Til hovedinnhold

Oppdatert statistikk for luftkjølere

Vi oppdaterte nylig våre testrutiner for kjølere, noe som var på høy tid etter den forrige store oppdateringen i 2003. Vi måtte innse at alle variabler ikke hadde holdt seg slik vi ønsket opp igjennom årene, og nå er det på tide med en full gjennomgang av våre testresultater.

Det vi nå har gjort er å skrape sammen mange av de kjølerne vi har testet de siste årene, totalt åtte stykker. I denne artikkelen skal vi presentere de nye og oppdaterte resultatene med eventuelle forklaringer. Fremtidens grafer vil derfor inneholde de resultatene du kommer til å lese i denne artikkelen, og ikke de som står i tidligere tester.

Grunnen til at det er akkurat disse kjølerne som står igjen er at det er dette vi klarte å samle opp av dagsaktuelle kjølere i løpet av den tiden vi hadde på oss. Kjølerne som er utelatt er i all hovedsak sendt tilbake til produsenten, eller brukt til andre formål internt som har gjort at vi ikke kan betegne de som nye nok for testing.

Vi minner også om at vi vil kjøre individuelle grafer hvor vi har testet kjølerne med vår egen testvifte slik at vi får et mer standardisert grunnlag for sammenligning.

Testresultatene

Ut fra de to grafene er det ikke mange gradene som skiller de gamle testene fra de nye, men variasjoner på opptil 5 grader fremkommer. Flere av avvikene kan samtidig betegnes som naturlig, på bakgrunn av mengde kjølepasta som er brukt og romtemperaturen. Den eneste virkelig store flausen vi har gjort er med Scythe Kabuto, en kjøler som med den nye testmetodikken kommer hele 12 grader bedre ut. Noen nøyaktig forklaring på hvordan dette kan ha skjedd har vi ikke, men etter all trolighet er dette den eneste kjøleren i vår historie som vi på en eller annen måte har montert feil.

Vi kan dessverre ikke gjøre stort mer enn å legge oss helt flate, og beklage denne variasjonen som har oppstått. Det vi nå kan forsikre leserne våre om er at vi har en mye strengere rutine for hvordan vi tester kjølere. Den nye rutinen vil også forsikre oss om at lignende feil aldri vil skje igjen. Vi håper derfor at så mange som mulig vil ta i mot vår beklagelse, vi ønsker fortsatt å bli sett på som en seriøs aktør som virkelig tar testingen alvorlig.

annonse