Nyhet

Krever sensurering av Google Earth


Et Awacs overvåkingsfly i Korat, Thailand.
Bilde: Google

Google Earth er et populært program som gjør det mulig for hvem som helst å se satelittbilder fra hele verden. Kvaliteten er imponerende god, spesielt i USA og i storbyer. Kvaliteten på bildene fra Norge er imidlertid ikke spesielt bra, med unntak av Oslo-området.

Google blir nå kritisert for å gi mulighet for å vise millitære hemmeligheter. Alle brukere av programmet kan når som helst se millitære installasjoner over hele verden, uten noen som helst form for sensur og til dels med svært god kvalitet. Dette mener enkelte lands myndigheter at kan true deres nasjonale sikkerhet, ettersom terrorister og andre fiender potensielt kan bruke programmet til rekognosering før angrep, samt at andre former for spionasje blir lettere å gjennomføre.

Sør-Korea har allerede kontaktet USA for å få sladdet bilder av viktige millitære installasjoner. Thailandske myndigheter har vurdert å gjøre det samme, og indiske og sri-lankiske myndigheter har diskutert saken på høyt nivå.

"Vi vurderer å be om restriksjoner på denne type detaljerte bilder, spesielt av offentlige bygninger. Jeg synes det bør være nok å vise bilder av turistattraksjoner, og ikke viktige steder, noe som kan true vår nasjonale sikkerhet", sier Major General Weerasak Manee-in til Reuters. Googles prinsipielle svar er at man ikke vil la seg sensurere.

Google Earth er et lite program (ca. 10MB), ettersom det jobber opp mot Googles tjenere, hvor alle kartfilene ligger lagret. Du kan laste ned programmet her.

Kilde: Aftenposten

Les også
Gaim-utvikler går til Google
Les også
Google med betaltjeneste?
Les også
Google fikser et nettsidehull
annonse