Til hovedinnhold
FeatureComputas

De ansatte tok kontrollen over bedriften

Det ga en
umiddelbar vekst, en vekst som fortsetter den dag i dag.

Atle Skretting

De siste månedene har Hardware.no besøkt flere IT-bedrifter, for å fortelle deg som ser etter jobb hvordan bedriftene jobber og hva slags folk de er på utkikk etter. Tidligere har vi vært innom blant annet Cisco, Watchcom, Basefarm og Canon Norge.

Denne gangen har vi vært hos Computas.

Computas ble grunnlagt i 1985 da Veritas skilte ut det miljøet som utviklet ekspertsystemer og kunstig intelligens. Nå utvikler de ekspertsystemer for større offentlige- og private virksomheter, og de har sin egen kjerneteknologi i løsningene.

Etter en tid med vekslende resultater og forskjellige eiere ble Computas i 2005 lagt ut til salg på det åpne markedet. De ansatte kjøpte seg inn sammen med en investor, som solgte seg ut tre år senere. Nå eier de ansatte selskapet 100 prosent.

– En hyggelig vekst startet umiddelbart, kommenterer administrerende direktør Trond Eilertsen.

Dugnadskultur

– Da vi fikk lov til å satse slik vi ville, ble de ansatte mer motivert for å jobbe, og vi begynte å vinne nye prosjekter og områder. De ansatte hadde til sammen lagt mange millioner på bordet. Innsatsen varierte fra 50 000 kroner til bortimot en million kroner, og enkelte tok opp store lån for å være med.

I følge Eilertsen fikk de en dugnadsfølelse og en helt ny giv for bedriftskulturen. Han viser et diagram med nærmest lineær vekst fra 2005 og frem til i dag:

– Fra å sitte med en følelse av stagnasjon fikk de ansatte nå frihet til å satse og investere. Resultatet ble en umiddelbar årlig vekst på 10-30 prosent både omsetning og antall ansatte.

– Jeg får ikke høyt utdannede kunnskapsarbeidere til å jobbe under pisk eller gulrot, de jobber ikke her bare for lønnen sin. Selv om noen er ledere, er alle eiere, og det betyr mye for dem som er med at de vet hva som skjer i selskapet. Selv har jeg vært her i snart 8 år. Jeg har også vært i store selskaper og vet hva det vil si være detaljstyrt fra utlandet.

Foto: Atle Skretting

– Da vi overtok fikk vi beskjed om at det går feil vei når ikke blårussen styrer. Vi gjorde spådommene til skamme, og viste at andre også kan det med økonomi. Vi er interessert i reell vekst og ikke i å blåse opp aksjeverdier.

Hva slags bakgrunn har du selv?

– Jeg er opprinnelig sivilingeniør innen data, og jeg programmerte i fire år før det ble ledelse og administrasjon.

Betyr denne eierstrukturen at alle nyansatte blir tildelt aksjer?

– Det blir ikke tildelt noe, men alle får tilbud om å kjøpe 1000 aksjer når de begynner, og de kan kjøpe mer, sier HR direktør Christine Langbråthen. – Det er ikke mye, men mange kommer rett fra skolen og har ikke alltid så mye å rutte med. Det viktigste er at de er med i fellesskapet.

Teamfølelsen viktig

Kunnskapsbedrift er et stikkord, og Computas legger mye ressurser i å få tak i de riktige folkene. Puljer av nyansatte blir tatt opp flere ganger i året. Flesteparten er ferdige med mastergrad fra UiO eller NTNU, men seniorer med god og relevant erfaring er også svært aktuelle.

Foto: Atle Skretting

– Faktisk er 50 prosent av alle de vi ansetter anbefalt av en som allerede jobber her, forteller Langbråthen.

En pulje er nettopp tatt opp nå i juni. De befinner seg i det første innfasingsprogrammet og lærer om Computas’ verdier, historie, metodikk og så videre. De har vært grundig eksaminert i forkant.

– Personligheten er veldig viktig. Her dreier det seg om å fungere i et fellesskap, og vi vektlegger kunnskapsdelen høyt.

Kunnskapsflyten mellom de ansatte har høy prioritet, og ledelsen bruker alle tilgjengelige virkemidler, som Twitter internt, mentorordninger, diverse sosiale medier og støtteverktøy.

Computas-dagen er limet i det faglige interne nettverket og har topp prioritet internt.

– Jeg har villet gjøre det i andre selskaper også, men fikk ikke lov, sier Eilertsen. For det er kjempedyrt. 200 ansatte som hver fakturerer en rimelig høy timebetaling, koster til sammen en god slump penger når alle blir borte en hel dag. Og det er seks Computas-dager i året.

Foto: Atle Skretting

– Det betaler vi, og det tror vi er viktig. Kunden vet det ett år i forveien, og deltakelsen er obligatorisk med mindre noe alvorlig tilsier noe annet.

Alle i fakturerbare stillinger deltar. Administrerende slår an tonen med en orientering om rikets tilstand, så blir ett viktig prosjekt presentert i plenum. Resten av dagen blir delt opp i fire parallelle sesjoner i regi av hver sin faggruppe, der deltakerne kan gå fra foredrag til foredrag og oppdatere seg på det de synes er spennende.

Egen fagkonferanse

Faggruppene komponerer programmet og står for foredragene. De er støttet av bedriften, med faglige ledere som bruker ti prosent av arbeidstiden på å koordinere og administrere dem.

– Det gir god trening i å presentere, og vi ønsker at ansatte skal lære av hverandre, sier Eilertsen.

– Vi avslutter alltid med noe sosialt, skyter Langbråten inn.

Foto: Atle Skretting

– En gang i året utvides Computasdagen med overnatting, som sist da vi var i Istanbul. Fag og det sosiale går ofte over i hverandre. Som i robotkonkurransen, der de bygger roboter med vanlige legosett og utstyrer dem med avanserte styringssystemer. Vanligvis er det knivskarp konkurranse mellom Microsoft-teamet og Java-teamet.

Computasdagene er også viktige i rekrutteringen.

– Vi inviterer de beste studentene til å være med og viser oss nakent fram, slik at de ser hvordan det er hos oss, forklarer Langbråthen videre. – De deltar på alt – på avdelingsmøter, det sosiale og så videre. Vi tar dem inn i miljøet, viser hvem vi er og hvordan en dag på jobben er.

Studentene bidrar til nytenkning

Sommerjobbene er en del av rekrutteringsstrategien. Rundt 10 sommerstudenter jobber en måned hver i selskapet.

Eilertsen synes det er spennende å se hva de kan bidra med:

– Hos dem kan vi få kreativitet som vi ikke ser ellers. Flere av dem har laget innovative ting, og det er også laget løsninger som kundene våre synes er spennende og som senere er blitt solgt.

Mange av disse studentene jobber i ettertid fast en dag i uken ved siden av studiene.

Foto: Atle Skretting

– Men bare én dag – mastergraden skal komme først, og vi vil ikke ødelegge for dem med for mange krav, legger han til.

– Studentene som kommer inn til sommerjobb gjennomgår en like omfattende ansettelsesprosess som andre som vurderes. Når vi evaluerer i etterkant er prosessen unnagjort, og er det bra da, slipper vi å kjøre en ny runde for å få dem inn. Stemte det vi så opprinnelig, er de interessante når de er ferdige.

– Konkurransen om kompetansen er hard, og mange er på hugget i bransjen og vil ha tak i de gode, sier Langbråthen. Hun sørger for å holde kontakten varm etter at de har hospitert, med informasjon, bursdagskort, påskeegg og alt som hører til.

Sjekker sosiale media

Hvor finner dere dem dere tar inn og satser på?

– Vi profilerer sommerjobbene med stands på skolene, og på studienettstedene. Det er populært med sommerjobb. Vi har også stands på brukerkonferanser og fagkonferanser. Våre ansatte er drillet i å holde øynene åpne for gode kandidater fra skoler og skal komme tilbake med navn på interessante de har snakket med. Kommer det en søknad fra en av dem som er anbefalt, blir det intervju.

– Under utvelgelsen ser vi naturligvis på papirene vi har fått, men vi gjennomgår også sosiale medier for å lære mer om kandidatene. Har de en faglig profil er de allerede interessante.

– I det første intervjuet er målet at de skal bli kjent med oss og bli interessert, og vi snakker gjerne litt om CV-en også. I det neste intervjuet kan en rimelig nyansatt fortelle hvordan det er å være ny hos oss, om kandidaten kommer rett fra skolen. Gjelder det en senior, lar vi en ekspert på det samme området fortelle og utfordre.

Vi ønsker også å se hvordan vedkommende legger fram noe og mestrer det. Nyutdannete ber vi gjerne presentere master-arbeidet, siden det er et tema vi regner med de er godt inne i. Her deltar både medarbeidere og mellomledere, og HR kommer inn til slutt og ordner formaliteter og snakker om det praktiske.

– Det skal aldri gå mer enn 48 timer fra intervjuet til kandidatene får en tilbakemelding, sier Langbråthen.

Hvordan ligger dere lønnsmessig?

– Vi ligger på det samme nivået som de andre konsulentselskapene. Vi er ikke lønnsledende, men ligger greit an. At dyktige folk velger oss i konkurranse med andre sier sitt, og vi hører hva de andre har tilbudt dem. Faglig får de ansatte mange goder i form av kurs, sertifiseringer og muligheter.

Foto: Atle Skretting

Langbråthen holder opp heftet Karriereveier i Computas som skal hjelpe de ansatte å orientere seg. Ledelsen vil så se på mål og status og lage en gapanalyse som utgangspunkt for en karriereplan.

Eilertsen og Langbråten er stolte over å ha 32 prosent jenter, noe som er mye i en høyteknologisk konsulentbedrift. De ønsker fler:

– En søknad fra en jente vil nok få mer oppmerksomhet, men vi stiller samme krav til alle. Kvotering ville ikke fungert og ville virket mot sin hensikt. Men jentene er statistisk like gode.

– Dessuten er de ofte utstyrt med særdeles viktige egenskaper som sosial intelligens. I det offentlige er det ansatt mange kvinner, og de samarbeider godt med de kvinnelige konsulentene våre.

Det sosiale i Computas er et kapittel for seg. Fotballklubb med egne drakter, fotoklubb med flotte premier, fester med dans, eget lekerom når de ansatte må ha med seg barna, dartturneringer...

– Listen er lang, men ingen forlanger av deg at du må være med, avslutter Christine Langbråthen.

annonse