Tek.no

Nyhet

Spaceworld Soundgarden er konkurs

Spaceworld Soundgarden
14 Juni 2018 15:48

Styret i butikkjeden Spaceworld Soundgarden AS har levert begjæring om oppbud, melder bransjeorganisasjonen Elektronikkbranjen.

For tre år siden slo de to kjedene seg seg sammen, med det mål å bli en ledende butikkjede med fokus på lydprodukter, mobil og tilbehør.

– Dessverre ble oppstarten mer kostbar og krevende enn planlagt, og kjeden leverte følgelig et negativt resultat for 2016 som var mye større enn forutsatt. Denne utviklingen ble gradvis snudd i 2017, der det ble gjennomført betydelige kostnadsbesparelser og en nedskalering av antall butikker, heter det i pressemeldingen.

307 millioner kroner

Spaceworld Soundgarden AS omsatte for 307 millioner kroner i 2017. Firmaet har i dag 38 fysiske butikker og én nettbutikk. De sist tilgjengelige regnskapstallene fra 2016 viste et underskudd etter skatt på rundt 35 millioner kroner.

Arbeidsstokken består totalt av rundt 250 ansatte, hvorav 83 fulltidsstillinger.

– Styret i firmaet har arbeidet intenst og over lengre tid med å sikre en langsiktig finansiell løsning for videre drift, herunder en videre bransjekonsolidering med beslektet virksomhet. Vi må nå konstatere at vi ikke har lykkes med dette arbeidet. Vi beklager sterkt den uheldige situasjonen som har oppstått som en følge av dette for våre ansatte, kunder og leverandører, skriver styreleder Jan Inge Solheim.

Til E24 sier bostyrer for konkursboet, advokat Karen Margrethe Rime, at selskapet selv har begjært oppbud. Kravene mot kjeden skal være på over 52 millioner kroner.

Hovedkonkurrenten i pluss

Hvorvidt hele eller deler av kjeden vil gjenoppstå med basis i konkursboet, vites ikke i skrivende stund.

Bostyrer Rime sier til E24 at det er usannsynlig at noen vil overta alle butikkene, men at de jobber med eventuelt å kunne videreføre eller selge deler av butikkene.

Konkurrenten Hi-Fi Klubben hadde på sin side i fjor en omsetning på 290,5 millioner kroner, og et resultat etter skatt på snaue seks millioner, ifølge tallene fra Proff.no.

Omsetningen har vært relativt stabil de siste årene, men resultatet har sunket år for år.

(Kilde: Elektronikkbransjen)

Les også
Soundgarden gjenoppstår som egen kjede
annonse

Les også