– Levering av pakker og post skal gå som normalt

Posten holder tritt med etterspørselen.

Til tross for at mange nordmenn nå har hjemmekontor – og trolig vil trenge flere pakker levert hjem enn normalt – skal ikke Posten og PostNord i ha problemer med å opprettholde normale leveringstider slik situasjonen er nå, sier de til Tek.no.

Samtidig så holder både Posten og PostNord et skjerpet øye på utviklingen.

Posten har for eksempel en egen beredskapsgruppe som skal holde kontroll på forventede økningen i netthandel og hjemmeleveringer i tiden fremover.

Posten sender som normalt

– Vi har rigget oss slik at postflyten skal gå som normalt. Det jobbes likevel på spreng for å sikre kommunikasjonsflyten i samfunnet, forteller Kenneth Pettersen, kommunikasjonsansvarlig i Posten.

Dette gjelder også leveringer av pakken på døren, og den nye tjenesten der postbudet kan levere innenfor døren. Men det er likevel innført tiltak som skal være med å forebygge muligheten for spredning av coronaviruset.

Kenneth Pettersen

– Det er satt regler for å unngå fysisk kontakt ved vareleveringer. Samtidig så vil du ikke trenge å signere for pakker du får levert i den perioden vi nå er inne i.

Til å hjelpe seg har Posten den siste delen fått mange henvendelser fra eldre skoleelever fra videregående og høyskoler, som ønsker å bistå ved terminalen til selskapet.

Også terminalen har fått en kraftig økning i fokus på hygiene i forbindelse med den pågående pandemien.

– Den siste tiden har vi faktisk tredoblet bruken av såpe ved terminalen, det er strenge disiplin for å forebygge smitte, avslutter Pettersen.

Bjørn Thorvaldsen, kommunikasjonssjef i PostNord.

PostNord er forberedt på flere scenarioer

Også PostNord har forberedt seg på situasjonen som mange nordmenn nå befinner seg i.

– Vi har aldri før vært i en tilsvarende situasjon. Selv om det er forventet at handelen/volumene samlet sett vil gå ned, må vi derfor kunne – med så mange som har hjemmekontor, passer barn eller er i karantene – se en økt etterspørsel i netthandelen generelt og for hjemlevering generelt. PostNord har et godt nettverk for hjemleveringer, men vi forbereder oss nå på flere corona-scenarioer, forteller Bjørn Thorvaldsen, kommunikasjonssjef i PostNord.

Thorvaldsen opplyser videre til Tek.no at selskapet per i dag leverer pakker og post som normalt.

Men om du får pakker levert av selskapet vil det likevel merkes at også de har innført tiltak for å unngå spredning av pandemien. I en midlertidig periode vil sjåføren som lever sendingen kunne signere for mottaker på håndterminalen.

annonse