Tek.no

Test

Corsair Vengeance DDR3-1600 3x4GB CL9

26 Apr 2011 21:00

Ytelse

For å få minnet til å kjøre på spesifiserte innstillinger måtte systemets bussfrekvens overklokkes. For best mulig sammenlikningsgrunnlag, og for å hindre at prosessoren ble ustabil, ble multiplikatoren senket etter hvert som bussfrekvensen økte.

Testkonfigurasjonen for DDR3-modulene ble som følger for å oppnå best mulig sammenligningsgrunnlag:
MP x BCLK = CPU-frekvens / Minnefrekvens
21 x 133 = 2793 MHz / DDR3 1067
17 x 166 = 2822 MHz / DDR3 1333
200 x 14 = 2800 MHz / DDR3 1600
13 x 213 = 2796 MHz / DDR3 1700
15 x 220 = 2805 MHz / DDR3 1760
16 x 180 = 2880 MHz / DDR3 1800

Samme fohold mellom BCLK og minne er brukt på samtlige minnefrekvenser, bortsett fra ved 1800 MHz der forholdet mellom minnet og BCLK måtte økes, da systemet ikke var stabilt ved høyere bussfrekvens enn 220 BCLK.

Når en måler båndbredden til minnet i testprogrammet ScienceMark 2.0 ser en at minnet tilbyr svært god båndbredde, særlig når det kjører på høyere frekvenser. En kan videre se at modulene ved en overklokk på 1800 MHz overraskende nok havner godt ned på grafen. Dette har trolig sammenheng med at et annet forhold mellom BCLK og minnet ble brukt ved denne frekvensen. Ved spesifisert frekvens kan modulene skilte med en båndbredde på omlag 15 GB /s.

Når det gjelder responstid ser en igjen at høyere frekvens er bedre. Ved spesifiserte innstillinger gjør Corsair Vengeance det også skarpt.

Ved måling av båndbredde med testprogrammet AIDA64 gir Corsair Vengeance nok en gang svært gode tall. I likhet med testprogrammet ScienceMark viser modulene overraskende lav båndbredde ved 1800 MHz, noe som understreker at det ikke bare er selve minnemodulene, men også innstillingene til hovedkort og prosessor som har innvirkning på hvor høy båndbredde en kan få fra minnemodulene.

Når AIDA64 måler responstiden ser en ikke store forskjellene fra målingene til ScienceMark, også her kommer modulene godt ut ved spesifiserte innstillinger.

Les også