Tek.no

Test [hiddn] Crypto Adapter

Denne gjør minnepennen din ekstra trygg

Endelig kan du kryptere minnepenner og eksterne harddisker på en lettvinn måte.

31 Okt 2011 21:00

Introduksjon

Det finnes knapt noen enklere måte å ta med seg sine viktige filer og data enn å slenge de over på en minnepenn eller andre eksterne lagringsenheter. Du kan selvsagt laste de opp på Internett, men dette er mer tidkrevende og gjør informasjonen utilgjengelig når du ikke har nett-tilgang.

Men minnepenner har svakheter også, de er for eksempel veldig enkle å miste eller glemme bort. Skulle dette skje kan den viktige og kanskje sensitive informasjonen lett havne på avveie og i gale hender. High Density Devices er et norsk selskap som vil hindre nettopp en slik situasjon ved å kryptere all informasjonen på lagringsmediet.

[hiddn] Crypto Adapter er en enhet som krypterer hele lagringsenheten du har koblet til. Den er et mellomledd som er koblet til både lagringsenheten og datamaskinen, og krever både et nøkkelkort og en kode for å vise innholdet på den tilkoblede enheten.

Kortet som settes inn på fremsiden av Crypto Adapteren krypterer lagringsenheten med en 256 bits AES-logaritme. Det er altså kun koden i dette kortet, kombinert med PIN-koden du skal taste inn på Crypto Adapteren, som gjør innholdet til lagringsenheten lesbart. High Density Devices hevder at [hiddn] Crypto Adapter skal klare å kryptere, samt dekryptere innhold nærmest i sanntid.

Du må ha én [hiddn] Crypto Adapter alle plasser du ønsker å benytte en lagringsenhet som er kryptert. Men en av fordelene er at det ikke kreves noen installering av programvare eller drivere for å få den til å fungere. Datamaskinen den kobles til vil oppføre seg som om det ikke er et mellomledd til stede i det hele tatt.

Det er tydelig at [hiddn] Crypto Adapter er designet mer for funksjon enn estetisk nytelse, for denne enheten oser ikke akkurat av eksklusivitet på tross av en relativt stiv pris. Vi får faktisk et lite flashback til 80-tallet når vi ser på bildet over, og håper at enheten er litt mer brukervennlig enn det meste av teknologien produsert på den tiden.

[hiddn] Crypto Adapter virker i utgangspunktet mest som et produkt myntet på bedrifter med mye sensitiv informasjon i omløp. Vi ser derimot ikke bort ifra at privatpersoner som ønsker å utveksle informasjon med hverandre på en trygg måte også kan finne nytte i en slik enhet.

Takk til High Density Devices for lån av produktet til test.

Les også