Tek.no

Test

Wetstack peltier, del 1

23 Sept 2000 00:00

Innledning

Det hele begynte med at jeg, etter å ha solgt min kjære Swiftech MC1000, ville ha skikkelig kjøling uten den alltid irriterende støyen. Vannkjøling slo meg da som den beste løsningen, ettersom det eliminerer behovet for støyende vifter direkte på prosessoren og gir meg mye større frihet med tanke på plassering og format.

Det var aldri noen tvil om at jeg skulle kjøle prosessoren med peltierelementer (også kalt TEC - Thermo Electric Cooler), så planene var fra dag én å forsyne den med to 60W TECs og kjølekappe i rent kobber. Prinsippet i mitt første utkast var at kjølevannet fra prosessoren videre skulle kjøles av fire TECs innebygd i et par gigantiske kjøleribber i en ekstern enhet. I teorien ville dette kombinere god kjøling med så godt som ingen støy.

Selv om dette høres bra ut i teorien, fungerer det heller dårlig i praksis. Passiv kjøling (dvs. uten vifter) er dessverre veldig lite effektivt, og kuldetapet i slangene mellom kjøleenheten og prosessoren ville vært helt uakseptabelt. Dette førte meg raskt til neste skritt: direkte stacking.