FeatureHiST

– Et
voldsomt sug etter studentene

Et jag etter studenter på Norges driftslinjer.

HiST, Høgskolen i Sør-Trøndelag, feirer 100 år i skrivende stund. Allerede i 1969 hadde de en datalinje på plass, som første i landet, og de første dataingeniørene ble uteksaminert så tidlig som i 1972. Dette forteller Per Borgesen som er dekan på HiST Avdeling for informatikk og e-læring.

Profesjonsorientert

Per Borgesen leder Avdeling for Informatikk og e-læring.Foto: Therese Mjøen/HiST

HiST er nå den nest største høyskolen i landet, med rundt 8000 studenter. 450 av disse er tilknyttet Avdeling for Informatikk og e-læring.

Høyskolen i Sør-Trøndelag ligger i Trondheim, vegg-i-vegg med NTNU. Hva er forskjellen mellom dere?

– Forskjellen mellom en sivilingeniør og en dataingeniør fra oss er at vi er veldig profesjonsorientert. Vår kandidat er produktiv i jobben fra dag en. Hos oss jobber de både på skolen og praktisk i bedrifter, sier Borgesen.

Studentene ved avdeling for informatikk og e-læring har fire bachelor-programmer å velge mellom:

– I den ene enden av skalaen finner vi de tradisjonelle dataingeniørene som driver med IKT-konstruksjon, i den andre enden har vi IKT-anvendelse – hvordan man benytter IKT i samfunnet, forteller Borgesen.

Dataingeniør-programmet følger en rammeplan og skiller seg ikke nevneverdig ut fra tilsvarende tilbud på andre høyskoler. Her tas det opp 75 studenter hvert år.

IKT i samfunnet dreier seg om IT-støttet bedriftsutvikling. 40 prosent av emnene er IT-fag. I tillegg er det økonomi, organisasjonskunnskap og endringsledelse. Studiet handler om hvordan bedriftene kan gjøres bedre ved bruk av IT.

– Programmet skiller seg ut fra de andre tre ved at kravene kun er generell studiekompetanse, noe som kan være en av grunnene til den store populariteten, forteller Borgesen.

Tor Ivar Melling øver seg på serverparken.Foto: Therese Mjøen/HiST

Populært, men ikke fullt

IKT-drift er et eget bachelorprogram, og i følge Borgesen det eneste tilbudet av denne typen i landet. Det er svært populært hos bedriftene, men har ikke fått det nedslagsfeltet blant studentene som det fortjener, mener han.

Hardware Korrigeer: Etter at denne artikkelen ble publisert har vi blitt gjort oppmerksomme på at det også finnes en slik linje på Høgskolen i Gjøvik.

– Vi opplever et voldsomt sug i markedet etter disse kandidatene. Vi kunne utdannet tre ganger så mange og alle ville fått jobb. Store bedrifter kommer hit allerede før jul og vil hanke inn flest mulig av dem som skal ta endelig eksamen til våren.

Ved HiST lærer studentene å sette opp store systemer – store konsistente sett av IKT-tjenester for større bedrifter på en virtuell maskinpark. Borgersen trekker fram eksempler på bladservere som kjører virtuelle maskiner, og den store vekten på sikkerhet i applikasjonene og nettverket.

Studentene på IKT-drift jobber med Linux, OS X, Windows 8, og virtualisering basert på VM-ware. På hardware-siden ligger Dell og Cisco i bunnen.

– Driftsstudentene får mye teknisk kompetanse, men programmerer ikke så mye. Vi legger vekt på å sette opp gode driftsmiljøer, og vi legger inn mye sikkerhet. Det er en godt bevart hemmelighet at IKT-drift er et kjempestudium og unikt i Norge. Alternativene ute hos bedriftene er ofte dataingeniører, men de er utdannet for å lage programsystemer, ikke for å sette sammen god infrastruktur. De må bygge opp kompetansen gjennom sertifiseringer på leverandørenes utstyr senere, sier Borgesen.

Gruppearbeid.Foto: Therese Mjøen/HiST

Likevel er det ledige plasser på studiet. Borgersen tror det skyldes det trauste navnet og leker med tanken på at et mer spennende navn, som for eksempel infrastruktur-arkitekt. En annen grunn kan være at drift vanligvis assosieres med en grunnleggende utdannelse, og at få vet at det finnes høyre tilbud innen drift.

Før semesteret hadde skolen 50 søkere til de 40 plassene på drift, men mange falt fra etter at resultatene fra videregående forelå. Det virker som om kravene om realfag fra videregående er bøygen.

Fjernundervisning

Nettstudium er det fjerde bachelor-alternativet. Det kalles informasjonsbehandling, og ligger faglig et sted mellom drift og IT-støttet bedriftsutvikling. Studiet går på hvordan man forvalter informasjon og kompetanse i en bedrift, og inneholder mye webdesign.

Mats Eilertsen i maskinrommet.Foto: Therese Mjøen/HiST

– Siden studiet er nettbasert, kan det tas over hele verden, og mange i for eksempel omsorgssituasjoner tar det, fortsetter Borgersen.

Han viser til en e-post han nettopp mottok fra en som takker for det nettbaserte tilbudet, som var den eneste måten hun kunne skaffe seg en utdannelse på.

Nettstudiet har også fått en kommersiell avlegger, som tilbyr enkeltkurs via en nettbutikk. Her har de 1200 kursbestillinger i året.

HiST planlegger å starte eget masterstudium innnen IKT og samhandling i 2014. Eksisterende masterpåbygninger i dag er Master i ledelse av teknologi ved HiST, eller sivilingeniørutdanning ved NTNU, som kan tas uten å tape tid.

Samarbeidet med næringslivet er omfattende:

Jostein Lund (tv)og Stein Meisingseth er høgskolelektorer ved driftsstudiet.Foto: Therese Mjøen/HiST

– Vi klarer ikke å fylle opp – bedriftene vil gjerne ha flere. Spesielt drift-studentene går ut i veldig godt betalte jobber. Det går rykter om at når bedrifter her oppe søker nye studenter, legger de HiST-studentene i egen bunke. Grunnen er at de er produktive med en gang, skryter Borgesen.

De fleste studentene kommer fra Midt-Norge og Østlandet. I studentundersøkelsene scorer Trondheim høyt som studieby, og de 30 000 studentene setter preg på atmosfæren i byen.

Les også
NTNU tester ut digital eksamen
Les også
– Eneren kan være ti ganger mer effektiv
Les også
Utdannelse med garantert jobb
Les også
Slik tar du en personlighetstest
Les også
De ansatte tok kontrollen over bedriften
annonse