Guide

HDTV

Innledning

(Red.anm.: Denne artikkelen er utdatert på enkelte områder og mangler dessverre bilder.).

HDTV - hva er det egentlig? I denne artikkelen guider vi deg gjennom dette og andre uttrykk som HTPC, HDDVD, LCD-TV, projektorer og TV. Vi legger vi opp til at du selv kan se noen små klipp, slik at du kan gjøre deg klar for hva som kommer.


Litt historie

Fjernsynet er en av de oppfinnelsene som ikke kan tillegges en bestemt oppfinner. Flere oppdagelser på 1800-tallet ga et grunnlag for utviklingen av TV-en.

I løpet av 1905-1910 ble det lansert 3 systemer som var basert på katodestrålerør, og i 1925 lyktes to forskere, Baird og Jenkins, i å vise elektronisk overførte bilder i gråtoner.

De første TV-sendingene i verden startet i London i 1936, og i 1940 ble de første fargebildene overført i USA.


16-tommers tricolor Cinescope Receiver Model 2. Fargefjernsynsapparat fra 1951

De første fjernsynsoverføringene i Norge ble sendt i 1954, og vi fikk ikke fargefjernsyn før i 1972.

Amerika (NTSC) og Europa (PAL) valgte to ulike systemer for overføring av sendingene. Hvilke av disse som er best er diskuterbart, men den diskusjonen går vi ikke mye nærmere inn på her.

Etter hvert har vi gått fra 4:3-formatet til 16:9-formatet, i første gang når det gjelder DVD. Men fremtiden banker på døren. Derfor er det viktig at dere settes inn i denne fantastiske verdenen.