Til hovedinnhold

Derfor er det kun Telenor og Telia som tilbyr eSIM til Apple Watch

Men nå ser det ut til å bli endring.

Om du vil ha mobilnett på Apple-klokken din, er det kun noen få aktører som tilbyr eSIM i dag.
Niklas Plikk, Tek.no

Å ha mobilnett på klokken sin er tydeligvis en ting som engasjerer. Spesielt når klokken heter Apple Watch, og de eneste to operatørene som støtter den heter Telia og Telenor.

Frem til nå har det vært umulig å få mobiltilgang via såkalt eSIM på en Apple Watch med noen av landets mange småoperatører. Det gjelder også dersom du har en iPhone som fungerer utmerket godt hos disse andre operatørene. Unntaket er Onecall, men de er som kjent eid av Telia.

Konkurransesituasjonen er såpass spesiell at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har valgt å følge opp Telenor, som de kan regulere, og i tillegg har de hatt møter med Apple.

Prisforskjellene mellom Norges to største operatører, Telenor og Telia, og mindre operatører kan være stor, slik våre stadige abonnementskåringer viser. Der priser som regel storoperatørene seg godt ut av topplistene.

Og nå kan det bli mulig å ha både billig mobilabonnement og Apple Watch med eSIM, skal vi tro Thomas Sandaker i Happybytes, som sier de også skal tilby tjenesten fra høsten av.

Skal levere sine egne tjenester

Sandaker opplyser til Tek.no at operatøren nå bytter driftsplattform og derfor kan levere sine egne tjenester i Telenors nett:

– Uten at jeg kan gå i detalj handler det om at vi går over fra SP til MVNO.

Forkortelsene står for henholdsvis Service Provider og Mobile Virtual Network Operator.

– Vi blir en virtuell miniutgave av Ice, sånn rent teknisk. Det betyr at vi har mulighet til å legge til og prissette nye og helt egne tjenester, i motsetning til hva vi har i dag, sier Happybytes-sjefen.

– Hvorfor skjer dette akkurat nå?

– Dette har med utvikling å gjøre. Det er en relativt heftig teknisk plattform som står bak. Vi skulle vært ferdige nå, men ble noe forsinket, sier Sandaker, som også peker på at Apple til nå har hatt en eksklusiv avtale med Telenor og Telia om eSIM til Apple Watch.

Telenor: - Dette handler ikke om eksklusivitet

Det stemmer ikke, ifølge Telenors informasjonssjef Magnus Line Isaksen.

– Dette handler ikke om eksklusivitet. Vi er klar over at grossistkundene over tid har etterspurt muligheten til å selge Apple Watch med eSIM på lik linje med mobilnettverksoperatørene. Apple har en egen løsning for kjøp og aktivering av tvilling med eSIM for Apple Watch, og med tilhørende tekniske krav har det vist seg vanskelig å få tjenesten tilgjengelig i grossistmarkedet.

Informasjonssjef Magnus Line Isaksen i Telenor sier de må gjøre noen endringer på sin side for at grossistkundene skal kunne tilby eSIM til Apple Watch.
Martin Fjellanger, Telenor

– Blant annet må tvillingtjenesten til Apple Watch selges via en Apple-app. Det er teknisk utfordrende å få til for grossistkundene på grunn av måten deres abonnementer er definert i det norske mobilnettet. Blant annet bruker de samme nettverksidentifikatorer og smarttelefonkonfigurasjoner som vertsoperatøren, sier Isaksen.

– Vi har siden i vinter jobbet med grossistkundene, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Apple med å avdekke hvordan vi kan løse utfordringene. Resultatet er at Telenor må gjøre noen endringer på sin side slik at grossistkundene kan betjenes for Apple Watch med eSIM. Samtidig må grossistkundene selv utvikle en app for salg og aktivering av tvillingtjeneste for Apple Watch. Dette må de gjøre i samarbeid med Apple.

Hos Telia er de langt mindre snakkesalige.

– Telia, OneCall og Phonero har i dag støtte for eSIM på Apple Watch. Vi kan dessverre ikke svare på spørsmål som omhandler vår avtale med Apple, så hvorfor andre aktører ikke tilbyr dette må du nesten henvende deg til Apple om, eventuelt øvrige aktører, skriver kommunikasjonsrådgiver Ellen Scheen i Telia i en e-post.

Nkom: - Telenor skal tilby tilgang

Det er likevel vesensforskjell på Telia og Telenor i det norske mobilmarkedet. Telenor er definert som en aktører med «sterk markedsstilling», og plikter derfor å gi konkurrenter tilgang til sitt mobilnett - på samme vilkår som de selv tilbyr egne kunder, forklarer seksjonssjef Inger Vollstad i konkurranseavdelingen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Telia har ikke disse kravene. Ved utgangen av 2021 hadde Telenor snaue 44 prosent markedsandel, Telia hadde like under 35 prosent, ifølge Nkoms oversikt.

– I lys av Telenors markedsposisjon har vi over tid fulgt opp overfor Telenor om det er mulig for dem å tilby eSIM-funksjonalitet til sine eksterne grossistkunder, altså mulighet for grossistkundenes sluttbrukere til å la sine Apple Watch kommunisere over mobilnettet, sier Vollstad.

– Viktig konkurranseparameter

Vi henviste til Telenors svar om at det er vanskelig å få til, og at konkurrentene selv må utvikle systemer og inngå avtaler med Apple. Til det svarer Vollstad som følger:

– Nkom har sett grunn til å følge opp dette nøye. Blant annet fordi å kunne tilby eSIM-funksjonalitet på Apple Watch i noen tilfeller er en viktig konkurranseparameter i mobilmarkedet. Vi har derfor også kontaktet Apple direkte, og stilt dem en rekke spørsmål.

Vollstad viser til at Nkom har hatt løpende korrespondanse med Apple, og møte med selskapet i juni.

Når eSIM kommer, neste sommer

– Det er vår klare forståelse at grossistkundene i dag må inngå en separat avtale med Apple, og i tillegg gjøre systemintegrasjon mot Apples systemer for at de skal kunne tilby eSIM-funksjonalitet til sine kunder. Å få dette på plass er både tidkrevende og kostbart, og vil sannsynligvis ikke være regningssvarende for en mindre operatør, sier hun videre.

– Ventetiden for å få dette gjort er i tillegg relativt lang, og kan ta inntil et par år.

Vollstad presiserer at Apple ikke er underlagt Nkoms konkurranseregulering. Derfor kan ikke organet stille krav til dem på samme måte som de kan til Telenor.

– Nkom vil fortsette å følge opp dette overfor Apple, og ut fra dialogen i siste møte med dem, har vi tro på at situasjonen vil være bedre på dette feltet rundt neste sommer.

Apple har ikke ønsket å kommentere våre spørsmål om eSIM på Apple Watch. De viser til oversikten over hvilke operatører de samarbeider med på egne nettsider. For Norge inkluderer den altså bare Telia, Telenor og Onecall.

Ice: - Jobber med saken

Fra Ice får vi til svar at også de jobber med tilgang for eSIM på Apple Watch:

– Dette et selvsagt noe også våre kunder vil komme til å få, men jeg har dessverre ingen dato for det nå. Vi har eSIM for andre typer smartklokker og jobber hele tiden med utvide tilbudet for kundene, forklarer Reynir Johannesson, kommunikasjonsdirektør i Ice.

– Kjenner dere til en eksklusivitetsavtale som går ut mellom Apple og Telenor og Telia?

– Kjenner ikke til noen eksklusivitet, nei.

Chilimobil: - Ikke satt noen dato

Også hos Chilimobil er de nokså ordknappe om utviklingen.

– Dette er noe vi jobber med også, har ikke satt noen dato enda dessverre. Vi var tidlig ute med eSIM til våre kunder, så satser på at vi slår til her og, svarer Chilimobil-sjef Lars Ryen Mill.

På spørsmålet om de kjenner til noen eksklusivitet rundt Apple Watch og eSIM får vi kanskje Norges-historiens vageste bekreftelse fra Chili-sjefen:

– Jeg kan bekrefte at det blir en spennende høst.

annonse