Til hovedinnhold

Enorme tog skal få lynraskt bredbånd

Selv om de holder en hastighet på 430 kilometer i timen.

Shutterstock

Den relativt nye standarden eLTE er togbransjens tilpasning av LTE, på samme måte som GSM-R (rail) er jernbanenes spesialversjon av GSM/2G. eLTE ligger an til å bli arvtakeren til GSM-R, sannsynligvis også i Norge.

Teknisk rådgiver Kjell Holter i Jernbaneverket forteller at det i løpet av ti år nok vil komme nye teleteknologier som vil erstatte GSM-R-nettet.

– Det kommer snart 4G for tog, og da snakker vi om bredbåndskommunikasjon til lokomotivene. Det åpner helt nye muligheter, sier Holter, og nevner at de blant annet ser på spesifikasjoner for førerløse tog.

Tog-LTE på full fart

Kinesiske Huawei viste fram sitt eLTE-system allerede våren 2013 og har levert 19 kommersielle nettverk og signert mer enn 61 kontrakter for eLTE-nett. Stikkord for teknologien er dekning overalt langs skinnegangen og svært stor kapasitet til overføring av store datamengder.

Denne mobilteknologien er for øvrig ikke kun tiltenkt jernbanedrift, men er også myntet på olje- og gassfelt, gruvedrift, energisektoren og store bedrifter med spesielle kommunikasjonsbehov.

I tillegg til å sikre trygg trafikkavvikling, slik også GSM-R har til oppgave, er motivet for å ta i bruk eLTE at det blir stadig større behov for videooverføring, blant annet til overvåkningsformål, i togdriften.

Høy ytelse

Huawei forteller om nedlastingshastigheter på opp til 100 megabit per sekund og opplastingshastigheter på 50. Spesielle antennedesign og en rekke teknikker skal sikre pålitelig bredbåndsdekning for transportsektoren, der høy fart på brukerne av nettet er en av utfordringene.

En annen av fordelene med teknologien skal være at det er mulig å bygge for svært lang rekkevidde, opp til 103 kilometer, eksempelvis til bruk i energisektoren for kommunikasjon mellom damanlegg og andre deler av produksjonsapparatet. Da naturlig nok med lavere overføringskapasitet.

Teknologien byr også på støtte for bruk av mange ulike frekvensbånd, slik også vanlig LTE gjør.

Tog på 2,5 kilometer

Ett av prosjektene Huawei forteller om på sitt nettsted, er for Shenhua Group. Selskapet er en av de største leverandører av kull, og frakter enorme mengder kull fra vest til øst i Kina. Målet for Shenhua er å øke kapasiteten til 350 millioner tonn kull ved hjelp av togsett på 20.000 tonn.

For å få til dette var det behov for et trådløst bredbåndsnett som kunne opprette kommunikasjon mellom hovedlokomotiv i front av togsettet og slavelokomotivet i enden. Avstanden mellom dem er enorm – opp til 2,5 kilometer.

Huawei forteller at de startet arbeidet med systemet i 2010 sammen med seks industripartnere. Resultatet er et nett i 1800 MHz-båndet som benytter tidsdelt spektrum (sender og mottar på samme frekvenser). Mobilnettet benyttes til å synkronisere driften av de to lokomotivene og en rekke andre kommunikasjonstjenester.

Ifølge selskapet er systemet fullt ut redundant i alle nettverkselementer, slik at eLTE-nettet får en oppetid på 99,999 prosent. Dekningen er hele veien doblet og nettet støtter prioritetsmekanismer for trafikken i flere lag.

Utvikler togløsning sammen med tyskere

Etter at denne artikkelen var skrevet ferdig, kom Huawei med en pressemelding der de forteller at de lanserer andre versjon av sin togløsning, «Digital Railway 2.0». Denne inneholder en eLTE radio-løsning som er utviklet sammen med tyske Funkwerk AG. Det er interessant også i norsk sammenheng, for det norske Jernbaneverket ser alltid til Tyskland når planene legges.

Med Digital Railway 2.0 lover Huawei et smidig nettverk, skybasert databehandling og funksjoner for å håndtere ansattes egne enheter. Løsningen er myntet både på å løse togets kommunikasjonsbehov mot bakken og internt for ansatte og sensorer, men skal også bidra til å gi passasjerer tilbud om Internett-forbindelse.

Den norske jernbanen skal bli heldigital:
Om denne planen lykkes, kan signalfeilen nesten forsvinne » (Ekstra)

Mer om
annonse