Tek.no

Test

Test av Creative Nomad MuVo

Kristian Nybakk
7 Nov 2002 02:29

Introduksjon

I det siste har mange nye MP3-spelare sett dagens lys, og vi har fått låne eit av Creatives nye produkt, NOMAD MuVo.

MuVo er ein liten og lett MP3-spelar med 64MB lagringskapasitet. Sjølve enheten består av to delar, ei USB-minnebrikke og eit ”deksel”med plass til batteri. Minnedelen kan man plassere rett i USB-inngangen på datamaskinen.

Enhetene må være samansette slik for at ein skal kunne bruke den som ein MP3-spelar. Aleine vil USB-minnebrikken virke som eit lagringsmedium. Det er ikkje mogleg å utvide kapasiteten, bortsett ifrå å kjøpe ein større utgave.

Takk til

for utlån av produktet