Til hovedinnhold

Elevene presterte bedre da de ble fratatt mobilene

Kanskje på tide alle skoler innfører mobilnekt?

En studie utført av London School of Economics viser at skoler som forbyr mobiltelefoner i skoletiden opplever betydelig bedre resultater hos elevene sine.

Hos 16-åringer ble resultatene 6,41 prosent bedre etter at skolen gjorde mobiltelefon forbudt.

Studien ble foretatt i fire engelske byer, og man så rett og slett bare på resultatene før og etter mobilforbudet inntraff.

– En flerbruksteknologi som mobiltelefoner kan ha en negativ påvirkning på produktivitet, gjennom å distrahere, sier forskerne.

Best effekt for de som sliter mest

Konklusjonen sier også at det er de elevene som sliter mest på skolen, som har mest å tjene på å slippe mobiltelefonen i skoletiden.

Hos de med lavest prestasjoner i utgangspunktet er forbedringen på hele 14,23%, ifølge studien.

Forskerne tror dette betyr at det er størst sannsynlighet for at barn i denne gruppen lar seg distrahere av mobiltelefoner om de er tilgjengelige.

I Norge fikk Lierbyen Skole mye oppmerksomhet etter at mobiltelefoner ble forbudt der. Forbudet varer i en prøveperiode frem til sommeren.

– Telefonen tok veldig mye oppmerksomhet. Selv om den skulle ligge i sekken og være avslått. Som lærere ser vi tydelig hvor elevene har blikket. Vi skjønner tegninga om det stadig er ned i fanget eller sekken, fortalte kontaktlærer Knut Bolstad ved Lierbyen Skole til Drammens Tidene.

Ved å forby mobiltelefoner fikk skolen også bukt med mobbemeldinger som elevene sendte i friminuttene.

Nå som skoleåret snart er over, skal Lierbyen evaluere og diskutere om de skal videreføre mobilfri skole neste skoleår.

Resultatene fra London School of Economics' undersøkelse taler kanskje for at forbudet bør fortsette.

Andre skoler går motsatt vei
En ungdomsskole i USA dropper klasserommet, og utstyrer elevene med mobiltelefoner i stedet »

(Kilde: London School of Economics via cnet)

annonse