Til hovedinnhold

Har syklistene denne hjelmen på huet, vil du unngå å kjøre dem ned

Varsler både syklist og bilfører om at det er i ferd med å smelle.

Sammen med telegiganten Ericsson og sportsutstyrsprodusenten POC har Volvo utviklet en smart sykkelhjelm som er koblet til Internett, slik at du som syklist skal unngå å krasje med en SUV når du tråkker avgårde.

Foreløpig er det bare et konsept. Med både sykkelhjelmen og bilen koblet til Internett, vil de to alltid vite hvor de er i forhold til hverandre. Er de på kollisjonskurs vil bilføreren varsles, samtidig som lys og vibrasjoner i hjelmen sier i fra til syklisten at fare er på ferde. På den måten håper Volvo at de kan drastisk redusere antallet møteulykker mellom bil og sykkel:

– Dette partnerskapet er en viktig milepæl for å finne det neste steget mot vår visjon om å bygge biler som ikke kan krasje, sier Klas Bendrik, visepresident i Volvo Cars.

Fungerende pressekontakt i Trygg Trafikk, Carina Henske.Foto: Eivor Eriksen / Trygg Trafikk

Trygg Trafikk synes konseptet er spennende:

– Ideen, tanken og konseptet er bra. Vi ønsker jo at flere skal sykle, og det vil nødvendigvis føre med seg flere ulykker. Da er det flott om teknologien er med på å redde, sier Carina Henske, pressekontakt i Trygg Trafikk, til Tek.no

Prototype – foreløpig

Foto: POC

Om du bare har ristet på skuldrene hver gang du har hørt ordene «tingenes Internett», der absolutt alt fra melkekartongen til TV-en din er koblet opp mot nettet, er dette et konsept som demonstrerer en av de mange positive med tingenes Internett i hverdagslige situasjoner.

Løsningen til Volvo, Ericsson og POC er foreløpig bare et konsept, og det finnes foreløpig bare én sykkelhjelm med teknologien og én bil som kan snakke med systemet. Men det at det er tre såpass store navn som nå jobber med teknologien lover godt.

Samtidig er det nok i all hovedsak møteulykker dette systemet vil være i stand til å forhindre, der bil og syklist kommer rett mot hverandre eller fra en vinkel. I all den tid både syklist og bil kjører parallelt, men der én av dem brått bytter retning, vil systemet neppe være responsivt nok til å hindre en ulykke. Spesielt om det er tett trafikk.

Syklisten varsles med røde lys

Slik skal «synsfeltet» til syklisten være når hjelmen varsler om fare med blinkende rødt lys.Foto: Volvo

På den ene siden består systemet av Volvos «City Safety»-system som blant annet er standard i SUV-en XC90. Føreren av en slik bil vil få beskjed om at bilen er på kollisjonskurs via displayet i frontruten, selv om syklisten er i en blindsone. Bilen skal også kunne bremse automatisk om føreren ikke reagerer, uten at du som bileier trenger å oppgradere sikkerhetssystemet – om du har dette fra før.

Selve hjelmen består av røde lys som vil blinke i ansiktet på syklisten, samtidig som hjelmen vibrer. Det «smarte» ved hjelmen stopper egentlig der, for kalkulasjoner og posisjonsrapportering må gjøres av mobilen din – som kobles til hjelmen via blåtann. Du trenger ikke en egen app, Volvo sier det er meningen at systemet skal kunne fungere med apper syklister flest allerede bruker.

Mobiltelefonen til syklisten vil kontinuerlig dele posisjonsdata inn i Volvo sin nettsky, som bilen også rapporterer data til. Nettskyen vil så kontinuerlig regne på om syklist og bil er på vei mot hverandre – for så å aktivere varslingssystemene i både hjelmen og bilen når det er nødvendig.

– Dette er positivt

Bil og syklist i Internett-styrt forening.Foto: Volvo

Totalt sett gikk antallet drepte på norske veier ned i fjor, men skjult i dette tallet ligger det at det var en økning i antall drepte myke trafikanter – altså fotgjengere og syklister. Totalt mistet 12 syklister livet på norske veier i fjor, og Trygg Trafikk ser på det som positivt med alle nyvinninger som kan få dette tallet ned:

– Dette er jo positivt, så absolutt, det er bra med alle nyvinninger som gjør det tryggere, sier Henske.

– Men hvis hjelmen koster mange tusen kroner, eller mye i forhold til en vanlig hjelm, så vil det bli begrenset hvor aktuelt det er. Konseptet er bra, men hvor mange liv det vil redde er jeg skeptisk til ut i fra hvor få som har både hjelmen og bilen, sier hun.

I all den tid det ikke er slik at absolutt alle biler og absolutt alle syklister er koblet opp med teknologien, må man uansett vise hensyn. Likevel er det klart at teknologi som dette kan passe veldig godt inn som en liten brikke i en ny megatred som er i ferd med å bre om seg: smarte byer.

Konseptet, som støttes av alt fra utstyrsprodusenter og eksperter til politikere, går i bunn og grunn ut på å effektivisere byene, samtidig som de blir tryggere, ved hjelp av teknologi.

Den selvkjørende bilen kan komme før du tror:
Vi står foran en stor transportrevolusjon som kan være større enn Internett »

Du kan se en demonstrasjon av systemet til Volvo, Ericsson og POC under.

(Kilde: Volvo)

annonse