytelsen blir kraftig redusert.

VIKTIG: Sørg for å ta sikkerhetskopi av viktige data før du eventuelt setter i gang. Selv om fremgangsmåten i utgangspunktet skal være sikker, kan uhell alltid forekomme. Les vår guide om sikkerhetskopiering i Windows.

Hardware.no fraskriver seg alt ansvar for eventuelle feil som oppstår.

XP + Vista

I den første delen av denne guiden viser vi hvordan du kan installere Vista på en PC hvor XP allerede er installert.

Opprett partisjon for Vista

Vi starter med å redusere XP-volumet med programmet Diskpart, slik at vi kan få plass til en partisjon for Vista.

Start opp PC-en med Vista installasjons-DVD-en, velg en aktuell språkversjon, og trykk på Install Now for å starte installasjonen.

Når installasjonsprosessen ber om en produktnøkkel skal du trykke på hurtigtasten SHIFT+F10, og da skal du få opp et kommandolinjevindu. Skriv inn diskpart i vinduet og trykk ENTER slik at Diskpart-programmet blir kjørt opp.

Kjør videre list volume slik at du får opp en liste over tilgjengelige volumer. Dersom Windows XP er Volume 0, skal du videre skrive select volume 0 og trykke på ENTER.

Deretter skriver du shrink, og trykker på ENTER, slik at Volume 0 reduseres med rundt 50 prosent.

Kjør exit to ganger slik at du kommer tilbake til installasjonsprosessen til Vista. Fortsett installasjonen som normalt.

Installer Vista

Du vil etter hvert få opp et vindu som viser en oversikt over tilgjengelige partisjoner:

Velg Unallocated space og trykk på Next. Installasjonen vil da fortsette, og når Vista er ferdig installert er dualboot på plass. Det som gjenstår er å konfigurere oppstartmenyen.

Konfigurer oppstartmenyen

Det er oppstartkontrolleren i Vista som nå styrer systemet, og XP blir lastet inn via Vista. Når PC-en startes opp vil du få en oppstartmeny med to valg, og det er Vista som er standardvalget:

 • Microsoft Windows Vista
 • An Earlier Version of Windows

Du kan endre oppstartmenyen ved å høyreklikke på Datamaskin (Via Start-menyen), velg Egenskaper, Avanserte systeminnstillinger og Oppstart og gjenoppretting. Her kan du trykke på Innstillinger... og eventuelt foreta endringer i standardvalget i oppstartmenyen. Du har også mulighet til å endre tiden som oppstartlisten skal vises før systemet startes.

EasyBCD

Dersom du ønsker mer avanserte innstillinger, men samtidig et brukervennlig grensesnitt når det gjelder oppstartmenyen, kan du laste ned programmet EasyBCD. Du finner informasjon om EasyBCD på neosmart.net, eller du kan laste ned programmet via denne direktelenken.

Velg Configure Boot og du vil finne to innlegg, det ene er XP (Earlier Version of Windows) og det andre Vista. Du kan eventuelt endre navnet på Earlier Version of Windows til Windows XP og trykk på Save Settings for å lagre endringen.

Restart PC-en - en oppstartmeny skal nå være klar.

Ubuntu + XP

På denne siden viser vi hvordan du kan installere Windows XP på en PC hvor Ubuntu allerede er installert.

Opprett partisjon for XP

Vi bruker partisjoneringsprogrammet Gparted for å redusere størrelsen på Ubuntu-partisjonen slik at vi får plass for XP.

Last ned en GParted LiveCD ISO-fil, brenn den på en CD og start opp PC-en med denne.

Trykk ENTER for å velge auto-configuration, og ENTER igjen for å få opp tilgjengelige språkversjoner. Skriv inn tallet 20 dersom du ønsker norskspråklig versjon, og trykk deretter på ENTER.

På neste skjermbilde vil du få en oversikt over partisjoner på harddisken i PC-en din.

Høyreklikk på hovedpartisjonen (/dev/sda1) når partisjonsvinduet dukker opp, og velg Resize/Move.

Velg en ny størrelse (for eksempel halvparten av tilgjengelig plass på harddisken) for Free Space Following og trykk på Endre størrelse/Flytt. Trykk videre på Apply (og Apply igjen) for å bekrefte endringen.

Avslutt GParted-programmet og start opp PC-en med Windows XP installasjons-CD-en.

Dersom Windows-installasjonen skal kunne finne en partisjon må vi gjøre om oppstartinnstillingen.

Høyreklikk på /dev/sda1-partisjonen, velg Manage Flags fra menyen. Fjern boot-haken og trykk på Close.

Lukk vinduet (Close), avslutt GParted-programmet.

Installer XP

Start opp PC-en med Windows XP installasjons-CD-en og sett i gang installasjonen.

Fortsett til den delen av installasjonen som omhandler partisjoner.

Velg den ubrukte partisjonen (Uten partisjoner) og trykk på ENTER. Trykk ENTER igjen for å formatere partisjonen og fullfør installasjonen av XP.

Konfigurer oppstartmenyen

Ubuntu er foreløpig ikke oppstartbart, så vi må reinstallere GRUB-oppstartsystemet.

Vi starter opp PC-en med Ubuntu Live CD-en, kjører opp GNOME Partition Editor via System, Administrasjon. Vi høyreklikker på XP-partisjonen (/dev/hda2) og velger Manage Flags. Videre fjerner vi haken ved boot og trykker på Close.

Videre høyreklikker vi på primary Ubuntu partition (/dev/hda1), velger Manage Flags, legger en hake ved boot, og trykker på Close.

Kjør opp Terminal-kommandolinjen via Applications, Tilbehør og Terminal. Kjør følgende kommando for å starte GRUB-programmet:

sudo grub

Kjør følgende kommando i GRUB:

find /boot/grub/stage1

Denne kommandoen søker etter plasseringen hvor GRUB er installert. Du bør få opp hd(0,0) og bør deretter endre den aktive roten med følgende kommando:

root (hd0,0)

Nå skal vi reinstallere GRUB-oppstartsystemet med følgende kommando:

setup (hd0)

Kjør deretter QUIT og EXIT slik at du går til henholdsvis GRUB og Terminal. Restart PC-en. Det er nå Ubuntu som vil starte.

Vi skal nå modifisere GRUB-menyen på en slik måte at XP kan starte. Start opp i Ubuntu og kjør opp Terminal-kommandolinjen. Kjør følgende kommando:

sudo gedit /boot/grub/menu.lst

Nå åpnes GRUB-filen i GEdit.

Finn frem seksjonen End Default Options. Skriv inn ekstra linjer for henholdsvis title, root og makeactivechainloader i menu.lst-filen, slik at slutten av filen ser slik ut:

På denne måten legger du til en linje i oppstartmenyen som starter opp XP fra sin egen partisjon, nemlig (hd0,1).

Dersom du skroller litt oppover i samme filen vil du finne linjen TIMEOUT som tilsier hvor lenge du må vente til default valget utføres. Denne verdien kan du gjerne øke til 30.

Nå kan du lagre filen MENU.LST, kjøre EXIT i GEdit og restarte systemet. Trykk på ESC når du får beskjed om å få opp menyen, og da dukker XP opp i menyen.

Ubuntu + Vista

Her får du en gjennomgang av installasjonen av Vista når Ubuntu allerede er installert.

Opprett partisjon for Vista

Last ned GParted LiveCD, brenn ISO-filen på en CD, og start opp PC-en med denne.

Trykk på ENTER to ganger for å konfigurere språkinnstillinger. Høyreklikk på hovedpartisjonen (/dev/sdal) og velg Resize/Move.

Reduser partisjonen til en passende størrelse for Vista - minimum 10 GB. Trykk deretter på Resize/Move.

Trykk på Apply to ganger for at endringen skal tre i kraft.

For at Windows-installasjonen skal finne en partisjon må vi gjøre om oppstartinnstillingen.

Høyreklikk på /dev/sda1-partisjonen, velg Manage Flags fra menyen. Fjern boot-haken og trykk på Close.

Start opp PC-en med Vista-DVD-en slik at installasjonen settes i gang. Fortsett helt til du har kommet til et vindu som viser en oversikt over partisjonene på harddisken:

Velg Unallocated Space, trykk på Next og Vista-installasjon settes i gang.

Konfigurer oppstartmenyen

Neste oppgave er å reinstallere GRUB-oppstartsystemer slik at Ubuntu-partisjonen blir synlig.

Start opp PC-en med en Ubuntu-CD. Du kan eventuelt laste den ned fra Ubuntu.com, og brenne ISO-filen på en CD.

Når Ubuntu kjører kan du starte opp et terminal-vindu via menyvalget Applications, tilbehør, Terminal.

Kjør følgende kommando for å starte GRUB-programmet:

sudo grub

For å finne frem partisjonen med GRUB-oppstartfilene kan du kjøre følgende kommendo:

find /boot/grub/stage1

Dette er trolig hd(0,0). Du bør derettter endre den aktive roten med følgende kommando:

root (hd0,0)

Og deretter denne kommandoen:

setup (hd0,0)

Da har du reinstallert GRUB oppstartprogrammet til disk 0, partition 0.

Kjør nå QUIT og EXIT for å avslutte kommandolinjeverktøyet. Start opp PC-en uten CD. Vista skal nå startes opp som normalt.

Dersom du laster ned programmet EasyBCD og installerer dette i Vista, kan du konfigurere oppstartmenyen på en mer detaljert måte.

Trykk på Add/Remove Entries og legg til Grub via Add an Entry og Type. Velg Partition 0 for Drive. Endre Neosmart Linux til Ubuntu. Trykk på Add Entry. Lagre endringen via Save.

Når PC-en startes opp skal du nå kunne velge mellom Vista og Ubuntu.

XP + Ubuntu

Her får du gjennomgang av installasjon av Ubuntu når XP allerede er på plass.

Last ned Ubuntu, brenn ISO-filen på en CD og start opp PC-en med denne.

Opprett partisjon og installer Ubuntu

Start PC-en med Ubuntu-CD-en og dobbeltklikk på

Install

-ikonet når det dukker opp på skrivebordet. Trykk på

Fremover

for å gå videre med installasjonen.

På de neste skjermbildene skal du velge land, tidssone og tastaturutforming. Deretter kan du partisjonere harddisken på følgende måte:

 1. Velg Guided og justér størrelsen på den nye partisjonen. Velg gjerne den størrelsen som er foreslått. Trykk på Fremover når størrelsen er definert.
 2. Trykk på Fortsett og Fremover igjen.
 3. Du vil på neste skjermbilde få spørsmål om du ønsker å overføre dokumenter og innstillinger fra XP. Du må eventuelt merke XP-partisjonen, og trykke på Fremover for å gå videre med installasjonen av Ubuntu.
 4. Til slutt skal du velge brukernavn og passord for Ubuntu-innlogging. Trykk på Fremover for å gå videre, og på Install for å installere Ubuntu.
 5. Når Ubuntu-installasjonen er ferdig, skal PC-en restartes.
 6. Du får opp en GRUB oppstartmeny hvor du kan velge OS, men du må være rask dersom du ikke skal velge standard-OS. Oppstarten settes i gang om 10 sekunder.

Ønsker du å foreta endringer i GRUB-oppstartmenyen, kan du gjøre dette i Ubuntu via menyen Applications, Accessories (Tilbehør), Terminal, og kjøre følgende kommando:

sudo gedit /boot/grub/menu.lst

Vær oppmerksom på at "lst" inneholder bokstaven "l" som i Lars, og ikke tallet ett.

Trykk ENTER, skriv inn passordet og trykk ENTER igjen. Du får tilgang til oppstartmenyen via gedit.

Her kan du endre hvilket OS som startes først og tiden det tar før oppstarten settes i gang.

Vista + Ubuntu

Vi skal nå installere Ubuntu på en PC hvor Vista allerede er installert. Dette ligner på gjennomgangen av dualboot med XP og Ubuntu. Forskjellen er at man først må foreta endringer i Windows-partisjonen via Vista, før Ubuntu installeres.

Opprett partisjon for Ubuntu

Last ned

Ubuntu

og brenn ISO-filen på en CD - du trenger denne senere.

 1. Trykk på Start-menyen i Vista, høyreklikk på Datamaskin/Computer.
 2. Velg videre Behandle/Manage og du får opp programvinduet for Diskbehandling/Computer Management.
 3. Trykk på Disbehandling/Disk Management og høyreklikk på en partsjon og velg Reduser volum.../Shrink Volume....
 4. Her kan du velge størrelsen på Linux-partisjonen. Du trenger minimum 4 GB.
 5. Trykk på Reduser/Shrink for å bekrefte valget. Det skal nå være opprettet ny partisjon for Linux.
 6. Slå av Vista.

Installer Ubuntu

 1. Start opp PC-en med Ubuntu-CD-en.
 2. Trykk på F2 under oppstarten og velg en språkversjon, for eksempel norsk bokmål.
 3. Trykk ENTER for å fortsette.
 4. Dobbeltklikk på Install-ikonet når du får opp dette.
 5. Trykk videre på Fremover når du har valgt språkversjonen, og Fremover igjen når du har valgt riktig sted og tidssone. Trykk enda en gang Fremover når du har valgt tastaturutforming.
 6. Nå skal du få opp et vindu med en mulighet til å partisjonere harddisken.
 7. Velg Veiledet - bruk største sammenhengende frie plass.
 8. Trykk på Fremover og installasjonen settes i gang.
 9. Trykk Fremover når Migrate Documents and Settings-vinduet dukker opp.
 10. På neste vindu skal du konfigurere brukernavn og passord for innlogging, pluss navnet på datamaskinen.
 11. Trykk på Fremover når du har konfigurert ferdig, og til slutt Install for å installere Ubuntu.
 12. Installasjonsprosessen settes nå i gang.
 13. Du skal nå få en oppstartmeny ved restart, og kan velge Vista eller Ubuntu.

Vista + XP

Den siste delen av guiden handler om å installere Windows XP når Vista allerede er på plass.

Opprett partisjon for XP

Vi starter som alltid med å rydde plass for et nytt system, denne gangen for XP.

 1. Trykk på Start-menyen i Vista, høyreklikk på Datamaskin/Computer.
 2. Velg videre Behandle/Manage og du får opp programvinduet for Diskbehandling/Computer Management.
 3. Trykk på Disbehandling/Disk Management og høyreklikk på en partisjon og velg Reduser volum.../Shrink Volume...
 4. Her kan du velge størrelsen på partisjonen. Minimumskravet for XP er 1,5 GB, ifølge Microsoft.
 5. Trykk på Reduser/Shrink for å bekrefte valget. Det skal nå være opprettet ny partisjon for XP.
 6. Avslutt Vista.

Installer XP

 1. Start opp PC-en med XP installasjons-CD-en, og sett i gang installasjonen.
 2. Når du kommer til den delen som viser liste over eksisterende partisjoner, skal du velge den delen som beskrives som Uten partisjoner og trykke på ENTER.
 3. Videre velger du å formatere partisjonen med NTFS-filsystem, og trykk på ENTER.
 4. Partisjonen formateres og XP installeres.

Konfigurer oppstartmenyen

Vista-installasjonen må nå repareres for å få frem oppstartmeny.

Start opp PC-en med Vista installasjons-DVD-en og velg riktig språkversjon. Videre skal du velge Repair your computer i stedet for Install now. Trykk på Next, og videre på Finish slik at PC-en restartes. Vista skal nå startes opp.

Programmet EasyBCD kan brukes til å finjustere oppstartmenyen:

 1. Last ned, installer og kjør opp programmet EasyBCD fra denne siden.
 2. Trykk på Add/Remove Entries i EasyBCD.
 3. Under Add Entry skal du endre bokstaven fra C:\ til E:\ ved Drive.
 4. Deretter skal du velge Windows NT/2k/XP/2k3 fra rullegardinmenyen ved siden av Type under Add an Entry.
 5. Du skal også endre navnet fra Microsoft Windows til Microsoft Windows XP ved Name.
 6. Trykk på Add Entry og Save for å lagre endringen.
 7. Nå kan du restarte PC-en.
 8. Nå skal du få et valg om Vista eller XP i oppstarten.

Oppsummering

Dualboot innebærer at du i oppstarten kan velge hvilket OS som startes. Vi har i denne praktiske guiden vist hvordan du kan installere to OS på samme PC, nemlig XP, Vista og Ubuntu i ulike kombinasjoner:

Alternativene

Et alternativ til dualboot er bruk av virtuelle programmer - les mer om dette i vår guide om

virtualisering

. Det er også mulig å bruke

OS på alternative måter

. Den største ulempen med virtuelle programmer sammenlignet med dualboot er at ytelsen blir kraftig redusert.

Les også
Windows og Linux på samme partisjon
Les også
Ta kontrollen i Windows
Les også
Nytteprogrammer for disken
Les også
Raskere PC-oppstart
Les også
PC-oppstart på sekunder
Les også
Guide: OS på en alternativ måte
Les også
Guide: Partisjonering
Les også
Guide: Windows-prosesser
Les også
Oppstart av Windows
annonse