Til hovedinnhold

Derfor vet vi ikke om Popcorn Time er lovlig

Et par ting gjør det forvirrende.

INNSIKT: Det har den siste tiden vært en del oppstyr rundt filmtjenesten Popcorn Time - filmtjenesten som Netflix selv har navngitt som en av sine største utfordrere.

Popcorn Time er den mest kjente av en rekke nye, raffinerte fildelingstjenester som er i ferd med å eksplodere i popularitet.

Fildelingstjenester har tidligere har vært litt "nerdete" og uoversiktlige. Brukergrensnittene har vært av ymse kvalitet, og som bruker har en aldri helt visst om det en laster ned er falsk eller ekte innhold - eller om kvaliteten har vært spesielt god.

Fildeling tatt til neste nivå

Det spesielle med Popcorn Time er ikke innholdet. Tjenesten tilbyr ikke noe du ikke allerede finner andre steder. Suksessen ligger derimot i brukervennligheten. Tjenesten ligner på Netflix, men en kan hevde at systemet er mer brukervennlig enn hva den amerikanske giganten har fått til.

Integrering mot IMDb, valg av tekstet språk, mulighet til å se trailer - og valg mellom "vanlig HD" eller "Full HD". Det lyser proft arbeid lang vei.

Den store forskjellen er derimot at utvalget på tjenesten er betydelig bedre enn hva Netflix kan tilby.

Grovt sett kan du si at alt av betydning som er kommet ut på DVD/Blu-ray er å finne - men du finner ikke ting som fortsatt går på kino i USA. Tjenesten styrer aktivt unna dårlige opptak gjort fra en kinosal, eller lekkede, uferdige utgaver.

Årsaken til at de kan gjøre dette, er at de ikke bryr seg med rettigheter. Tjenesten er gratis, reklamefri - og tilbyr derfor ingen kompensasjon til produsenter.

Uenige om lovlighet

Et slikt oppsett kan høres umiddelbart veldig ulovlig ut, men lovverket i Norge - som relativt nylig ble strammet til - er utformet slik at tjenesten havner i en gråsone.

Willy Johansen i Rettighetsalliansen - organisasjonen som skal overvåke piratvirksomhet - mener at den ikke er ulovlig i Norge. Årsaken er at nedlasting er ulovlig i Norge, men ikke streaming.

– Jeg tror vi trenger en endring av lovverket, har han tidligere sagt til NRK.

Oppdatert: Willy Johansen sier til Side3 at hans uttalelse handlet om streaming, ikke om Popcorn Time slik NRK har satt det i sammenheng med, og at han mener tjenesten klart er ulovlig.

Advokat Runde Ljostad, som har vært en fremtredende piratjeger i Norge i flere år, er derimot klar på at den er ulovlig.

- Popcorn Time er basert på BitTorrent-teknologi. Det innebærer at brukere som ser film via nettstedet, samtidig er med å gjøre filmene tilgjengelig for andre brukere, har han tidligere sagt til DinSide.

Hvorfor er de uenige?

Litt forenklet sagt kan vi si at typiske pirattjenester som The Pirate Bay, der du laster ned (og opp) innhold du ikke har rettighetene til, er ulovlig i Norge.

Derimot er streaming/strømming av innhold lovlig, selv om det du strømmer er gjort tilgjengelig ulovlig.

Tanken er at om du ser en video på YouTube som er ulovlig lastet opp, skal ikke du som bruker straffes av det. Ingen kan forvente at en vanlig bruker skal vite om den som har lastet opp innhold har rettighetene til det eller ikke. Dessuten "laster man ikke ned" noe ved strømming.

Popcorn Time skaper hodebry for juristene fordi den er en hybridløsning av disse to konseptene.

Slik fungerer "vanlig" fildeling

For å forstå hvordan Popcorn Time skiller seg fra vanlig fildeling, må du først grovt forstå hvordan BitTorrent-teknologien fungerer.

Etter at du har funnet det du ønsker å laste ned, laster du ned en bitteliten kodesnutt. Denne snutten forteller et eget BitTorrent-program hvor den kan lete etter filene, og nedlastingen starter.

Filene den finner, lastes derimot ikke ned i én stor fil. I stedet er den delt opp i tusenvis av små fragmenter, og disse lastes disse ned i helt tilfeldig rekkefølge.

Se på det hele som et puslespill, der du får én og én brikke.

En bittorrent-fil deles opp i tusenvis av små deler som lastes ned i tilfeldig rekkefølge, og settes sammen. Her ser du fremdriften til en fil som er rundt 80 prosent nedlastet (grønt), der det mangler små biter (hvitt/rødt) gjennom hele fila. Selv om fila er 80 prosent ferdig, kan du ikke starte å se filmen før alle hullene er tettet.

Hvis det er en videofil, kan du se for deg at den to timer lange filmen deles opp i små biter på 5 sekunder hver. Når så alle delene er lastes ned, setter programmet sammen alle delene, filen lagres på din datamaskin og du kan begynne å se filmen.

Samtidig som du laster ned disse tusenvis av biter, kan andre laste ned bitene du allerede har fra din datamaskin.

I et BitTorrent-nettverk kan i prinsippet alle datamaskiner laste ned fra alle andre datamaskiner.

Slik fungerer Popcorn Time

Popcorn Time baserer seg på den grunnleggende samme fremgangsmåten med BitTorrent, men med et par viktige forskjeller:

  1. Nedlastingen av de små fragmentene skjer ikke i tilfeldig rekkefølge, men progressivt. Dermed kan du starte å se filmen nær umiddelbart etter at nedlastingen er startet, selv om du ikke har lastet ned hele filmen.
  2. Selve nedlastingen foregår i bakgrunnen, og så strømmes teknisk videoen videre dit du vil. Filmen kan spilles av i programmets egen videospiller, gjennom den videospilleren du vil - eller den kan sendes trådløst til en smart-TV.
  3. Når programmet lukkes, slettes automatisk alle midlertidige lagrede filer. Dermed har du tilsynelatende ikke lastet ned noen ting.

Er dette egentlig strømming?

Stridstemaet her er at filmen du ser på, teknisk sett lastes ned til din datamaskin - på samme måte som med The Pirate Bay - og at du så lenge du har programmet åpent kan være med på å laste opp innhold til andre.

Faktisk kan du finne hele filmen du lastes som en vanlig "piratfil" på datamaskinen din frem til du lukker programmet.

Siden du teknisk sett laster ned og mellomlagrer filmen, så kan det argumenteres med at det er ulovlig, slik Advokat Runde Ljostad hevder.

YouTube og DAB fungerer på samme måte

Utfordringen er at all strømming av innhold på nett, fungerer på mer eller mindre samme måte.

Du vet når YouTube klager på buffring? Det den da gjør, er at den laster ned ting i bakgrunnen og mellomlagrer informasjonen på datamaskinen din. Innholdet blir så slettet når du går til neste video.

Dette er teknisk sett den eneste måten å strømme digitalt innhold. Digital innholdet må på en eller annen måte lagres før det kan spilles av.

Faktisk inneholder åndsverkloven en egen paragraf (§11a) som kun eksisterer for å gjøre denne mellomlagringen lovlig.

YouTube er verdens mest kjente strømmetjeneste, og full av det som tilsynelatende er ulovlig opplastede hele filmer. Det som er markert med gul ring er "buffret" innhold, som er lastet ned din datamaskin, men som du fortsatt ikke har sett.

Faktisk gjør din DAB-radio nøyaktig det samme. Innholdet, som sendes som en strøm i MP2/AAC (sistnevnte det samme som brukes i iTunes) lagres midlertidig i radioen, før det spilles av. Det er årsaken til at det høres ut som om DAB-sendinger ligger et sekund eller to bak FM-sendinger. Det er radioen som "buffrer" innholdet, før det spilles av.

Hvordan kan tjenesten stoppes?

Dette setter juristene i en vanskelig posisjon, siden grensedragningen her mildt sagt er flytende. Et forbud mot Popcorn Time kan i verst tenkelige scenario gjøre alle lytterne til NRK P1 til lovbrytere, om kanalen spiller musikk de ikke hadde rettighetene til.

Eller det kan gjøre brukerne av YouTube til erstatningsansvarlige hvis Top Gear-klippet som de så på var lastet opp av en vanlig kanal, i stedet for på BBCs offisielle konto.

BitTorrent-teknologien kan en heller ikke forby, siden den har mange lovlige bruksområder.

En kan gå etter bakmennene som utvikler disse tjenestene, men det har noen tiår med piratjakt vist seg å være ineffektivt. Dessuten er det ingen som vet hvem som faktisk har utviklet Popcorn Time.

Sistnevnte poeng er samtidig like mye et rødt flagg for brukerne av tjenesten, som installerer programvare de ikke vet hva gjør med datamaskinen.

Tillatt fordi filmbransjen ikke har gode tjenester?

Det faktum at strømming er lovlig i Norge, ser ifølge forarbeidene til Åndsverksloven ut til å være en konsekvens av at Regjeringen mener filmbransjen har vært for dårlige med å lage gode, lovlige alternativer.

«For å løse problemene med den ulovlige distribusjonen er det etter departementets syn helt avgjørende at det utvikles attraktive og lovlige tjenester. Dette er et ansvar som i hovedsak påhviler aktørene i bransjen – og som ikke kan løses ved lovendringer», skrev kulturdepartementet i 2011.

«I den senere tid er det lansert flere lovlige tilbud som har blitt godt mottatt blant brukerne. Spesielt gjelder dette på musikkområdet, med eksempelvis strømmingstjenestene WiMP og Spotify. Etter departementets syn er det imidlertid et stort utviklingspotensiale for tjenester innenfor film, bøker og spill.»

Eller sagt på en annen måte: Musikkbransjen tilby "alt" på ett sted med tjenester som Wimp og Spotify, mens film- og TV-bransjen ikke har noe tilsvarende, og derfor må regne med at det kommer ulovlige konkurrenter.

Kilder: Wikipedia, Netflix, Lovdata, Regjeringen.no, Popcorn Time, Cult of Mac,Business Insider, NRK, DinSide

Les mer på side3:

annonse