Til hovedinnhold

Misliker pirater norske artister?

Dagens Næringsliv og Gramart har undersøkt norske musikeres forhold til piratkopiering. Deres funn kan tyde på at norske artister sliter med å spre sin musikk.

Overraskende lite musikk ute

Undersøkelsen, som er foretatt blant 692 av Gramarts medlemmer, viser at 54 prosent av deltakerne har opplevd å finne sin musikk ulovlig på nett. Samtidig er det 43,6 prosent som aldri har opplevd dette. Ifølge Gramart er andelen som finner sin musikk ulovlig tilgjengelig ikke overraskende, men de hadde håpet at andelen skulle vært lavere opplyser de til Dagens Næringsliv. Organisasjonen Fribit mener derimot at Gramart burde være svært fornøyd med disse tallene.

- Det er overraskende mange som ikke har funnet sin musikk tilgjengelig, selv ville jeg trodd det var mange fler musikere som ligger ulovlig tilgjengelig. Det meste av populær musikk vil du i dag finne tilgjengelig på nett. Samtidig er det nok mange musikere som har musikk ute på nett som ikke er klar over det, musikere har vel annet å gjøre enn å lete etter ulovlige kopier av musikken sin. Du må også huske på at mye ulovlig spredning av musikk foregår i egne lukkede nettverk, spesielt er det mye nisjemusikk og film som spres på denne måten. Musikere uten tilgang her vil ikke kunne se at musikken spres, forteller presseansvarlig i organisasjonen Fribit, Svenn-Arne Dragly, til Teknofil.

Upopulært med metall og danseband

Gramart selv mener derimot uansett tallene er urovekkende. De påpeker samtidig at noe musikk er mer populær enn annen blant pirater.

- Dette er en svært sammensatt bransje med mange sjangre. Du må huske at våre medlemmer som har svart på undersøkelsen spiller forskjellig musikk. Jeg har ingen konkrete opplysninger, men jeg vil tippe at rap og hip-hop-artister finner musikken sin oftere ulovlig på nett enn for eksempel de som spiller metall og danseband. Men her kan det helt klart være snakk om store mørketall. Problemet blir derimot ikke mindre av den grunn, påpeker leder i Gramart, Elin Aamodt, til Teknofil

20 prosent vil gi bort kultur

Fribit har på sin side lenge jobbet for å fremme bevisstheten rundt fildelingsteknologien og de fordelene denne teknologien har. Samtidig vil de også jobbe for musikernes og rettighetshavernes behov. Men ifølge Gramarts undersøkelse er det ikke nødvendigvis økonomisk rikdom som er det viktigste for alle norske musikere. Ifølge undersøkelsen sier 2 av 10 at all kultur bør være gratis. Det betyr at tyve prosent av norske musikere ønsker at publikum skal ha gratis tilgang til deres åndsverk. Ifølge Dragly underminerer disse tallene piratjegernes påstander.

- I anti-piratkampanjene legges frem som at alle artister er mot piratkopiering og fildeling. Dette tallet viser at en forholdsvis høy andel musikere ikke nødvendigvis er enig i dette, påpeker han.

Gramart og Dagens Næringsliv sin undersøkelse viser ytterligere at en tredjedel av norske musikere vurderer å distribuere sin musikk gratis og heller få inn penger på andre måter, som for eksempel konserter.

- Fildelingsteknologien kan revolusjonere musikken

Fribit er på sin side store tilhengere av å dele musikken gratis. De mener at gratis deling av musikk kan skape inntekter på andre områder hvis man legger til rette for nye forretningsmodeller.

- Det man burde satse på er tilbud utover selve nedlastingen, slikt som abonnement med personlig tilpasning og enkel tilgjengelighet til musikken overalt. I tillegg er det mulig å tjene penger på merchandise, konserter og ikke minst donasjoner. Det er mye man er villig til å betale for så lenge man får noe mer enn det man nå er blitt vant til å laste ned gratis, mener Dragly

Men holdningen musikkbransjen viser ovenfor ny teknologi mener Fribit er svært skadelig både for dem selv og teknologisk utvikling. Fribit synes musikkbransjen bør omfavne fildeling så fort som mulig og helst skulle ha gjort dette for lenge siden.

- Vi er nøye på å skille mellom lovlig og ulovlig fildeling. Fildeling som teknologi er svært positivt og vi mener den er like revolusjonerende som da Gutenberg fant opp trykkpressen. Men vi jobber for at det finnes frem til konkrete løsninger og rammer som ivaretar rettighetshavernes interesser og som samtidig tar i bruk denne nye teknologien. Underholdningsbransjen har så langt jobbet mot den og bare latt den gå hus forbi og i stor grad basert seg på store servere ved spredning av kultur. Om fildelingsteknologien brukes på riktig måte vil den fungere veldig positivt for musikerne selv. De vil kunne kutte ned på sine kostnader ved distribuering samtidig som de får ut sin musikk, påpeker Dragly.

Rettighetsklarering må bli enklere

På dette punktet får Fribit også noe støtte av Gramart. De ser gjerne at det kommer på plass nye forretningsmodeller og å benytte disse mulighetene for å la artistene fronte sin musikk og nå ut til et større publikum. De mener bransjen langt på vei har skapt et problem ved å skyve vekk ny teknologi.

- Det har vært mye syting blant folk og mange har valgt å klage i stede for å se at her fins det unike muligheter. Men samtidig må folk huske på at bak musikken ligger det mye arbeid og for denne jobben må man få betalt. Derimot ser vi at det kan gjøres grep som gjør det langt enklere å rettighetsklarere bruk av musikken og vi tror dette er en viktig nøkkel for at musikken skal kunne fungere med ny teknologi. Men samtidig er det altså svært viktig at musikere får betalt, påpeker Elin Aamodt fra Gramart til slutt.

Mer om
annonse