Til hovedinnhold

DSB kritiske til Ikeas nye skjøteledning

– Man bør ikke plugge flere skjøteledninger i hverandre.

Nylig dukket det opp en helt ny skjøteledning i IKEAs utvalg. Modellen heter Åskväder og er en modulær variant, der du kan plugge sammen flere kontakter og ledninger for å lage et større kablingsopplegg som du også kan henge mer eller mindre fast opp på veggen.

Startsettet har fire deler med en kabel for strømtilførsel, en dobbelkontakt, en videreførselkabel og en enkeltkontakt. Enkeltkontakten kan henges på den siste kabelen, eller settes rett på dobbelkontakten for å lage en tredobbel variant.

Delene kan også kjøpes enkeltvis.

Slik viser IKEA selv frem Åskväder ferdig montert på vegg - her med alle tre kontaktmodulene fra startpakken, og kabel videre til én eller flere kontaktmoduler.
Ikea

Flere skjøteledninger kan gi branntilløp

I Norge er det gjerne DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som rådgir om ting som har med elsikkerhet å gjøre, og dersom du lurer på noe om lading av elektrisk bil er det også hos DSB du finner den definitive guiden for å gjøre det på en sikker måte.

De fleste har kanskje fått med seg de mange, ofte advarende, rådene rundt skjøteledninger etter hvert. Siden Ikeas nye variant er såpass annerledes enn de vi har sett før spurte vi DSB om løsningen ser grei nok ut, eller om den er noe man bør styre unna.

Johan Marius Ly mener skjøteledningen ikke er ulovlig, men at den det kan brukes på måter som ikke er i henhold til råd og forskrifter.
Anita Andersen (DSB)

– Vi har ikke gjort noen gjennomgang av produktet, og formelt kan det se ut til at produktet ikke er i strid med produktstandarden. Denne fleksible plugg i plugg-ledningen er imidlertid ikke overens med DSBs brukerråd for bruk av skjøteledning. Man bør ikke plugge flere skjøteledninger i hverandre. Enhver pluggtilkopling er et svakt ledd som kan medføre varmegang, deformasjon og branntilløp, forklarer avdelingsdirektør Johan Marius Ly.

– Den fleksible løsningen legger også til rette for en mer permanent bruk av skjøteledning, i stedenfor oppgradering av den faste installasjonen. Det er i strid med kravet i NEK 400 om overdreven bruk av skjøteledning, fortsetter Ly.

– Produsenten er forpliktet til å dokumentere at produktet oppfyller de grunnleggende sikkerhetskravene, forklarer han også.

Avdelingsdirektøren presiserer avslutningsvis at det er DSBs brukerråd og ikke regelverket løsningen er i strid med.

Ikea svarer ...

IKEA svarer på kritikken i en e-post til Tek.no.

– Sikkerhet er den viktigste dimensjonen for alle produkter IKEA utvikler og selger. I alle markeder hvor vi opererer, må produktene overholde regler og forskrifter, og vi går ofte utover det som er lovpålagt for å sikre sikkerheten til produktene våre.

– Den nylig introduserte modulskjøteledningen Åskväder, inkludert dens forskjellige deler, er alle testet i samsvar med, og oppfyller relevante standarder for sikkerhet i markedene der de selges.

– Vi gir klar informasjon om sikker og anbefalt bruk av Åskväder i instruksjonene. Blant annet at seriekobling ikke skal gå gjennom schuko-uttakene på kabelen - men modulære kontakter - som er designet for det formålet, og testet for sikkerhet. For å sikre sikker bruk av produktene bør forbrukerne alltid lese anbefalingene for bruk og instruksjoner.

Slik ser instruksjonene for IKEAs Åskväder ut.
IKEA

Når vi påpeker at det ikke står noe eksplisitt i instruksjonene om å ikke koble kontaktene etter hverandre med de vanlige kablene svarer IKEA som følger:

– Vi viser riktig bruk av dette produktet gjennom bildene og teksten som følger med produktet, og hvis man følger de retningslinjene så er produktet trygt å bruke. Vi inkluderer ikke bilder eller instrukser på feil måter å bruke produktet på.

Åskväder er det svenske ordet for tordenvær. På spørsmål om skjøteledningen inneholder noen form for overspenningsvern, som er ekstra aktuelt i nettopp tordenvær, svarer Ikea avkreftende.

annonse