Til hovedinnhold

Netflix står for 35 prosent av Internett-trafikken

Bruker mye mer båndbredde enn YouTube.

En ny rapport fra analysebyrået Sandvine viser at Netflix alene står for 34,89 prosent av Internett-trafikken i USA, skriver The Next Web. Dette gjelder altså nedlastning av data. For ett år siden utgjorde Netflix-trafikken 31,6 prosent av USAs totale Internett-trafikk. Målingene er tatt på tider av døgnet der flest forbrukere er aktive på Internett, normalt mellom kl. 19 og 23.

Ifølge den samme undersøkelsen bruker en gjennomsnittlig amerikansk husstand 20,4 gigabyte per måned bare på Netflix.

Til sammenligning står 2. plassen YouTube for 14,4 prosent av totalen. Facebook (4. plass) utgjør 2,98 prosent.

Resultatene fra den siste Sandvine-undersøkelsen.Foto: Sandvine

Nest størst på opplastning også

Som The Next Web påpeker tenker du kanskje ikke først og fremst på opplasting av data i forbindelse med Netflix. Det er likevel på opplasting at forskjellen er størst siden forrige måling. Andelen har steget fra 6,44 prosent for et halvt år siden til 9,48 prosent nå. Bare BitTorrent er større på opplastinger i USA, med 25,49 prosent.

Nettstedet Ars Technica mener forklaringen må ligge i at at tjenesten hele tiden skal bekrefte at den har mottatt data, via såkalte ACK-pakker. Likevel varierer disse tallene såpass kraftig fra gang til gang at selv ikke analysebyrået Sandvine tør å konkludere med om det er en tydelig trend for Netflix sin del.

Nettnøytralitetsdebatten

I USA debatteres det nå om hvorvidt Internett slik vi kjenner det har livets rett, eller om kapasitetskrevende tjenester som Netflix blir nødt til å betale ekstra til bredbåndstilbyderne. En slik ordning vil bli dyr for Netflix, men samtidig gjøre det svært vanskelig for nye konkurrenter å etablere seg.

Flere hevder dessuten at dersom innholdsaktører på Internett blir pålagt å betale ekstra for å tilby kapasitetskrevende tjenester, som videostreaming, vil også mye innovasjon kunne forsvinne.

Netflix har vært tydelige på at de ønsker å bevare nettnøytralitsprinsippet vi har i dag. Samtidig har de blitt presset av amerikanske bredbåndstilbydere til å inngå egne avtaler for å sikre driften av tjenesten.

Overbelaster USAs bredbåndsnett 18 timer i døgnet
Netflix er det eneste «problemet» »

(Kilder: The Next Web, Ars Technica)

Les også
Netflix er det eneste «problemet»
annonse