GuideVeien til jobb – del 2

Hvordan skrive en CV?

I denne artikkelserien over tre deler får du hjelp på veien mot å skaffe deg lønnet arbeid.

Introduksjon

Denne artikkelserien hjelper deg på veien mot å skaffe deg en jobb. Serien er planlagt å bestå av tre deler som omhandler hvert sitt tema: Jobbsøknad, CV og jobbintervju. I denne andre delen ser vi på det å utforme en CV.

CV, eller Curriculum Vitae, som betyr livssløp, skal inneholde akkurat dette – informasjon om livet ditt. Dette blir av mange sett på som viktigere enn søknaden selv. Her er det da viktig at man holder seg til relevant info. Utdanning er essensielt, men ikke nødvendigvis alt av kursing.

Utdanning og arbeidserfaring er faste punkter på en CV, og i tillegg skal kontaktinformasjon være med. Kurs tas også med, men hvis du har tatt mange kurs, utelater du de som ikke er av relevans for arbeidsgiver eller stillingen. Relevante sertifikater kan være greit å ha med, som kan være alt fra bilsertifikat til sertifikater på beståtte tester som kan være av interesse.

Det er ikke nødvendig å skrive "Curriculum Vitae" på en CV. Arbeidsgiver vet dette, men bryr seg ikke om du vet det. Arbeidsgivere bruker ikke mye tid på å lese igjennom søknader og CV, slik at det er viktig at du skiller deg ut så fort som mulig. Det samme regler gjelder for CV-er som for søknader – hold det kort og relevant.

Innhold

Alt innholdet i en CV behøver ikke være like relevant for stillingen som info i en søknad. Man må fortsatt holde seg innenfor visse grenser. Av personalia tar man gjerne med fødselsdato, bosted, sivilstand og diverse kontaktinformasjon. Av interesser trenger man generelt ikke ta med mer enn to-tre punkter. Det vanligste er en omvendt kronologisk CV, der man starter med det nyeste først.

Første punkt etter personalia er utdanning. Ettersom tiårig grunnskole er standard i Norge, trenger man ikke å informere arbeidsgiver om dette. Det samme gjelder i mange tilfeller videregående utdanning. Det som derimot kan være greit å ta med når det gjelder utdanning, er fremmedspråk på grunnskole og VGS. Start med den siste utdanningen du fullførte (eventuelt fortsatt holder på med), årstallet for dette og hvor det ble utført.

Få med all relevant erfaring

Etter utdanning følger arbeidserfaring. Få med bedriftens navn, stillingen du hadde og tidsrommet du hadde jobben. Etter hvert som man blir erfaren i arbeidslivet, kan man sile ut mindre deltidsjobber eventuelt sommerjobber.

Mot slutten tar man normalt med eventuelle verv og språkkunnskaper. Dette kan være språkkurs eller til og med et annet morsmål. Deretter kommer diverse egenskaper som er relevante, for eksempel ting som er egenlært eller kurs man har tatt. Du bør også fylle inn for eventuelle hull i CV-en, f.eks. dersom du har tatt ett år fri fra skolen, bør dette forklares.

Referanser
At arbeidsgiver ikke kan stole på alt han leser på alle CV-er er et faktum. Derfor er det viktig at du har noen som går god for deg, i form av tidligere arbeidsgivere eller veiledere.

Det er viktig at de du skriver opp vet at de står som dine referanser. Dette er ikke nødvendigvis folk som skal kunne bekrefte alt som står på CV-en din, men som kan fortelle om sitt inntrykk av deg som en arbeidsressurs. Dersom du ikke har vært i jobb, ikke skriv opp foreldre eller slekt her, bruk heller lærere på skolen hvis du føler dette er riktig.

Oppsett

En CV skal være ryddig og oversiktlig. Bruk en ren skrifttype (Arial, Times New Roman etc.), og ha skriftstørrelse 12-14. Lengden på CV-en bør ikke overstige to sider. Dersom du har mer arbeidserfaring som ikke får plass, kutter du ut det som er minst relevant. Du trenger heller ikke mer enn to referanser.

CV-er kan bli skrevet enten omvendt kronologisk (nyeste først) eller tematisk. Sistnevnte kan lønne seg dersom man har mye på sin CV som er utelatt grunnet mye arbeidserfaring etc. Da blir det ikke like mange hull som er åpenbare med en gang.

Alle temaene skal ha en egen overskrift. Ikke nødvendigvis større skriftstørrelse, men i alle fall med fet skrift. Her kan for eksempel Microsoft Office hjelpe deg med en mal. Det greie er gjerne derimot å starte fra bunnen av, med et blankt dokument.

For å gjøre CV-en så ryddig som mulig, er det mange som bruker mye linjeskift. Dette kan i mange tilfeller fungere, men på mindre viktige ting som personlige interesser trenger man sjeldent linjeskift. Der er det som oftest nok med ett ord per aktivitet.

Tips fra proffene

Vi stilte Kenneth Paulsen hos IT-rekrutteringsselskapet Dfind tre raske spørsmål om CV-er.


Hva er det viktigste med en CV?

Det er viktig at en CV er presentativ og lettlest. Samtidig som den er kronologisk med det nødvendige av utdanning og arbeidserfaring, eventuelle kurs.


Hva skal man unngå å ta med i en CV?

En CV skal i likhet med jobbsøknaden være relatert til stillingen man søker på. Altså trenger man ikke ta med alt av kurs og arbeidserfaring som ikke er relevant.


Kronologisk eller tematisk?

Jeg syns kronologisk er best. Men det er fortsatt viktig at hvis man har vært en lengre periode i en bedrift, at man beskriver arbeidsoppgavene. En IT-konsulent kan på en måte være så mangt.

Eksempel-CV

CV

Harry Hardversen

Grafikkgata 92
0152 Oslo
Mobil: 98 76 54 32
Privat: 12 34 56 78
E-post: harry@hardversen.no

Født: 12.08.81
Sivilstatus: Singel

Utdanning

  • 1999 til 2003 – Mastergrad i datateknikk ved NTNU.
  • 1997 til 1999 – Skedsmo VGS almennfag. Fordypning i tysk.

Arbeidserfaring

  • 2003 til 2007 – Dataanalyse Rikshospitalet
  • 2001 til 2003 – IT-support Lefdal elektromarked
  • 1998 til 1999 – Scenetekniker ved Oslo Spektrum

Språk

  • Engelsk: Flytende, skriftlig og muntlig
  • Tysk: Godt, skriftlig og muntlig
  • Fransk: Godt, muntlig

Datakunnskaper
PHP, HTML og C++. Har ellers gode kunnskaper i mange vanlige kontorprogrammer.

Interesser
Film, foto, dyr

Referanser
Knut Karriere – Arbeidsgiver StatoilHydro, 56 89 45 12
Per Olsen – Veileder hovedoppgave NTNU, 78 45 12 89

Oppsummering.

Oppsummering

CV-en blir av mange sett på som det viktigste vedlegget i en jobbsøknad. I mange tilfeller sendes det også kun inn en CV, og deretter en søknad hvis det blir aktuelt. Det er derfor viktig at du har en CV som ser solid ut og har den nødvendige informasjonen.

Viktigst i en CV er utdanning og arbeidserfaring, men ofte er det den resterende infoen som gir deg overtaket som den beste kandidaten. Ta derfor også med kurs og verv som kan være aktuelt. Muligens også språkkunnskaper, spesielt dersom du søker til en internasjonal bedrift.

Det vanligste er å ha en CV skrevet med omvendt kronologi, men den kan også skrives tematisk. Dersom man velger tematisk, kommer det gjerne lettere frem mer om de forskjellige stillingene man har hatt. Dette er viktig å få frem selv om man skriver en kronologisk CV, og man bør derfor ikke bare årstall og titler på stillinger.

CV-en din bør ikke være lenger enn to A4-sider. Dersom du føler den trenger å være lenger, har du antakelig med unødvendig informasjon. Utelat alt som er veldig gammelt, eller som relaterer seg til en helt annen bransje enn den du søker jobb i.

Har du ytterligere tips eller erfaringer knyttet til dette med CV-er, del gjerne dine tanker i forumtråden nedenfor. Lykke til med jobbsøkingen!

Ute etter jobb?

Er du ute etter en IT-relatert jobb? Da bør du sjekke ut oversikten i vår Teknojobb.no.

annonse