TestBlindtest: 4K

Blindtest: Hvor lett ser du forskjell på 4K og Full HD?

Resultatet forbløffer oss.

Testresultatene

Kun én av gangen fikk teste

Da vi endelig skulle begynne testingen valgte vi helt bevisst å kun ta inn én person av gangen, slik at testpersonene ikke skulle ha mulighet til å diskutere seg i mellom – og kun stole på sine egne avgjørelser.

Vi valgte å slå av alt lyset i rommet for å hindre at faktorer som gjenskinn skulle påvirke valgene til testpersonene. Vi hadde heller ikke lyden på.

Det eneste de skulle konsentrere seg om var å si hvilken TV som var skarpest av de tre, og resultatene vi fikk viste et tydelig mønster.

Resultatene :

Fra 4 meter valgte hele 14 av 20 personer Full HD-skjermen som den beste.

Flere poengterte at denne skjermen fremstod som klart skarpest, og at de to andre TV-ene virker mer uklare fra denne avstanden. Kun tre personer syntes 4K-skjermen, som altså har fire ganger så mange piksler å by på en Full HD-TV-en, var skarpest.

Totalt foretrakk 30 prosent av testpersonene ekte 4K eller HD-innhold som var oppskalert, mens hele 70 prosent syntes at Full HD-skjermen ga det skarpeste bildet.

Hvorfor ble det slik?

I utgangspunktet var det vanskelig å se forskjell i skarpheten på denne avstanden. Øyet sliter rett og slett med å oppfatte forskjellen mellom de små detaljene på denne avstanden. Mer om det kan du lese om i intervjuet vårt med teknologisjef i Telenor Satellite Broadcasting, Torkel Thoresen (Ekstra).

Den største forskjellen vi så var kontrasten mellom detaljene. Der en 4K-skjerm har nok piksler til å tegne opp en jevn overgang mellom to objekter, har Full HD-TV-en langt færre piksler å ta av, og på den måten ble overgangene langt mer brå. Opplevelsen vi fikk var at den brå overgangen resulterte i at gjenstander virker skarpere på lang avstand – noe de jo egentlig ikke var.

For eksempel ble overgangene mellom det mørke og lyse detaljene i pelsen på kaninen i Big Buck Bunny enklere å skille. Samtidig virket også bakgrunnen i Bølgen-klippet skarpere fordi fjellet hadde en rekke sprekker som fikk bråere overganger på Full HD-skjermen.

Den neste avstanden var 2,6 meter, som ifølge BBC er den avstanden de fleste ser på TV. Til tross for at testpersonene fikk sitte betydelig nærmere endret dog ikke resultatet seg nevneverdig. Full-HD-skjermen gikk nok en gang av med seieren, og 13 av 20 personer sa de likte Full HD-skjermen best. Dog var det én person som skiftet mening, og syntes 4K-TV-en var blitt skarpere enn Full HD.

Hvorfor ble det slik?

Igjen blir Full HD-skjermen foretrukket fremfor 4K. I blindtester er det ikke uvanlig at noen velger den samme skjermen på nytt på grunn av tidligere preferanser. Ergo kan de i dette tilfelle ikke utelukkes at noen valgte samme TV på nytt fordi de syntes den var best ved forrige avstand.

Fortsatt var kontrast-forskjellene synlige, og flere av forsøkspersonene påpekte de samme forskjellene i detaljene, selv om avstanden var minket med 1,4 meter.

Siste stopp var på 1,5 meters avstand, og her begynte endelig flere å trekke blikket mot 4K-skjermene. Likevel var det fortsatt hele ni personer som mente at Full HD-skjermen var skarpest. Syv personer syntes nå at 4K-skjermen var kommet mer til sin rett.

Full HD-skjermen gikk imidlertid fortsatt av med seieren, og fikk nesten 50 prosent av stemmene.

Hvorfor ble det slik?

Da testpersonene fikk komme enda litt nærmere ble sitteavstanden i forhold til størrelsen på skjermen såpass kort at øyet enklere kunne oppdage forskjellen. Spesielt ble de små detaljene i klippene langt mer framtredende, og 4K-skjermen beholdt generelt skarpheten bedre da bildet ble panorert.