Til hovedinnhold

– HTML5 er ikke klar

Det har vært mye snakk om den nye HTML5-standarden, det vil si etterfølgeren til dagens HTML 4.01. Faktum er at HTML5 er fortsatt har status som en skisse, mens det er HTML 4.01 som er gjeldende anbefaling (siden 1999) fra organisasjonen The World Wide Web Consortium (W3C).

Flere nettlesere har allerede fått implementert mange HTML5-tagger, men W3C går nå ut med en oppfordring til webutviklere om å vente med å ta i bruk HTML5 i nettsider. Grunnen til dette skal være at organisasjonen mener at HTML5 fortsatt ikke er klar for bruk, i følge nettstedet infoworld.com.

W3C mener det er fortsatt problem med interoperabilitet. Blant annet skal det være problemer med video via HTML5 på forskjellige enheter, pluss at det skal være problemer med å få HTML5 til å fungere likt uavhengig av nettleser. W3C driver fortsatt med utvikling av et fungerende programmeringsgrensesnitt.

Selskaper, organisasjoner og andre kan gjerne eksperimentere med HTML5 på sine intranett, men slike eksperimenter bør ikke legges ut på internett, mener Philippe Le Hegarét, leder for utvikling av HTML.

Hegarét mener det vil ta flere år før HTML5-støtte er på plass i alle nettlesere. Videre mener han at HTML5 vil komme til å erstatte proprietære teknologier som Adobe Flash, men også dette vil ta tid. HTML5 vil først være klar om to eller tre år, sier Hegarét.

(Kilde: Infoworld)

annonse