Til hovedinnhold

Skaffer gigabit-linje til hvert hus og hytte

Liten kommune får landets raskeste nett – både opp og ned.

Tommy Ellingsen

Hjelmeland kommune i Rogaland har blitt valgt ut som Altibox' første prøvekanin for neste generasjons høyhastighetsnett – og det er ikke småtteri det er snakk om. Hele kommunen, fra hytteeiere til kommuneadministrasjon, får tilbud om å oppgradere til symmetrisk gigabitlinje – altså 1000 Mb/s ved både opplasting og nedlasting.

Dette blir et av verdens raskeste bredbåndstilbud, og allerede første halvår i 2014 skal tilbudet være på plass for de første kundene. Målsettingen er å være tilgjengelig for alle innbyggerne som vil ha supernettet i løpet av 2016, selv til Helgøys 35 innbyggere.

Typisk norsk å bygge i

Kommunen investerer selv tre millioner kroner for å få bli med på prosjektet, mens Lyse, som eier Altibox, stiller med en grunninvestering på 10 millioner kroner. Kommunens innbyggere må dessuten bidra med egeninnsats til å grave kabelbaner fra sin husstand til hoved-fiberkabelen.

Ordfører Trine Danielsen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er fornøyde med fibersatsingen.Foto: Tommy Ellingsen

Ifølge en pressemelding fra Altibox er det kombinasjonen av topologi, antall innbyggere og mangel på høyhastighetsbredbånd som gjør kommunen interessant for å se på hvordan fiber kan skape endring.

Kommunen har nemlig svært spredt bebyggelse, og administrerende direktør Stian Røisland i Lyse Fiber AS, som har ansvaret for å bygge ut fiberen Altibox skal levere tjenestene sine på, mener den kanskje er en av de mest krevende i landet å bygge ut fibernett i. Dette er også grunnen til at innbyggerne må grave sine egne grøfter.

– Vi tror på god dugnadsånd og stor interesse for fiber. Slik vi vurderer det, er det i dag kun et fåtall husstander som ligger så langt unna hovedfiberen at de ikke kan få fiber med en rimelig investering. Dette prosjektet vil også på dette området sette en ny standard for hva som er mulig å få til når det offentlige, innbyggerne og leverandøren arbeider mot samme mål, Røisland.

Regjeringens krav ganger ti

Prosjektet i Hjelmeland kommer i kjølvannet av at regjeringen allerede i sin politiske plattform lovet å satse på at hele landets befolkning skal få tilgang på minimum symmetrisk 100 Mb/s Internettlinje innen 2017 – og i Hjelmeland blir altså hastigheten ti ganger så høy.

Hjelmeland kommune vil med utbyggingen bidra til å oppfylle regjeringens mål for bredbåndsdekning, og i pressemeldingen heter det at den også kan bidra til at flere andre mål blir nådd innenfor både helse, utdanning og leveranse av kommunale tjenester.

– Hjelmeland går et utrolig spennende år i møte. Vi tror utbyggingen av den fremste datainfrastrukturen i Norge vil gjøre oss til en enda mer attraktiv kommune å bo i for alle aldersgrupper. I et langsiktig perspektiv vil eksempelvis fiberen kunne bidra til at innbyggerne våre kan bo lengre hjemme ved hjelp av smarthusteknologi og nye løsninger for selvhjelp, sier ordfører Trine Danielsen i Hjelmeland kommune.

– Fiberutbyggingen vil dessuten stimulere til næringsutvikling i hele kommunen, og sikre oss gode utgangspunkt for både videreutvikling av dagens virksomheter og for etablering av helt nye, mener hun.

Norge har lenge falt på topplistene:
Her har de verdens raskeste Internett »

(Kilde: Pressemelding)

annonse