Til hovedinnhold

Telia testet ekstrem 5G i Oslo

Millimeter wave er på vei.

Vilde Horvei, Tek.no

5G er egentlig mange teknologier, og selv om du har logoen på telefonen din i dag er mobilnettverkene i Norge langt unna å tilby alt som ligger i planene for 5G.

Nå testes en ny og spennende del av teknologien i Oslo og Trondheim, og den kan gi helt enorme hastigheter. Vi snakker om såkalt millimeter wave, ofte forkortet til mmWave.

I Telias egne tester nærmer den seg 4 gigabit i sekundet, men den kan også gi ekstremt rask respons slik at den egner seg for gaming, eller sørge for at veldig mange har gode hastigheter samtidig.

Kort rekkevidde - høy hastighet

Fra Telias 5G Lab, hvor man så vidt kan skimte mmWave-senderen på veggen i bakgrunnen.
Telia

Foreløpig, på dagens utstyr, er det kun 5G på «de vanlige» frekvensene som er tatt i bruk, og den brukes ved siden av det gamle 4G-nettet.

Ulempen med de «gamle» frekvensene er at jo lavere frekvenser du har, jo lenger rekker de, men jo mindre data kan de bære med seg. Jo lenger det er mellom bølgetoppene i radiosignalet, desto lenger blir responstiden og dårligere blir båndbredden. 4G-sendere med kjempelang rekkevidde egner seg dårligere for gaming enn de med kortest rekkevidde.

Og så lenge radiosignalene har de samme frekvensene endrer ikke det seg så mye for 5G.

På stammespråket kalles dagens norske 5G «sub 6» fordi den er under 6 gigahertz - og dermed innenfor området mellom 700 megahertz og 3,6 gigahertz som lenge har blitt brukt til mobiltelefoni.

Såkalt millimeter wave har fått navnet på grunn av den fysiske avstanden mellom bølgetoppene i signalet. De kommer fort og tett - og kan frakte masse data. Men de rekker ikke nødvendigvis gjennom betongveggen din.

– Hva skal vi med det?

Georg Svendsen er leder for infrastruktur i Telia. Han forklarer at du med tiden kan game på 5G, og at det kan bli høyaktuelt når mmWave brukes som alternativ til hjemmebredbånd.
Telia

– Det er riktig at mmWave har mindre evne til å trenge inn gjennom vegger. Så en generell innendørsdekning «for folk flest» er nok ikke mulig. Derimot mener vi denne teknologien vil kunne benyttes i en rekke sammenhenger for industrien, på sportsarenaer og festivaler, forklarer Georg Svendsen, leder for infrastruktur i Telia Norge.

I tillegg forteller Svendsen at teknologien kan bli brukt for bredbåndsleveranser uten kabel. Såkalt «fixed wireless access», eller fastskrudd trådløst internett. Her er det gjerne snakk om retningsbestemte antenner som peker direkte mot hverandre i stedet for den vanlige dekningen som er «overalt».

Det er også denne typen 5G-tilgang Telia-lederen ser for seg at man kan game via.

Kan fjerne trafikkorken

– Vil dere bygge ut noen befolkningsdekning av mmWave, eller blir det for stadioner og knutepunkt?

– Slik det ser ut nå vil nok ikke mmWave bli brukt for generell befolkningsdekning eller flatedekning, men heller områder det er ekstra behov for kapasiteten eller hastigheten mmWave kan tilby, for eksempel i tettbebygde strøk.

Et vanlig problem med eldre mobilteknologier er at de kan levere høye hastigheter til noen få - men så fort veldig mange samles på samme sted blir det rushtrafikk i lufta, og tilgangen stopper opp.

Du har kanskje vært på konserter eller store transportsentrum og forsøkt å få sendt snappen din uten å komme gjennom. Det er en viktig ting 5G over disse ekstra høye frekvensene kan fikse.

På spørsmål om småceller, altså mindre innendørs mobilsendere, kan være aktuelt for 5G-nettet svarer Svendsen bekreftende. Slike småsendere kan brukes for å bedre dekningen innendørs der det er vanskelig å nå frem.

– Absolutt! Med så høye frekvenser muliggjøre det bruk av småceller i større grad.

Tidligere har et problem vært at mobilnettene måtte planlegges veldig presist for å hindre at småceller forstyrrer den vanlige aktiviteten og dekningen i mobilnettet.

Venter på frekvensauksjon

På spørsmål om når folk flest kan få oppleve denne ekstreme 5G-varianten er det lite konkret å få:

– Tidspunktet for en frekvensauksjon på 26 GHz-båndet er ennå ikke fastsatt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), men vi håper mot slutten av 2022. Videre er ikke mmWave nøkkelklart i nettet, forklarer Svendsen.

Det siste betyr at det rent praktisk må bokser og antenner ut til basestasjonene for å bruke teknologien. Det holder ikke med 5G-utstyret som er der fra før.

– Kan man kjøpe iPhone i USA og være klar?

Svendsen bekrefter at utstyret for å bruke mmWave finnes på verdensbasis, og er i bruk i USA.

– Bør kunder gamble på å kjøpe en mmWave-klar iPhone i USA for bruk er hjemme?

– Det ville vi ikke anbefale. Foreløpig vet vi ikke når frekvensene blir gjort tilgjengelig, og vi har heller ikke definert i hvilken skala et slikt nett vil bli rullet ut. Fokuset vårt nå er på testing.

– Kan du forvente å poppe popcorn eller få covid av mmWave? Kort spurt - er det noe hold i noen av de mange aparte påstandene om teknologien?

– I Telia er vi svært opptatt av å levere teknologi og tjenester som ikke skader menneskers helse eller ytre miljø, og vi følger vi hele tiden retningslinjer, råd og referanseverdier fra norske myndigheter som evaluerer relevant forskning, utfører målinger og risikovurderinger, svarer Svendsen så knusktørt at det knitrer litt.

annonse