Til hovedinnhold

Sterk vekst for kopi-mobiler

Det skriver New York Times, som støtter seg på tall fra analyseselskapet Gartner. Kinesiske selskaper som før kopierte alt fra merkehåndvesker og klokker til DVD-filmer, har nå virkelig sett potensialet i å kopiere kjente mobilmerker.

Enklere

At populære mobiltelefoner blir etterlignet er ikke nytt, men det er først det siste året at dette markedet virkelig har eksplodert. En av årsakene er at kinesiske myndigheter i 2007 lettet på regelverket og fjernet kravet om lisens på mobiltelefonproduksjon. Samtidig har ny teknologi gjort det enklere å produsere komponenter.

På verdens største mobilmarked, Kina, er hver femte mobiltelefon en såkalt feik. Moderne teknologi gjør det mulig for firmaer med helt ned i 10 ansatte å produsere mobiltelefoner. Telefonene selges i hovedsak på hjemmemarkedet, men de importeres også ulovlig til Russland, India og Midtøsten. Noen mobiler havner også i USA og Europa.

Også i Norge

Hening Røine, fungerende underdirektør i Tollvesenets vareførselsseksjon bekrefter at det er gjort beslag av slike mobiltelefoner også på den norske grensen.

- Det er først i år at vi har begynt å føre nasjonal statistikk på beslag av mobiltelefoner, og så langt i år er det beslaglagt 105 slike mobiltelefoner på grensen til Norge, sier Røine til Mobilen.no. Ettersom det ikke finnes nasjonale statistikker, kan Røine ikke si noe konkret om hvor stor vekst det har vært. Men i hele fjor ble det beslaglagt 56 falske mobiler i Oslo og Akershus tolldistrikt, der det meste av slike varer passerer.

- Det er en sterk økning i antall beslag, men det skyldes også at vi har mer fokus på dette, sier Røine.

Men om du skulle ha kjøpt en mobiltelefon av tvilsom opprinnelse på en av dine reiser til Kina, så er det liten fare for at telefonen skal bli beslaglagt. - Vi konsentrerer oss om de som driver forretning, og sjekker ikke hver enkelt reisendes mobiltelefon, sier Røine.

Om du skulle bli stoppet med en kopimobil, så er det opp til rettighetshaver (den som er kopiert) å fremme sak for namsretten. Dersom namsretten kommer til at telefonen er en ulovlig kopi vil den bli destruert.

Farlig

I Kina selges falske mobiltelefoner for mellom 500 og 750 kroner.

Ulempene ved å kjøpe en kopimobil er flere. Blant annet er det påvist at kopiprodusentene ikke tar grenseverdier for mobilstråling særlig høytidelig. Kopimobilene topper også klagestatistikkene hos kinesiske forbrukermyndigheter.

Men i visse tilfeller kan kopimobilene ha egenskaper som overgår originalen. Det kan dreie seg om at kopiprodusenten bruker en større skjerm, legger til bedre kamera eller på andre måter videreutvikler originalproduktet.

I ett tilfelle skal en kopimobil ha eksplodert og tatt livet av eieren, skriver New York Times.

Mer om
annonse