Til hovedinnhold
ArtikkelGraveforskriften

Derfor er det dyrt og tregt å bygge fiber

Kommunene stikker kjepper i hjulene, men nå kan det bli vei i vellingen.

Shutterstock

Hardware.no/Skagerrak: Det er ikke noe nytt at det går litt trått med fiberutbyggingen her i landet, og dataentusiastene er vel kanskje lengst frem i køen når det gjelder å ønske seg en lynkjapp tilkobling til Internett. Titter vi litt østover, til våre svenske brødre, er situasjonen en helt annen når det gjelder fiber. Der har utbyggingen kommet lengre. Det kan være flere grunner til at situasjonen er slik den er, men den faktoren som bransjen her i Norge peker på med samlet pekefinger, er den såkalte graveforskriften.

Graveforskriften har vært en kilde til mange irritasjoner blant de selskapene som lever av å legge fiber og de som tilbyr tjenester over fiber, men på årets Telecruise kom de første signalene om at det var lys i enden av tunnelen. Dette kan innebære at det tar kortere tid til du vil få et tilbud om fibertilknytning der du bor.

Statsråden: – Vi har tatt tak i graveforskriften

Statsråd Ketil Solvik-Olsen vil gjøre regelverket enklere.Foto: Rolf B. Wegner, Hardware.no

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen holdt på årets Telecruise et innlegg om hvordan Norge skulle bli en ledende digitalnasjon. I den forbindelse nevnte han at det var sendt ut et skriv til kommunene, med en henstilling om å følge de nasjonale retningslinjene. Litt av problemet med graveforskriften er at det i dag i vesentlig grad er opp til kommunene selv hvordan gravingen skal gjennomføres.

– Staten skal ta et ansvar for at det blir infrastruktur over hele landet. Høyre og Frp ønsker ikke å samle inn skattebetalernes midler for å dele dem ut igjen. Da er det mye viktigere å se på regelendringer som sparer kostnader for bransjen, og derfor har vi tatt tak i graveforskriften, som lenge har vært et tema for aktørene. Forgjengerne i regjeringskontorene har ønsket sterkt lokaldemokrati, noe som i gravesammenheng er like ille som å overlate spørsmålet om høyre- eller venstrekjøring til kommunene selv, sa Solvik-Olsen.

Poenget til Solvik-Olsen er at det må lønne seg å bygge ut. Dersom bransjen får en rekke underlige pålegg i forbindelse med utbygging, kan det raskt gå fra å være et plussprosjekt til noe som går i minus. Det kan kanskje virke litt optimistisk å tro at ett enkelt skriv vil holde, og at det ikke blir behov for å komme med et direkte pålegg. Likevel synes det å være en viss vilje for å få dette gjennomført.

– Følger ikke kommunene opp skrivet, slik at vi blir kvitt den varierende praksisen, vil vi følge opp og komme tilbake med regler og forskrifter som regulerer dette, sa Solvik-Olsen.

For deg som bruker, er dette gode nyheter. Grunnen er at utbyggerne og fibertilbyderne vil få mer forutsigbarhet i sitt arbeid, samt mest trolig en lavere utbyggingskostnad. Det betyr at du vil få fiber raskere, og siden kostnadene for utbyggerne er lavere, er det også lov å håpe på en lavere kostnad for deg.

Dette er graveforskriften

Går vi et par år tilbake var det opp til kommunene rundt om i landet å regulere alt av graving i forbindelse med fiberutbyggingen. Kommunene kunne stille ulike vilkår, og det så de sitt snitt til å utnytte til det maksimale. Med tanke på at vi har 428 kommuner spredd utover landet er det lett å tenke seg at det er snakk om et tilsvarende antall policyer.

Fiber – alle nerders drømmeoppkobling.Foto: Shutterstock

Det som burde være det grunnleggende er at de som legger fiber faktisk rydder opp etter seg, og utbedrer de skadene de har påført veier og annen infrastruktur. Problemet er bare at flere kommuner har sett sitt snitt til å pålegge utbyggerne å lage helt nye veier, uten at det nødvendigvis var en klar årsakssammenheng.

I andre tilfeller kunne det være at utbyggerne ble pålagt å grave ekstra dypt, og når veien først var gravd såpass mye opp kunne kommunene benytte sjansen til å bytte vann- og kloakkrørene. Utgiftene til å grave, tette igjen og ikke minst legge nytt veidekke, ble lempet over på fiberutbyggerne.

Graveforskriften går kort og greit ut på at det er visse kjøreregler og retningslinjer som gjelder i forbindelse med fiberutbyggingen. Forskriften kom rett før regjeringsskiftet nå i høst, etter å ha vært lovet i en årrekke.

Det store problemet er likevel at denne bare gjelder i forbindelse med riksveier. Dermed er hele forskriften lite verdt, siden de fleste hus ikke ligger ved riksveier, men ved veier som styres av kommunene. Det går til tider mye fiber langs riksveiene, men dette er fiber som allerede er på plass, og dermed lite relevant med tanke på graveforskriften.

Alternativet til graving – Mikrogrøfting

Rent teknisk er det ikke alltid man trenger å grave opp en hel vei for å legge en fiberkabel, og i mange tilfeller vil det gå an med et fullgodt alternativ som har fått navnet mikrogrøfting. Mikrogrøfting går ut på at en maskin freser opp et smalt og langsgående spor i veien, og dermed lager en mikrogrøft. I denne grøften legges det så ett eller flere rør som fiberkabler kan tres igjennom, hvorpå det hele tettes igjen med en egen fyllmasse.

På denne måten kan fiber legges ekstremt mye raskere, og ikke minst rimeligere, enn ved tradisjonell graving.

Denne fremgangsmåten er enda i startgropen, og ble første gang testet ut i 2008. Siden den gang har det gått slag i slag, og nå har teknologien fått en voldsom interesse. Stikkordene er billigere fremføring, lavere kostnad for miljøet og en kjappere fremføring. En av kjeppene i hjulet for den nye måten å gjøre ting på er likevel altså graveforskriften, og i tiden fremover er det lov til å håpe på at vi får se enda mer til mikrogrøfting.

Kjapt nett kan du få på mange måter:
Slik skal ruteren din gi deg rå mobildatatilgang »

annonse