Til hovedinnhold

Flere aksepterer piratkopiering

En undersøkelse utført blant avgangsstudenter ved BI og NTNU viser at bruk av piratkopiert programvare på arbeidsplassen aksepteres i større grad enn tidligere. Blant de spurte svarer 19 prosent at de vil godta bruk av ulovlig kopiert programvare på sine arbeidsplasser, forutsatt at det sparer bedriften for penger. 71 prosent blant de spurte mener det burde være straffbart å benytte piratkopiert programvare i jobbsammenheng. Dette er en nedgang på 7 prosent siden 2006, da mente 78 prosent at bruk av ulovlig kopiert i jobbsammenheng burde være forbudt.

Undersøkelsen, som er utført på vegne av Business Software Alliance (BSA), er gjennomført årlig siden 2004. Siden 2004 vises det en klar trend blant avgangsstudentene og deres holdninger til piratkopiert programvare, stadig færre er klar over det faktum at bruk av ulovlig kopiert programvare i jobbsammenheng er ulovlig – eller bryr seg i mindre grad enn før. Sistnevnte er noe som underbygges av at kun 60 prosent svarte at de ikke vil akseptere bruk av ulovlig kopiert programvare, kontra 75 prosent året før. I tillegg har antallet som svarer "vet ikke" på det samme spørsmålet doblet seg siden forrige år.

– Resultatene i årets undersøkelse er bekymringsfulle. I tillegg til at avgangsstudentene ikke innser alvoret i å benytte ulovlig kopiert programvare i jobbsammenheng, viser undersøkelsen at det er flere som er usikre på sin holdning, med en høy svarprosent på vet ikke. Dette kan tyde på en mindre bevisst holdning til problemstillingen. Vi står foran en stor jobb når det gjelder å påvirke og bevisstgjøre folk i forhold til piratkopiering, sier formann i BSA Norge, Thor B. Mosaker.

Færre kopierer til privat bruk

Undersøkelsen viser imidlertid også noen positive tendenser, hva bruk av piratkopiert programvare i privat sammenheng angår. Fra fjorårets 92 prosent sier 82 prosent i år at de har benyttet seg av ulovlig kopiert programvare privat.

– Dette er en gledelig utvikling og har kanskje sammenheng med at flere nå er klar over den relativt høye strafferammen vi har i Norge for å benytte piratkopiert vare. Godt over halvparten av de spurte i årets undersøkelse er klare over at strafferammen er opptil tre års fengsel, mens det tilsvarende tallet i fjor var 37 prosent, sier Mosaker.

I tillegg til at bruken av piratkopiert programvare angivelig allerede har sunket, svarer stadig færre at de tror de vil benytte seg av piratkopiert programvare. Ifjor svarte 79 prosent at de trolig ville benytte seg av piratkopiert programvare, mot 71 prosent i år.

(Kilde: Pressemelding, BSA)

Mer om
annonse